صدای کر کننده ناقوس ترور ویرانی و کری ارادی برخی به اصطلاح فعالان و رهبران خود خوانده حرکت ملی آزربایجانی- تایماز اورمولو

هنوز خون قربانیان خوجالی می جوشد و نائره بد شگون داشناکسیون گوش ها را کرمیکند. فاجعه پشت فاجعه و بی مسئولیتی پشت بی مسئولیتی .خشک کردن عمدی دریاچه اورمیه بس نیست که اخبار شوم از کشورهای منطقه ، انسان را به قهقرا می کشاند. دشنه بدستان و متعصبین خدا نشناس سر انسان ها را در سوریه و عراق جدا می کنند.
پیشمرگه هایی که همین سی و چند سال پیش سولدوز را به خون کشیدند همه روزه فرزندان آزربایجان را به جرم ارتشی بودن یا سپاهی بودن  سلاخی می کنند و خبرهای تشییع جنازه روزی نیست که نیاید. اما جز یکی دو تشکیلات و جوانانی که امکانی به جز نشر اعلامیه و بیانیه ندارند ، کسی کاری نمی کند.آقایان همه چیز دان تئوری برای خود می سازند و به ریش فعالین ضد ترور می خندند .آقایان فعالین به اصطلاح آزربایجانی خود را به خواب زده اند و چشم ها و گوش ها را با پنبه پر کرده اند. آقایانی که هر روز با این مقام و آن مقام خارجی لابی می کنند آیا در مذاکراتشان به تبلیغات و اقدامات خون بار اکراد مسلح تروریست هم جا می دهند ؟ دریغ از یک صحبت ، بیانیه و اعلامیه ! آقای ماحمود فاضلیان کی میخواهید در مقابل تروریسم کردی خودی نشان دهید ؟!
دوستان اویان نیوز که با چراغ به دنبال اشتباههای خبرگزاری های حرکت ملی می گردند و در آنکارا بدنبال این گردهمایی و آن سخنرانی هستند آیا از غولی به نام تروریسم کرد خبر ندارند ؟! یا یکسره در پی اخبار و مقالاتی هستند که صد بار قوی تر از آن در آینا نیوز منتشر می شود؟!
آیا دوستانی که چالش یک سطل نمک برای دریاچه اورمیه را بر نتابیدند و مقاله پشت مقاله نوشتند امروز قلم هایشان شکسته که در مقابل مسئولین حزب مسلح و تروریستی دمکرات کردستان و قاتلین جدید آن یعنی مدافعان شرق کردستان زبان در قفا کشیده اند ؟
آقای ارسلان آزربایجانلی یا جناب اومیت اورن یا تالاس افشار که هومانیست هستند و انسان گرا ! کجا هستند تا مردم را از نفیر غول تروریسم و قداره بندان و جلادان تروریست آگاه کنند ؟ آقای ارسلان آیا فقط دفاع از کوبانی وظیفه شماست ؟!
امثال دکتر اصغرزاده و سیروس مددی و لیلا مجتهدی آیا اخبار را نمی بینند یا زجه های خانواده های شهیدان را نمی شنوند ؟
جناب شاملی و دوستان حزب بیرلیک کجا هستند ؟ دوستانی که برای هر یک خط نوشته فلان کسک ، صفحه ها مطلب می نویسند آیا صدای تیرهایی که در خاک آزربایجان شلیک می شود را نمی شنوند ؟
فدرالچی های دانشمند ،داک ، قورتولوش ، سوسیال دمکرات ، با او، انواع و اقسام پارلمان ها ، امین موحدی قهرمان و تنها صاحب ، مدیر و مخدوم آزربایجان کجا تشریف دارند ؟حزب های دو نفره و سه نفره ؟ آقای ایلدیریم و همکاران سینمایی اگر از ساختن ویدیوهای تخریبی مجالی یافتند یک بیانیه هم در مورد غرب آزربایجان بدهند !
آقای اوبالی که تنها تلوزیون حرکت ملی را تبدیل به تریبون شخصی کرده اند کمی از قاب محدود خود بیرون بیایند و به فکر آزربایجان باشند !
از آن طرف هر روز اخبار از ارسال اسلحه و مهمات به اقلیمک تروریست پرور بارزانی می رسد. دهها تریبون در دست متحدان اکراد شبانه روز آنان را تبلیغ می کنند .اما دوستان ما چه ؟ حتی از انعکاس اخبار تروریسم در غرب آزربایجان استنکاف می کنند ! چرا ؟! آیا به جز این است که در فکر منافع محدود و کوچک گروهی خود هستند ؟!
 آقایان ! رهبران کوچک و بزرگ حرکت ملی ! صدای کر کننده ناقوس ویرانی و تروریسم سال ها است که در آزربایجان غربی به گوش می رسد . اما رقابت برای ریاستی موهوم مانع از دادن دست یاری به فعالین ملی راستین شده است. برخی به فکر نان ، برخی به فکر ریاست و برخی در خواب خرگوشی !!! خدا به داد این ملت برسد ...
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn