این شب تاریک آبستن است، که درصبح نزدیک بزاید سحر- آذرخش

به سخنان خامنه ای جللاد خوب توجه نمائید :  این سخنان را خامنه ای جللاد رهبردزدان و جنایتکاران میگوید : رهبررژیم فاشیستی اسلام ناب محمدی ، این موجود ضد بشری با هدف آموزش دادن به راسیستهای گوُش به فرمانش درمقامات رژیم ، با صراحت به چگونه گی شیوه های آسیمیله کردن یک ملت توسط جللادان اشاره میکند که خود یکی از همان عناصرپلید میباشد! خامنه ای و کارگذاران راسیست او به عمد دریاچه اورمییه را میخشکانند ، کودکان ترک آذربایجان را ازتحصیل به زبان مادریشان منع میکنند ، زلزله زده گان قاراداغ ، هریس و اهر را در برف و سرمای یخبندان و طاقت فرسا در بیابان های یخ زده بی سرپناه و غذا رها مینمایند تا به تدریج بیمار و منجمد شده و نابود شوند . تاریخ 7 هزار ساله آذربایجان را با بی شرمی جعل میکنند ، ثروتهای بی کران آذربایجان را توسط سپاه پاسداران شبانه روز بدون وقفه غارت میکنند وهربار میلیاردها دلارازسهم غارت را به خامنه ای بعنوان سهم غارت میدهند ، وباز سالهاست که به فرمان خامنه ای میلیاردها دلاراز ثروتهای غارت شده مردم را به آدم کشان تروریست حزب الله لبنان  حماس اسرائیل ساخته و بشار اسد جللاد بصورت لار و اسلحه و پاسدار میفرستند !؟
و کسانی را که داوطبانه واز راه انساندوستی به بخت برگشته گان زلزله زده کمک های بشردوستانه میرسانند ، با بی شرمی و به جرم کمک به هموطنان شان که دست یاری به سوی آنها دراز نموده اند ، دستگیر، زندانی و شکنجه مینمایند. ولی این روباهان جاهل نمیدانند که ملت تورک آذربایجان نابود شدنی نیست ، وسرانجام ملت آذربایجان زنده خواهد ماند و بساط راسیسم فارس را برچیده و همراه با آخوندهای دزد و حیله گر در گورستان تاریخ دفنشان خواهند نمود .  
اکنون ملت آذربایجان وهمه ملتهای تحت ستم :
بیدارشوید، بیدارشوید، بیدارشوید و برای انقلاب سهمگین فردا آماده باشید که آینده از آن شما زجردیده گان است  .
زنده باد آذربایجان ــ آذرخش ــ 23 دی ماه 1392 

bifdbaca
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn