ناسیونالیزم میللی حاقلاريً طلب ائدر(موُحسون ایبراهیمی یه یانيًت)- ائلدار گونئیلی

 
ناسیونالیزم میللی حاقلاريً طلب ائدر
    موُحسون ایبراهیمی یه یانيًت(2)
1
بو گونلر  حیزب "کومونیست" کارگری
ال آیاغا دوشوبدور ساتقيًن اویه لری
اوُزونده ن بیگانه اوُلموش ابراهیمی لری
شووُنیزمه خیدمت ائدیر دوشونجه لری
*- فارس شووُنیزمی
 
2
بو گونکی ایران آدلانان مملکتینده
دیرچه لیر خالقلاريًن میللی دوشونجه لری
اوُز حاقلاريًنا صاحیب اوُلماق ایستکلری
راحاتسيًز ائدیب موُحسون ایبراهیمی* لری
*- مانقورت اوُلموش اوُزونو آذربایجانليً تانيًدان
     ایران ایشچی کومونیست" پارتییاسيًنيًن اویه سی 
 
3
بوراخيًبلار عيًرقجيً شووُنیست لری
آتيًبلار  اوُرتایا  ساچما*  ایدئولوژولاريً
جایديًريًرلار خالقيًميًزین میللی حرکتین
شووُنیستلره قارشيً موباریزه ائتمسین
*- بوُش سوُز، احمقانه، پوچ، یاوه،
4
دئمه ییرلر آذربایجان ایالتی
بیر اوُلکه دیر، فارسیستان بولگه سی دئییل
ثروتلری اوُز خالقيًنا آییددیر
فارس شووُنیست لرینه آییددئییل
 
5
بیز هله سوُسیالیزمه دوشونمه ییریز
چونکو شوُوُنیزمین* اسارتینده ییز
هله موستمله که دیر آذربایجانيًميًز
ایستیقلاليً اوچون، آیاغا دورماليًیيًز
*- فارس شووُنیزمینین
6
حدداد* کیمی ایرانچيًليًغا ایسراريًنيًز وار!
چونکو ساتقيًنليًغا قابلییه تینیز وار!
آذربایجانا  نه بیچیمده ماراغيًنيًز وار؟
ایستیقلاليًميًزيًن کیملره ضرری وار؟
  *- حداد عادل=رئیس فرهنگستان فارس
 
7
ناسیونالیزم میللی حاقلاريً طلب ائدر
آذربایجان خالقيً اوُ یوُلی تمثیل ائدر
فارس شوُوُنیزمی میللی حاقلاريً ایبطال ائدر
حداد* ایله موحسون بی، بو یولو تمثیل ائدر
*- حداد عادل=رئیس فرهنگستان فارس
 
8
فارس فرهنگستانيًنيًن اویه لری
قئیر فارس خاقلارا قرارلاريًنيً* وئردیلر
سیزینده موناسیبت لرینیزی اوُنلارا،
بو حاقدا خالقيًميًز یئترلی قدر گوُردولر
*-دوشنبه،هفتم بهمن ۱۳۹۲ 
9
فارس شوُوُنیزمی چاليًپ-چاپيًر آذربایجانيً
آليًرلار وئرگیلری، گوُمروک ایله فائیزلری
یاتيًريًرلار فارسیستاندا بیزیم ثروتلری
صنایئع لشدیریرلر اوُز فارس شهرلرینی
10
آليًنيًر ئونیوئرسیته لره %70 فارس دیللی لری
آليًرلار %30 قالميًش سهمینی قئیر فارس میللت لری
ایران بودجه سینین %70 فارسیستان دا یاتيًريًليًر
قالانيً گوُر نئچه.............. ایالت لره بوُلونور*؟
(آذربایجان، کوردیستان،لوُریستان، عربیستان،
بلوچیستان و تورکمنیستان ……………………)
*- یالانسا دوغرو آمارلاريً اوُرتایا قوُیون.
11
نئچه فائیز ثروت لر فارسیستاندا یاتيًريًليًر؟
اوُنون نئچه ده…. بیری آذربایجاندا یاتيًريًليًر؟
 
نئچه فائیز ئونیوئرسبته لرده فارس دیللی لر آليًنيًر؟
اوُنون نئچه ده ............. بیری آذربایجانليً آليًنيًر؟
 
نئچه فائیز خسته خانالار فارسیستان دا تیکیلیر؟
اوُنون نئچه ده .............. بیری آذربایجاندا تیکیلیر؟
 
نئچه فائیز فابریکالار فارسیستان دا تیکیلیر؟
اوُنون نئچه ده ....... بیری آذربایجاندا تیکیلیر؟
 
نئچه فائیز آوتوُبان لار فارسیستان دا تیکیلیر؟
اوُنون نئچه ده ......... بیری آذربایجاندا تیکیلیر؟
 
ان اوُنملیسی
ایران میللتینین نئچه فائیزی فارس میللتیدیر؟
اوُنون نئچه ......... ....فائیزی تورک میللتیدیر؟
 آختاران تاپار!
12
بو سببدن دیر آذربایجان خالقيً،
میللی حاقلاريًنيً آلماغا داليًب
"کوُمونیست" قيًليًفليً ایبراهیمی بیلر،
شوُوُنیست لرین خئیرینه آیاغا قالخيًب
 
ائلدار گونئیلی 
چهارشنبه بيست و دوم بهمن ۱۳۹۲
 
آذربایجان خالقيً دوشونور ایستیقلاليًنا
  موُحسون ایبراهیمی یه یانيًت(1)
1
دئییرلر حیزب "کوُمونیست"  کارگری
ایددئا ائدیر نجات وئرجک "ایشچیلری ! "
ایشچی پرُبلئمینی چوُزه ر ایشچی صینفیلری(حیزبلری)
     سیز اگر تمثیل ائدیرسینیز ایران ایشچیلرین؟
     بوراخيًن خالقيًن* اوُزونه میللی مسله سینین
  *- آذربایجان خالقيًيًنا
2
آذربایجان خالقيً دوشونور ایستیقلاليًنا
میللی حاقلاريًن آليًب آزاد اوُلماسيًنا
سوُن قوُیسون ثروتلرینین چاپيًلماسيًنا
     سوُن وئرسین داحا سوُمورگه قالماسيًنا
     قورتارسيًن خالقيًنيً اسارتده قالماسيًنا
3
"کوُمونیست" قيًليًفليً موُحسون بی ایبراهیمی* لر
آدلانديًريًبلار اوُزلرینی "ایشچی" لره دستک
چاليًرلار شوُوُنیست فارسلارا بوُیوک دفلر
     وورورلار آذربایجانليًیا چوُخلو توُحمت لر
     شوُوُنیستلره قارشيً موجادیله دن ال چکسینلر
     *- موُحسون ایبراهیمی
4
فارسجا یازيًر چاريًخ گئین آیله سینه
دئمییر چاپيًليًر ثروتلری وطنینده
آذربایجانليً ایش آرایيًر شیراز ایله یزدینده
     سوُکولور سونگون میسی ایله تیکان تپه  قيًزيًليً
     قورولور فابریکالاريً فارسیستان شهرلرینده
5
آليًرلار آذربایجانليًدان وئرگیلری
تیکیرلر فارسیستاندا اونیوئرسیته لری
گلیشدیریرلر بیگانه دیلی ایله  بیزلری
     محسولو اوُلور مانقورت م. بی ایبراهیمی لری
     فارس شوُوُنیزمینه قوللوق ائتسین دوشونجه لری
6
بیز هله اسارت ده ن قورتولماميًشيًق
اوُزوموزو فارس لار کیمی اینسان سایماميًشيًق
آینيً حاقلاريً اوُزوموزه آلماميًشيًق
     حاقلاريًميًزيً ایستینلره "خر" دئییرلر
     ووروب یئره سرمه یه "پان تورکیست"* ده دئییرلر
     *- و یا ناسیوُنالیست
7
ایلک اوُنجه وارليًغيًميًزيً بیر اینسان کیمی تانيًماليًیيًق
ایکینجیسی باشقالاريً* کیمی آیاق اوسته دورماليًیيًق
اوچونجوسو وطنیمیزه، ثروت لرینه صاحيًب لنملییک
     مملکتیمیزی قوردوقدان سوُنرا، بیر کوُمونیست کیمی
     ایشچی، قاديًن حاقلاريًنيً تانيًیيًب، اینسان کیمی یاشاماليًیيًق
     *- فارسلار کیمی
 
8
آذربایجانلييً حاقلاريًن آلماقا آیاقا دوروبدور
فارس شوُوُنیزمین قوللوقچولاريً تحلوکه یه  دوشوبدور
مانقورت اوُلوب اوُزونده ن بیگانه لر، ال آیاقا  دوشوبدور
     "کوُمونیست" آديً ایله میلله تیمیزی جایديًريًرلار
     فارس شوُوُنیزمینه قوللوق ائتمه یه اوتانمایيًرلار
 
 9
موُحسون بی ایبراهیمی لر ایران "کوُمونیست" لری دیرلر
اوُنا گوُره ده  فارس  شوُوُنیزمین ایشینه گلملی دیرلر
 آذربایجان کوُمونیست لری اوُز خالقيًنا دوشونورلر
     آذربایجانليً آیاقا دوروب ایستیقلاليًن آلاجاق
     ایشچی، قاديًن حاقلاريًن قوُرویوب، اینسان کیمی یاشایاجاق
10
آذربایجان کوُمونیست لری اوُز پارتییالاريًن قورماليًديًرلار
ایران بآیجانچيً پارتییالاريًندان داها چيًخماليًديًرلار
فارس شوُوُنیزمین آذربایجان دان قوُوماليًديًرلار
     اوُنجه آذربایجانيًن ایستیقلاليًنيً آلماليًیيًز
     سوُنرا باشقا خالقيًلارا یان دورماليًیيًز
    
     ائلدار گونئیلی 
     دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn