حملات حقوق بشري به رژيم ايران بايد ادامه يابد- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

بي وقفه و پي در پي
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
اقدام اخير پارلمان اروپايي در صدور بيانه اي در زمينه وضع اسفبار حقوق بشر ايران بسيار به جا و به موقع بود و اين چيزي است كه دقيقاً از اروپايي ها و غربي ها در تعامل با مقامات و نامسئولان حكومت ايران انتظار مي رود كه انجام دهند و همچون آمريكا كه همواره در اين زمينه رژيم ديكتاتور ايران را زير ضرب گرفته، به آنان نشان دهند كه هر توافقي در زمينه ديگر موجب نخواهد شد كه آنان نسبت به تضييع حقوق انساني و تبعيض به اقوام و اقليت ها و زنان در ايران چشم پوشي كنند.
تنها يك تلنگر پارلمان اروپايي چنان موج قدرتمندي را در ايران صادر كرد كه منجر به يك زلزله سياسي در كشور شد و بحران آن مقامات و نامسئولان رژيم را در نهادهاي مختلف به جان هم انداخت. بايد اين اقدامات ادامه يابد و توسط دولت هاي اروپايي و غربي و همين طور انواعي از نهادهاي مدني پي در پي چون يك كيسه بوكس به رژيم ضربه وارد كند و در راه مبارزه مدني، براي حكومت بحران سازي كند. گزارش احمد شهيد نيز بسيار دقيق و صحيح بود و همان گونه كه او در مصاحبه اش نيز اعلام كرد، پاسخ هاي تند و توهين آميز رژيم به او و حتي دبيركل سازمان ملل ثابت مي كند كه وقتي آنان اين گونه توسط مقامات مختلف حكومتي از دولت و قوه قضاييه گرفته تا مجلس و خطبه هاي نماز جمعه مورد حمله واقع مي شوند، چه بر سر مردم بي دفاع ايران مي آورند و مردم از دست ظلم يك نهاد حتي نمي توانند به نهادي ديگر پنهان ببرند و تظلم خواهي كنند. درضمن، نشان مي دهد كه مقامات و نامسئولان رژيم جملگي در جريان انواعي از شكنجه ها و فشارها و تبعيض هاي سازمان يافته حكومتي هستند كه يكپارچه دفاع مي كنند و از اين روي، به ليست سياه مقامات و مزدوران حكومت ايران كه قبلاً تشكيل شده، بايد نفراتي افزوده شود: بازجويان و دادستان ها و قضاتي در شهرستان ها كه احكام ظالمانه صادر مي كنند؛ به خصوص كساني از ايشان كه در استان هاي مرزي كه اقوام و اقليت هاي ايراني ساكن هستند، فعاليت مي كنند. علاوه بر آن، ليستي از سران رده دوم سپاه كه در اين ظلم و نقض سيستماتيك نقش دارند و همين طور ليستي از نيروهاي امنيتي كه در طول اين سال ها پشت مديريت تمامي اين موارد نقض حقوق بشر در ايران بوده اند. همينطور، كليه كساني كه در مجلس و شوراي نگهبان قوانيني را تصويب و تأييد مي كنند كه ناقض حقوق شهروندان و زنان است. فهرست "تحريم ها و محدوديت ها" براي ليست سياه رژيم نيز بايد افزوده شود و همين طور به محض سفر به خارج از كشور توسط پليس بين الملل بايد "دستگير و محاكمه" شوند.
برخلاف آنچه بسياري از معترضان و مخالفان رژيم ايران درباره نمايندگاني از رژيم كه اينك در داخل و خارج از وضع حقوق بشر ايران دفاع مي كنند، مي پندارند و ايشان را بددهن، گستاخ و حتي پاچه دريده مي شمارند كه بايد تغيير كنند، بايد بگويم اين اشخاص بهترين نامسئولان حكومت ايران براي معرفي وضعيت واقعي حقوق بشر ايران اند و چهره عريان و بزك نشده رژيم ايران را معرفي مي سازند. آيا وضعيت واقعي حقوق بشر در ايران تغيير كرده كه نمايندگان مدافع رژيم در داخل و خارج تغيير كنند؟ وقتي پاسخ منفي است، يعني پس كساني نيز كه از آن دفاع مي كنند، چه بهتر كه عملاً انعكاس دهنده ميزان وخامت اوضاع حقوق بشر ايران براي افكار عمومي جهانيان و همدستي كليه مقامات رژيم ايران در آن باشند؛ چنان كه در اظهارات احمد شهيد پيرامون حملات نمايندگان رژيم به او و بان كي مون نيز بود.
مسئولان و نمايندگان غربي و فعالان و نهادهاي مدافع حقوق بشر در سراسر جهان بايد توجه كنند، در عين زماني كه كشورهاي 1+5 طي مذاكرات و توافقات شان با ايران، تحريم هايي را برمي دارند يا تخفيف مي دهند، بايد تحريم هاي جديدي برحسب نقض حقوق بشر رژيم وضع كنند و اين حرفه اي ترين و انساني ترين كاري است كه براي تحريم كساني مي توان انجام داد كه در خواب و خيال آن بسر مي برند كه طي ساخت و پاخت با كشورهاي بزرگ جهان، از نقض حقوق بشر و ساير تخلفات شان در منطقه چشم پوشي شود. رژيم ايران، بهار عربي را كاملاً باخته و متحدانش در منطقه هم منزوي و هم قتل عام مي شوند و به خصوص در عراق و سوريه هر روز خبرهاي ناگوارتري را دارند و در ايران نيز در كنار وخامت اوضاع اقتصادي، بحران پشت بحران است كه مي آيد و نارضايتي مردمي و نفرت عمومي از رژيم نيز در گزارشات امنيتي خودشان هم به گوش شان رسيده است. اين كيسه بوكس را با ضربات پياپي در داخل و خارج نبايد لحظه اي آرام بگذاريم و رها كنيم.
.      
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn