آوارگان افغان "گوشت دم توپ" ایران در حمایت از رژیم اسد

آذوح: خبرگزاری فرانسه در گفتگو با پناهجویان افغان توضیح داده است که چگونه حکومت اسلامی ایران شیعیان آوارۀ افغان را که در جستجوی کار و امنیت به این کشور آمده اند به منظور جنگیدن با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام می کند.
به گزارش رادیو فرانسه، در این گزارش، خبرگزاری فرانسه، از یک زن افغان به نام زهرا نقل کرده که چگونه همسر وی، به نام حیدر، همانند صدها افغان دیگر در ازای ۷۰۰دلار حقوق ماهانه و اجازۀ اقامت دائم در ایران توسط حکومت تهران و برای پشتیبانی از رژیم بشار اسد به سوریه فرستاده و البته اندکی بعد در درگیری های نظامی این کشور کشته شد.
فیلیپ اسمیت، کارشناس گروه های مسلح شیعه، شمار افغان هایی که از سوی دولت ایران برای جنگیدن با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام شده اند بین ۲۰۰۰تا ۳۵۰۰نفر برآورد کرده و افزوده است که جمهوری اسلامی ایران از آوارگان افغان به عنوان "گوشت دم توپ" در حمایت از رژیم بشار اسد استفاده می کند. فیلیپ اسمیت در ادامه افزوده است که برخی از افغان ها مجبور به جنگیدن علیه مخالفان بشار اسد در سوریه می شوند و برخی دیگر با وعدۀ دریافت اقامت دائم در ایران و همچنین دریافت دستمزد از سوی این کشور به سوریه اعزام می گردند. در هر حال، به گفتۀ فیلیپ اسمیت، حکومت ایران از پناهجویان شیعه افغان برای حمایت از متحد اش در منطقه، یعنی بشار اسد، بهره برداری می کند.
اگر چه مقامات ایران از جمله سفیر این کشور در کابل اعزام پناهجویان افغان به سوریه را تکذیب می کنند، اما، خود آوارگان افغان در ایران با تأئید این مطلب می گویند که جان آنان نه در افغانستان، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگری از جهان ارزش ندارد. خبرگزاری فرانسه در ادامۀ گزارش اش افزوده است که محمد یکی از همین آوارگان افغان است که از سوی تهران به سوریه فرستاده شد و در بازگشت به کابل گفته است که جنگجویان افغان، پاکستانی، عراقی، لبنانی... از اهمیت حیاتی برای رژیم دمشق برخوردارند که نیمی از قوای نظامی اش را در مقابل مخالفان مسلح از دست داده است
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn