پیشنهاد نامگذاری سال 93 به نام « لزوم ورود حرکت ملی آزربایجان به جنبش دانش آموزی »

علم جامعه شناسی سیاسی از جمله علوم پایه ای در پیشبرد انقلابهای مدنی ــ اجتماعی است . متاسفانه حرکت جوان شده ملی آزربایجان در خصوص پرداخت به مسائل جامعه شناسی جامعه آزربایجان جنوبی دچار نقصان بیشتری بوده است . این امر هم ناشی از دلایلی همچون تنبلی فعالین ملی آزربایجان در این مورد و دلایلی چون عدم در دست داشتن متدهای پرداخت به مسئله به علت بسته بودن سیستم حاکمیتی در کشور ایران نام است . نیز می توان احساسی و زود آهنگی بودن ذهنیت موجود در حرکت و عدم نگاه ژرف و دیر آهنگی در بنیه تشکیل یافته حرکت ملی را از جمله دلایل دیگرعدم پرداخت اصولی به آینده جامعه و حرکت ملی موجود در آزربایجان ذکر کرد .
با دقت در روند حرکت ملی آزربایجان از 20 سال گذشته و محافظه کاری مشهود در چند سال اخیر شاید می توان گفت یکی از دلایل محافظه کار شدن حرکت ملی آزربایجان در کنار مسائل و مشکلات اقتصادی شاید مسئله بالا رفتن سن فعالین ملی آزربایجان در طول 2 دهه گذشته است .
بنابراین می توان گفت حرکت ملی آزربایجان اکنون در مرحله ای است که باید حرکتی سریع و آگاهانه در مورد پوست اندازی در حرکت و پرداخت هر چه بیشتر به نوجوانان و جوانانش کند .
خوشبختانه در طول سالهای گذشته جنبش دانشجویی آزربایجان علی رغم کم و کاستی های فراوان و فراز و نشیبهای زیاد توانسته است تا حدودی افکار حرکت ملی را در دانشگاههای آزربایجان جنوبی پمپاژ کرده و جوانان دانشجو را نسبت به مسئله ملی آگاه کند .
اما با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد در خصوص نگرش به کاهش سن حرکت که همواره در نوشته های قبلیمان به آن اشاره کرده ایم دچار ضعف بوده و هستیم .
لذابا توجه به همفکری بین دوستان بر آن شدیم با نوشتن این مقاله و پیشنهاد نامگذاری سال جدید شمسی به نام « سال تدوین جنبش دانش آموزی آزربایجان جنوبی » فصلی تازه در روند مبارزاتی حرکت ملی باز کرده و نظرات فعالین ملی آزربایجان را جویا شویم .
امیدواریم با همفکری اکثریت بتوانیم سال جدید را به این نام نامگذاری کرده و اثرات آن را در آینده حرکت ملی آزربایجان مشاهده کنیم .
« طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی »
Guneyazerbaycanmusteqil feallari
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn