آذوح: اينجا تبريز است پايتخت جمهوری آزربايجان جنوبی - بوراسی تبريز،گونئی آزربایجانين پایتختی -امین موحدی

سالهاست که ملت آزربایجان در جنوب رود ارس ،  برای دستیابی به حقوق اولیه خویش درگیر مبارزه‌ای مدنی با حاکمیت شوونیست ایران است و در رهگذر زمان  با افزایش سرعت و گسترش اين مبارزه به تمام لایه‌های اجتماعی آزربایجان جنوبی   ،مطالبات آنها نیز دستخوش تغییراتی شده است .
اگر در دهه ۷۰ و ۸۰ این مطالبات به شکل طلب حق تحصیل به زبان ترکی‌ و ایجاد مدارس و تاسیس دانشگاه و تلوزیون و رادیو و روزنامه به زبان ترکی‌ بوده است ،اکنون در دهه ۹۰ این مطالبات شکل جدیتری به خود گرفته  و خود را به شکل استقلال طلبی مطلق نشان داده و روز به روز بیشتر نشان میدهد چرا که ملت آذربایجان جنوبی به فراست دریافته است که با دستیابی به استقلال خویش، به همه مطالبات خویش دست خواهند یافت و نیازی به طلب یک به یک وقطره اي آنها از دشمنان قسم خورده خویش نیست.
اگر قبل از این، شعار ملت آزربایجان "تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هر کسه" بود این شعار باتغییرات بنیادین به شکل" آزربایجان جنوبی ایران نیست" و شعارها و مطالبات استقلال طلبانه کامل، ظهور و نمود پیدا کرده است.
اگر  روزی روشنفکران آزربایجان جنوبی، با خجالت و شک توام با احتیاط طوری سخن می‌گفتند که مبادا آنها را تجزیه طلب بنامند اما اینک نسل جدید  روشنفکران آزربایجان جنوبی، با سری بلند و شجاعت و افتخار از استقلال آزربایجان جنوبی سخن گفته و نه تنها از اتهام تجزیه طلب شوونیست‌ها هراسی ندارند بلکه خود به آنها یاد آوری میکنند که آری ،ما خواهان جدایی و استقلال کامل میهن خود از زير يوغ ايرانيان اشغالگر  هستیم.
اگر روزی حتا کشور همسایه تورک زبان ما همچون ترکیه ،بیخبر از این موضوع بود که ۳۵ میلیون تورک در همسایگی آنها در سرزمینی به نام آزربایجان جنوبی که توسط ایران اشغال شده، زندگی‌ میکنند ،هم اینک آوازه مبارزات استقلال طلبانه ملت آزربایجان جنوبی  در تمام دنیا پیچیده است .
اگر روزی آذربایجان جنوبی تحت نام‌های جعلی شرقی‌ و غربی و همدان و اردبیل و قزوین وزنجان، نوشته و خوانده می‌شدند اکنون همه آنها به شکل واحدی   به نام آزربایجان جنوبی  نامیده میشوند.
به خاطر آوریم که روزی حتا نمیتوانستیم تصور آنرا بکنیم که بتوانیم قدمی به سوی شمال رود ارس برداریم اما اکنون پرچم  آزربایجان را در معابر و میادین شهرهای جنوب بر می افرازیم ،اشتباه نکنیم و نگوییم این پرچم،پرچم جمهوری آزربایجان شمالی‌ هست که این پرچم، نماد و سمبل تمامی ملت آزربایجان در شمال و جنوب بوده و ا‌هتزاز آن‌ در جنوب ،نشان از استقلال طلبی ملت آزربایجان در جنوب را دارد.
به یقین با ادامه چنین روندی ،استقلال آزربایجان جنوبی شکل جدیتری به خود خواهد گرفت و اعلام استقلال آزربایجان جنوبی حقیقتی هست که خواب شوونیستها و اشغالگران را از سالها پیش، آشفته نموده و باز به یاد آوریم که نژاد پرستان   ،چه حاکمان کنونی و چه مخالفین شوونيست آنها در خارج کشور،تا همین یک‌سال پیش حتا از ذکر نام آزربایجان جنوبی طفره می‌رفتند و طوری وانمود میکردند که در آزربایجان، هیچ جدایی طلبی وجود ندارد اما همین گروه‌های ایران گرا از حاکمان جمهوری اسلامی گرفته تا مخالفین آنها ،روزی نیست که در رسانه‌های خود به توهین و تخریب و تهدید ملت آزربایجان جنوبی نپردازند و به شکل مستقیم و غیر مستقیم ترس خود را از استقلال قریب الوقوع آزربایجان جنوبی نشان ندهند.
ملت قهرمان و فرهیخته آذربایجان جنوبی ،خواب دشمن را آشفته کرده و با گام‌هایی‌ استوار و سنجیده به سوی استقلال خویش گام بر می‌دارد وبايد به جرات عنوان نمود که همین ملت و مبارزات آنها ،پشتوانه اعلام استقلال آذربایجان جنوبی خواهد بودکه شکی‌ در آن‌ نیست و اجتناب ناپذیر است. ودور نيست که اين جمله غرور انگيز را از راديو وتلوزيون خود بشنويم که ميگويد:بوراسی تبريز،گونئی آزربایجانين پایتختی - اينجا تبريز است پايتخت جمهوري آزربايجان جنوبي  .
http://aminmovahedipress.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn