آقاي خامنه اي ، آيا مي دانستيد رسول رضوي قهرماني از روستاي كويج قاراداغ است !

دو سال پيش در جريان زلزله قاراداغ آزربايجان كه منجر به كشته شدن تعداد كثيري از هموطنانمان شد ، بي توجهي عامدانه شخص خامنه اي و نظام حاكمشان به قدري آشكار و تاسف بار بود كه حتي ايشان بعد از رئيس جمهور آمريكا مجبور به دو خط تسليت براي ملت آزربايجان گرديد و فضاحت تا جايي بود كه با راهنمايي مشاورانشان مجبور شدند بعد از مدتي مديد از حادثه ، سفري را به منطقه قاراداغ داشته باشند .
انتخاب روستاي كويج از طرف نيروهاي مزدور آزربايجاني در منطقه قاراداغ نه براي كمك و همدردي با زلزله زدگان بود كه بلكه ايشان با اهداف سياسي و كم رنگ كردن كمكهاي مردمي و دلسرد نمودن ملت آزربايجان از كمكهاي بي بديل و تاريخيشان به حادثه ديدگان صورت مي گرفت .
به ياد داريم كه علي رغم عدم احساس مسئوليت دولت در قبال زلزله زدگان ، اين ملت غيور تورك آزربايجان بودند كه با كمكهاي مادي و معنوي خود حماسه اي تاريخي آفريدند و تمامي اينها در سايه وجود حركتي به نام حركت ملي آزربايجان صورت گرفت .
آقاي خامنه اي و هيئت همراهشان قصد داشتند با همكاري عده اي مزدور در روستاي كويج كه مناصبي هم در سازمانهاي دولتي دارند با ميتينقي كه انجام دادند و با مصاحبه هاي از قبل طراحي شده از اين تعداد معدود منظره اي منفي از ملت حادثه ديده كل قاراداغ در منظر ديدگان عموم ملت آزربايجان قرار دهند به طوري كه حتي بعد از اين سخنراني و تبليغات تلويزيوني از استقبال روستائيان بدبخت از ايشان بود كه برخي از افراد ناآگاه و سياسي در آزربايجان از اين منظره و اقدام روستاي كويج كمي دلخور شده بودند .
و اما اكنون بعد از دو سال ، قهرماني از ديار قاراداغ و همان روستاي كــويــج به نام «رسول رضوي » قهرمانانه نزديك به 1 ماه است كه در اداره اطلاعات تبريز زير بار شديدترين شكنجه ها به علت فعاليتهاي ملي ــ مدني قرار دارد .
در واقع رسول رضوي با مقاومت جانانه خود و فعاليتهاي مدني اش هم آبروي زادگاهش ، هم آبروي كل منطقه قاراداغ را خريد و هم خط بطلاني كشيد بر نقشه هاي شوم دشمنان اين ملت و درسي داد بر نسل جوان آينده ، باشد كه رسول و رسولها الگويي براي نسل جوان و آينده آزربايجان شوند .
در پايان ضمن تشكر ويژه از رسول رضوي و خانواده اين قهرمان ملي خاطر نشان مي سازيم كه اين فعال ملي همچنان در شكنجه گاه اطلاعات تبريز در حال انواع و اقسام شكنجه هاي جسماني و روحي قرار دارد .
حاكمان راسيست و جلاد ايران بدانند كه رسول رضوي تنها يك فعال مدني و عقيدتي است ، وي نه تروريست بوده و نه سلاح بر دست گرفته است كه بايد متحمل چنين اقدامات وحشيانه باشد . روزي خواهد رسيد كه ملت غيور آزربايجان دستهايي را كه ناجوانمردانه بر فعال مظلوم مليمان بلند شده است را از كتف قطع خواهد نمود .
« طيف فعالين مستقل حركت ملي آزربايجان جنوبي »
جمعه 13 دي ماه سال 1392
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn