گرامی باد یاد شهدایِ روز جهانی زبان مادری ــ محمد کریم بلوچ

روز بیست و یکـم فوریه سال ۱۹۵۲میــلادی شهر داکا شاهـــد تظاهراتی وسیـع  و آرام  بود که بخاک و خـون کشیده شـد. تظاهرکنندگان به حمایت از زبان مادری خویـش و در اعتراض به تصمیم محمد علی جناح و حکام پاکستان غربی مبنی بر رسمی کردن زبان اردو و تحمیـل آن بـر سرزمیـن بنـگال بپاخاسته بودنـد.
در همان روز ارتش اشغالگر پاکستان غربی به طـرف تظاهرات آرام مردم داکا  آتش گشـود که درنتیجه پنج دانشجـوی تظاهرکننـده  به نامهای عبدالســلام، رفیق الدین احمــد، صوفی الرحمـن ، ابوالقاسم برکـت و عبدالجبـــار شهید و دهها نفــر دیگـر زخمی شدنــد. به همین دلیل بود که روز ۲۱ فوریه در تاریخ سرزمین بنگال ( بنگلا ) ماندگارشــد.
21فوریهتاریخ کوتاهِ کشـور انگلیس ساخته پاکستان مملو ازفجایع تکان دهنده، جنایات ضد بشـری و جرایم جنگــی است. پس از جنـگ جهانی دوم درچهاردهـم ماه اوت ۱۹۴۷ میلادی کشوری بنام « پاکستـان » تاسیـس شـد که در وهله اول شامل پنجاب، بخشهایی از سند ( پاکستان غربی ) وسرزمین بنگال ( پاکستان شرقی ) بــود. با نادیده گرفتن تاریخ بنگال و بدون آنکه از مردم بنگال سـؤال شـود نام « پاکستان شـرقی » بر سرزمین تاریخی آنان گذاشته شـد. [ لازم به ذکر است که روز یازدهم اوت همان سال استقــلال بلوچستـان اعلام شد. یعنی سرزمین بلوچستــان از ابتدا جزئی ازکشور تازه  تاسیس پاکستان نبود. پس از هشت ماه یعنی در ماه مارس  ۱۹۴۸میلادی ارتش اشغالگرپاکستـان غربی به بلوچستان آزاد هجوم آورد و آنرا به اشغال خود در آورد].
عـلاوه بر تغییـر نام سرزمیــن بنگال محمد علی جناح در ماه مارس ۱۹۴۸میلادی خودسرانـه اعلام کرد که زبان اردو زبانِ رسمی پاکستـان غربی و پاکستان شرقی است. مردم صلـح دوسـت و آزادیخواه بنگال با این تصمیـم جناح و حکام پاکستان غربی شدیدا مخالف کرده، زبان اردو را بعنوان زبان رسمی قبول نکردنــد و اجازه ندادنـد تا زبان  مادری‌شـان نادیده گرفته شـده یا اینکه در سرزمیــن  بنگال زبانِ دوم شـود.
زبان اردو با تاریخ کوتاه ۲۰۰ ( دویست ) ساله خود ترکیبی از زبانهای هنـدی، عربی، انگلیسی و پارسی است. این زبان فاقد چنان ریشه تاریخی است تا به یک ملـت ربط داده شود. اردو از اساس زبان هیچ ملتی نیست. در صورتیکه زبان تاریخی بنگالی با وجـود مـردم بنگـال گره خورده و زبان مادری آنهاست.
دهه ها قبل از تاسیس کشــوری بنام پاکستان زبان و ادبیات زبان بنگالی چنان پیشرفته و غنی بود که پروفسور مشهور بنگال « رابنــدر ناتـھــ ٹـاکـور» ءَ (۱۹۴۱ ـ ۱۸۶۱)  در سال ۱۹۱۳ میلادی برنده جایزه ادبیات نوبل شد. لازم به ذکر است که پروفسور « رابنــدر ناتـھــ ٹـاکـور» اولین برنده جایزه ادبیات نوبل از قاره آسیا بود.
بدنبال فاجعه روز بیست و یکم فوریه ۱۹۵۲میلادی  در داکا مبارزات آزادیخواهانه مردم متمدن و صلح دوست بنگال گسترش یافت. دهها میلیون بنگالی بپا خاسته و خواهان استقـلال شدنـد. با شدت گرفتن جنبش استقلال طلبی بنگال  ژنرالها و سربازان ارتش اشغالگر پاکستان غربی که عمدتا پنجابی بودند به کشتار بیرحمانه  مردم پرداخته ومرتکب جنایات جنگی هولناکی شدند.
اگرچه حکام خودسر پاکستان غربی می‌خواستند سرزمین تاریخی بنگال را با نام « پاکستان شرقی» زیر سلطه خونین پنجاب نگه دارند اما چنین نشــد.
مردم بنگال بارهبری مدبرانه شیخ مجیب الرحمن و کمک به موقع هندوستان موفق شدند ارتش اشغالگر پاکستان را در سال ۱۹۷۱میلادی شکسـت داده و به  استقــلال برسنــد. مردم پیروز بنگال نام « بنگلادش » را رسما بر سرزمین اجدادی خود گذاشته و زبان بنگالی که از شـربیگانگان نجات یافـت  زبان رسمی، آموزشـی و اداری بنــــگلادش شـــــــد.
به پاس خون شهــدای بیست و یکـم فوریه و برای حفـظ زبانهای مـادری  سازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگـی سازمان ملل متحـد (یونسکــو) پیشنهاد رسمی دولت بنگلادش را مبنی بر اعلام بیست و یکم فوریه بعنوان روز جهانی زبان مادری در ماه نوامبـرسال ۱۹۹۹ پذیرفت و روز شهـادت دانشجویان بنگلادشی را روز جهانـی زبان مادری نامگذاری کــرد.
یاد شهــدای روز جهانی زبان مادری گرامی باد
محمد کریم بلــــوچ
 پانزدهـم فوریـه
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn