سران كشورهاي غربي بايد اسامي ذيل را به ليست سياه رژيم بيافزايند- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

واقعه سازماندهي شده پنجشنبه سياه در اوين؛
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
فعالان در تبعید: يازده تن از زندانيان بند ٣۵٠، که در پى بازرسى خشن موسوم به “پنج شنبه سياه” در اوين، به انفرادى منتقل شده بودند، ضمن شرح نحوه ضرب و شتم و توهين توسط مسئولان زندان و گارد ويژه، آخرين وضعيت خود را اطلاع دادند.
صبح روز پنج شنبه، ٢٨ فروردين، عده اى از مسئولان با همراهى گارد زندان به بند ٣۵٠ وارد شدند و اطاقهاى بند را به هم ريختند و ضمن ضرب و شتم شديد زندانيان سياسى، تعداد ٣٢ زندانى را به انفرادى ٢۴٠، منتقل کردند.
يازده زندانى که اکنون به بند ٣۵٠ بازگشته اند، روايت “پنج شنبه سياه” را بصورت يکسان شرح مى دهند که چکيده آن به شرح زير است:
غلامرضا خسروى: او مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است. بر اثر کوبيده شدن به ديوار در حالى که با چشم بند و دست بند امکان حفظ تعادل نداشته، سرش شکسته است و خونريزى شديد پيدا کرده بود.
او را از تونل سربازان گذرانده و تا زمان سوار شدن بر مينى بوس تحت ضربات باتوم بوده است. پس از انتقال به بند ٢۴٠ نيز سر و سبيل او را به نحو توهين آميزى تراشيدند.
جواد فولادوند: با دستبند و چشم بند به ديوار کوبيده شده و تا سوار شدن بر مينى بوس با باتوم مورد ضرب و شتم قرا گرفته بطوريکه سرش شکسته است و در تمام بدن وى آثار ضرب و جرح ديده مى شود.
او در حاليکه وضعيت وخيمى داشت به انفرادى ٢۴٠ منتقل شد و نهايتا به نحو توهين آميزى سر و سبيل اش را تراشيدند.
رضا اکبرى منفرد: ضرب و شتم با باتوم توسط سربازان که با چشم بند و دست بند بوده و منجر شکستگى سر شده. سر و سبيل وى را پس از ورود به بند ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.
مجيد اسدى: ضرب و شتم با باتوم در وضعيت چشم بند و دست بند. او را با سرى شکسته، و با رکيک ترين الفاظ به سلول انفرادى منتقل کردند. سر و سبيل او را پس از ورود به ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.
مهرداد آهنخواه: ضرب و شتم با باتوم در وضعيت چشم بند و دست بند. او را با سرى شکسته، و با رکيک ترين الفاظ به سلول انفرادى منتقل کردند. سر و سبيل او را پس از ورود به ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.
محمد داورى: ضرب و شتم با باتوم در وضعيت چشم بند و دست بند. او را با سرى شکسته، و با رکيک ترين الفاظ به سلول انفرادى منتقل کردند. سر و سبيل او را پس از ورود به ٢۴٠ به نحو توهين آميزى تراشيدند.
اسدالله هادى: او به تازگى و پس از يک عمل جراحى قبلى سخت، از بيمارستان ومرخص شده و در پرونده پزشکى او تاکيد شده که هرگونه استرس و دلهره براى او بسيار خطرناک است ولى وى نيز مانند سايرين با باتوم مورد حمله قرار گرفت.
او را پس از فحاشى اوليه، با چشم بند و دست بند از تونل سربازان گذرانده و به بند ٢۴٠ منتقل کردند.
او در سلول انفرادى حالش بهم خورده و پس از سه روز با توجه به حال وخيمش به بند ٣۵٠ بازگردانده شد.
گفته ميشود که اين زندانى مسن، در حال حاضر وضعيت خوبى ندارد و بايد به بيمارستان منتقل شود ولى از اعزام وى به بيمارستان خوددارى مى شود.
سهيل عرب: دقيقا همانند ساير زندانيان به بند ٢۴٠ سلول انفرادى منتقل شد.
امير قاضيان: مورد ضرب و شتم قرا گرفته و سر او را تراشيدند و با فحاشى به سلول انفردى منتقل کردند.
دکتر اسدالله اسدى: او تنها يک روز قبل از “پنج شنبه سياه” و يک روز پيش از عمل جراحى در بيمارستان طالقانى، به علت بيماريهايى که در زندان برايش بوجود آمده بود، به زندان بازگردانده شده بود.
او نيز مورد ضرب و شتم با باتوم با وضعيت چشم بند و دست بند، قرار گرفته و به بند ٢۴٠ منتقل شد و مو و سبيلش را تراشيدند.
اصغر قطان: او که به بيماريهاى زيادى از جمله سرطان،مبتلا است، نيز مورد مورد ضرب و شتم قرار دادند.
منابع مطلع به اين کمپين اطلاع دادند که اعتصاب زندانيان که از روز پنج شنبه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
بحران اخير آزار و شكنجه زندانيان در ايران كه قرار شد توسط اتحاديه اروپا – و آمريكا و احمد شهيد نيز بايد اين اسامي را به ليست سياه شان بيافرايند- پيگيري شود، بايد با گنجاندن اين اسامي جديد در ليست سياه تكميل شود كه بانيان سرکوب روز پنج شنبه بودند:
1-غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندان ها
2-قبادى رئيس حراست زندان اوين
3-خطيبى معاون حراست زندان اوين
4-سرهنگ امانى
5-صفا از بستگان سرهنگ امانى
6-آقايى تحت مسئول سرهنگ امانى
7-عليزاده تحت مسئول سرهنگ امانى
8-حسينى يگان حفاظت زندان
9-جواد مومنى معاون زندان اوين
10-علي اشرف رشيدي رئيس زندان اوين
درضمن، بر اساس گفته های خانواده زندانيان سياسی به نقل از زندانيان حاضر در بند ۳۵۰ برخی از مأموران که زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، از زندان گوهردشت کرج در بند ۳۵۰ حاضر شده بودند.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn