عدم شرکت حزب الله در گفتگوهای کابینه و تشدید بحران لبنان

آذوح: حزب الله و سیاستمداران مسیحی متحد آن جلسه روز پنجشنبه 27 اوت هیات وزیران لبنان را بایکوت کردند و با فلج شدن دولت اتحاد ملی تمام سلام، بحران سیاسی این کشور شدیدتر شده است.
رسانه متعلق به حزب الله و "جنبش آزاد میهنی" میشل عون، متحد اصلی مسیحی حزب الله، گزارش داد که سلام در جریان این تصمیم قرار گرفته، اما دلیلی برای آن ذکر نکرد.
در طول هفته گذشته لبنان شاهد تظاهرات شدید خیابانی در بیروت پایتخت این کشور بود، که منجر به زخمی شدن دهها نفر و تضعیف دولت شکننده این کشور شد.
تظاهرکنندگان، که وابسته به هیچ جریان سیاسی نبودند، از ناتوانی دولت در جمع آوری زباله، که تمام سطح شهر را فراگرفته، به خشم آمده بودند.
آنها دولت را متهم به بی کفایتی و فساد کردند و خواستار کناره گیری آن شدند. در همین حال تمام سلام، نخست وزیر لبنان نیز تهدید به کناره گیری کرد.
روز سه شنبه، جنبش مردمی "تو بو می دهی" که این تظاهرات را برنامه ریزی کرده بود، از تظاهرکنندگان خواست تا موقتا اعتراض های خود را متوقف کنند.
حمایت حزب الله
در همان روز حزب الله به حمایت از این اعتراض مردمی پرداخت و وزیران این گروه و متحدانش از جلسه کابینه خارج شدند، و به این ترتیب بحران زباله ها شدیدتر شد.
در سالهای اخیر صحنه سیاسی لبنان گرفتار دو دستگی بین حزب الله طرفدار ایران و اتحاد طرفدار غرب و سعودی بوده است. این دودستگی نشانه ای از دودستگی سنی و شیعه در منطقه است، و دولت لبنان را فلج کرده است.
با وجود آنکه کابینه تمام سلام از تمام طیفهای سیاسی لبنان تشکیل شده، اما حزب الله بر این باور است که نخست وزیر متحد پادشاهی سعودی است. میشل عون، متحد مسیحی حزب الله هم با نخست وزیر در اداره کابینه و انتصاب های امنیتی اختلاف دارد.
حزب الله روز سه شنبه در بیانیه خود بحران زباله را نشانه‌ای از "فساد گسترده دو دهه اخیر" و سیاستهایی دانسته که "فقط منافع شخصی و گروهی" را تامین می کند و به ضرر "شهروندان" است.
روزنامه لبنانی النهار در سرمقاله خود حزب الله را متهم کرد که از جنبش "تو بو می دهی" به نفع اهداف حزبی خود سوء استفاده می‌کند.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn