نمایش # 
عنوان کلیک ها
قتل های تاثیرگذار در نظم سیاسی ترکیه، آذربایجان جنوبی و سازمانهای امنیتی ایران – بابک شاهد 1393
بیزسیز بیزیم اوچون 1657
توسعه ناهموار راههای خلخال در گستره تاریخ؛ یک قرن وعده و تلاش نافرجام- تایماز نظمی 1574
اوخو تار، سنی کیم انوتار (تار از گذشته تا حال)- حامد لطفی 3221
اول شامپیون تراختور- آتیللا تورک 1978
فرهنگستان حافظ تمامیت ارضی و سپاه پاسداران مروج زبان فارسی ــ علی میدانداغلی 1506
همسویی مسئولان آذربایجانی با جریان مرکزگرا و عدم اختیار آنها- اکبر ابولزاده 1227
خشم جمهوری اسلامی ایران از افشاگری علیه پاکسازی قومی- کریم عبدیان 975
آیا تدریس به زبان‌ مادری عملی میشود؟-حسن راشدی 1171
در رابطه با وعده تدریس زبان مادری ــ یادداشت یوردنت 935
آشفتگــی اشغالگــران بدنبال مذاکــرات لندن ــ محمــد کریــم بلـوچ 1275
سیاستهای پیش روی حرکت ملی آذربایجان و تجربه جنبش سبز (علی – سلیمانی) 1024
ای آذربایجان 1438
اشغال نرم غرب آزربایجان در چهار گام ابتدایی‌اش- ائلدار حاجی 1110
نگاهی انتقادی به متدهای تحلیلی اشرف دهقانی- یونس شاملی 1118
گونشیسم، آفتی خطرناک- حسن لاوی 1748
تجزيه و تحليلي از وقايع به ظاهر متناقض يك انقلاب؛(بخش سوم)- دكتر كاوه احمدي علي آبادي 1013
كردها به سوي كنفدراسيون به جاي تشكيل كشور يا تجزيه- دکتر کاوه احمدی علی آبادی 939
سبد حمایتی یا سبد تحقیر و افول کرامت انسانی ــ مهندس اسفندیار سپهری نیا 1279
نظم نوین اقتصادی در ایران پس از انقلاب- مهتاب دهقان 1681
آموزش زبانها در ایران و خوی نژاد پرستانه و استعماری حکومت- یادداشت گروه خبری تبریز سسی 1243
21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان- قسمت دوم- اشرف دهقانی 1342
رانت‌خواران تحریم، مافیای اقتصادی در خدمت نیروی انتظامی- رضا حقیقت نژاد 1010
دکتر نقدی بر پروژه “مدرنیته ایرانی” سید جواد طباطبائی و سخنان او درباره زبان ترکی- حیدر شادی 1575
فرهنگستان با “آموزش زبان مادری”مخالف نیست با”آموزش به زبان مادری”مخالف است ــ اومود اورمولو 1694
جدید