ولى کوچوک و ادعاهایش ــ قهرمان قنبرى

ژنرال ولى کوچوک در مصاحبه‌اى با خبرگزارى آپا ادعا کرده که وقتى صدر داک بوده، غرب و مشخصا آمریکا از او خواسته که نسبت به تشکیل جمهورى آزربایجان جنوبى اقدام کند، و او با استدلال اینکه امپریالیست و غرب مى‌خواهد که با بهانه ملتهاى تحت ستم، مرزها و کشورهاى خاورمیانه را دستکارى کند،  و ترکیه خود در صف اول این هدف مى‌باشد، و به درستى تشخیص داد که هدف استقلال آزربایجان نیست، بلکه پیاده کردن نقشه خاورمیانه اسراییل و غرب است، و ادعا مى‌کند که با ذکاوت این حیله را تشخیص داده، و جواب رد به سینه آمریکا زده، و بخاطر اینکه با طرح خاورمیانه آمریکا مخالفت کرده، مورد خشم آمریکا قرار گرفته و شش سال در پرونده ارگنه‌کون زندانى شده، بنا بر ادعا نقشه ٢۶ کشور باید تغییر مى‌کرد، که ترکیه هم یکى از آنها بود.
کسانى که اخبار ترکیه را دنبال مى‌کنند و مسلط هستند، مى‌دانند که مانند خیلى از کشورهاى خاورمیانه، یا همانند ایران یا حتى شدیدتر، در سیاست دیدگاه شدیدا ضد غربى حکم فرما است، از لیبرال تا اسلامى، چپ و ناسیونالیست همه دیدگاهى ضد غربى دارند، خیلى‌ها این را نشات گرفته از جنگهاى صلیبى و طولانى مدت بین مسیحیت و عثمانى اسلامى مى‌دانند که در حافظه تاریخى ملت به یاد مانده، و حتما مى‌دانند که در ترکیه داستانهاى حیرت‌آورى از دولت مخفى و موازى که توسط جاسوسان سیا و مزدورانى از ترکیه وجود دارد، و اصولا کسى هم نیست که تلاشى در کتمانش کند، هر کارى، جنایتى، دزدى، شانه خالى کردن از مسولیت و قبول نکردن مسولیت و مشکل به پاى دولت موازى نوشته مى‌شود، و هر روز با داستانهاى هولناکش که اراده‌اى هم براى روشن شدن زوایاى تاریکش نیست، تبدیل به شبحى هولناک با ماسک حقیقت مى‌شود، و بخاطر همین است که ولى کوچوک حتى مبارزات انسانى آزربایجان را تجسمى از درخواست غرب براى استقلال آزربایجان فرض مى‌کند و اینکار را مقدمه تجزیه ترکیه مى‌داند که با هوشیارى جواب رد به آن داده، و با اضافه کردن اینکه همیشه بدنبال آزادى قره باغ است و ندا دهنده تشکیل کشور ٣٠٠ میلیونى تورک، مى‌کوشد تا ذهن خلق آزربایجان اسیر توهمات خود ساخته و تخدیر کند، و چهره‌اى دوستانه و دلسوز از خود به نمایش بگذارد. که بیش از خلق آزربایجان دلسوزشان است.
بى شک او غافل است که این سناریو هر روز در ایران تکرار مى‌شود و مردم از تئورى توهم توطئه غرب خسته شده‌اند و باور نمى‌کنند، و این مانند اب در هاون کوبیدن است، او باید خوب بداند که ربط دادن مبارزات انسانى خلق آزربایجان و دیگر خلقها در ایران نه توسط امپریالیستها، بلکه توسط مظلومانى مطرح مى‌شود که تبعیض، حقارت، گرسنگى و فشار اسیمیلاسیون را روزانه با گوشت، خون و وجودشان حس مى‌کنند، او باید حتى این مسئله را در ترکیه هم قبول کند، که مبارزات خلق کرد نه توطئه غرب که بلکه نشات گرفته از درد و رنج روزانه‌شان مى‌باشد.
او دشمنى در لباس دوست است، او همان حرفى مى‌زند که استبداد فاشیستى در مواجهه با خلقهاى تحت ستم مى‌زند، او با طرح این موضوع مى‌خواهد سرکوب ما را سرعت و مشروعیت مبارزات ما را زیر سوال ببرد، او ما را انسانهایى بى اراده و سست مى‌نمایاند که برنامه ریزانش آمریکا و مجریش انسانى مرتجع و متوهم به اسم ولى کوچوک است، او مستقیما روح مردگان ما را مى‌ازارد، او ما را نه انسانهایى ازاد که به علیه ظلم و استبداد مجادله مى‌کنیم، بلکه مزدورانى فرض مى‌کند، که گوش به فرمان امپریالیستها و انسان مرتجعى مثل خودش هستیم، او باید یاد بگیرد انسان مرتجع و متوهمى مثل او حتى لایق آن نیست که هم صحبت مبارزان ما بشود، حالا چطورى از او خواسته شده که برایمان استقلال بیاورد، باید خیلى مواظب باشد که باد کلاهش را نبرد، اینکه او چطورى سر از داک بر داشته باید توضیح داده شود، هر چند که داک کارى براى آزربایجان انجام نداده، و بعنوان کسى که بیست سال است اخبار را دنبال مى‌کنم سالى یک بار اسم داک را نشنیدم، که آن هم سر اختلاف و خاله زنکى بود.
و در اخر خاطر نشان مى‌سازم که سرنوشت خلق آزربایجان را خلق آزربایجان تعیین خواهد، هر سرنوشتى باشد، استقلال یا حتى ماندن در چهارچوب فعلى، این سرنوشت را کسانى تعین مى‌کنند که زندانها را با شجاعتشان به لرزه در مى‌آورند، خلقى که در خیابان با مشت‌هایشان با سینه‌هایشان در مقابل مرگ رقص شادى سر مى‌دهند و در آخر همان گرسنگان، تحقیر شدگان که بعضى مى‌خواهند با زیرکى وانمود کنند که عامل امپریالیستها هستند، تصمیم گیرنده نهایى هستند. بعنوان یک جنبش هر کسى با هر ملیتى حق دارد به این جنبش کمک کرده و صداى مظلومیتش را به دنیا برساند، ولى تلاش براى رهبرى و اورگانیزه کردن این حرکت بجز سر افکنده‌گى براى همراهان هم البته، و شاید درد و رنج بیشتر براى خلق آزربایجان نتیجه‌اى نخواهد داشت، ما تجربه‌اى سخت و خوفناک از فرقه دموکرات داریم، هنوز کسانى را که قربانى‌مان کرده‌اند نبخشیده‌ایم، هنوز آان تجربه وحشتناک را هر روز حس مى‌کنیم، و آدمى متوهم مثل ولى کوچوک یا کسان دیگر نمى‌توانند به این راحتى ما را با خربزه گذاشتن زیر بغلمان قربانى کنند.
قهرمان قنبرى
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn