نصب مجسمه ی شیطانی فردوسی و غرور جریحه دار شده ی ملت ترک آذربایجان - آلپ توران

زبان تحمیلی، هویت تحمیلی، هوای آلوده ی تحمیلی و... و اینبار مجسمه ی تحمیلی. آیا تحمیل دیگری مانده است که بدان تن نداده باشیم؟  در روزی که  به مناسبت  یادبود نسل کشی قومی همنژادان خود در خوجالی به دست  ارامنه ی جنایتکار، داغدار به سوگ نشسته بودیم  با نصب دوباره ی مجسمه فردوسی در میدان شهر سلماس با  نسل کشی فرهنگی وحشتناکی  از سوی پانفارسیسم مواجه شدیم! این نسل کشی از قبلی  دردناکتر بود  با دیدن این خبر در خبرگزاریهای پانفارسیست که طعنه و کنایه ای آکنده از حس غرور و نخوت  و تحقیر ملتی در آن به چشم می خورد ،غرورمان جریحه دار شد در دنیا هیچ ملتی مجسمه ی هیچ شخص فحاش و هتاکی به هویت و ملیتش را در میدان شهرش نصب نمیکند و در برابر  هرگونه تحمیل و اجباری از سوی بیگانگان  در این زمینه  می ایستد ملت ترک آذربایجان از این قاعده مستثنی است ما یا خود مجسمه ی دشمن را در میدان شهرمان  نصب می کنیم یا اقدام دیگران در این زمینه را قبول می کنیم و یا بدان  تن می دهیم! ما باید هر روز به مجسمه ی  شخص هتاک و فحاش  به ملییت و هویتمان ادای احترام کنیم و در برابرش تعظیم نماییم! معلوم نیست چرا   در برابر اینهمه ظلم و تحقیر و تحمیل کاسه صبرمان لبریز نمی شود شاید در اصل کاسه ی صبری نداریم که لبریز شود! بعد از برچیده شدن مجسمه ی بد هیبت فردوسی آن شاعر نژادپرست پارس و فحاش به ملیت و هویت ملت  ترک  از میدان انقلاب  سلماس  که خواست اهالی این شهر و در حقیقت خواست ملت ترک آذربایجان بود عناصر مرتجع پان فارسیست و آریاپرست داخل و خارج از کشور موسوم به جغرافیای ایران با همراهی رسانه های معلوم الحال و مقامات رسمی رژیم ، همگی دست بکار شده  دوباره این مجسمه ی شیطانی  را  در میدان شهر سلماس نصب  کردند  رژیم شوونیست فارس در حالی به نصب دوباره ی این مجسمه اقدام نمود که خود بهتر می داند ملت ترک آذربایجان به شدت با نمادهای نژادپرستی  پانفارسیسم  به خصوص مجسمه فردوسی مخالف است رژیم با نادیده گرفتن خواست ملت ترک آذربایجان درمسائلی همچون برچیدن  یک مجسمه از یک میدان سعی در شکستن غرورو اراده ی ملت ترک  را داشته بر ادامه سیاست مشت آهنین خود در آذربایجان اصرار ورزیده قصد قدرت نمایی در آذربایجان را  دارد تا از یک سو  ضمن برطرف کردن نگرانی  پانفارسیستهای داخل وخارج که در پی بیداری و برخی اقدامات  ملت ترک، آذربایجان را از دست رفته می پندارند نشان دهد که آذربایجان هنوز در اشغال آنهاست وآنها می توانند به استعمار آن ادامه دهند وملتش را تحقیر نمایند .از سوی دیگررژیم با این اقدامش نشان داد که ارزشهای انقلابی و اسلامیش را فدای ارزشهای پان ایرانیستی و نژادپرستی آریایی می کند و ارزشهای دینی و انقلابی  سرپوشی بر اجرای سیاستهای فاشیصتیش می باشد در حقیقت این اقدامات ادامه ی سیاست یکسان سازی قومی ، زبانی  و آسیمیلاسیون سیستماتیک  فرهنگی بر علیه ملت ترک آذربایجان در طی 80  سال اخیر می باشد اصرار  رژیم در  نصب این مجسمه در حقیقت عادی نشان دادن توهین ، تحقیر وفحاشی به   ملت ترک و اشاعه ی این مسئله در جامعه است رژیم با  این اقدامش خواست  نشان دهد  که ملت ترک آذربایجان نه یک ملت بلکه یک تجمع انسانی است چون یک ملت غرور ملی  دارد و در برابر اقدام  اشغا لگران و استعمارگران قیام میکند ولی این تجمع انسانی نه اعتراض میکند نه قیام. رژیم خواست نشان دهد که مردم آذربایجان  ترک نیستند چون اگر بودند اجازه نصب  مجسمه ی شخص فحاش و هتاک به ترک  را در میدان شهرشان  نمی دادند رژیم خواست نشان دهد که وطنی به نام آذربایجان وجود ندارد چون اگر وجود داشت ملتش   اجازه نمی دادند خاکش لگدکوب چکمه های  بیگانگان گردد رژیم خواست نشان دهد که ملت ترک آذربایجان  آنقدر حقیر هست که حتی اجازه ندارد مجسمه ی شخص فحاش به هویتش را از میدان شهرش برداشته ،خود مجسمه دلخواهش  را انتخاب و نصب  کند رژیم خواست نشان دهد که فارس مولی و ترک موالی است واراده ی فارس غالب است  واصلا ترک اراده ایی ندارد رژیم با این اقدامش خیلی چیزهای دیگر رانیز خواست  نشان دهد. اینک ملت ترک آذربایجان با امتحان و انتخابی سخت روبروست  بعد از دهه ها توهین و تحقیر وتاراج داشته های مادی و معنوی ملت ترک آذربایجان از طرف اشغالگران پانفارسیست، اینبار اشغالگران بدتر از  قبل حتی شدیدتر ازتوهین کاریکاتوری،  غیرت  ، شرف و حیثیت ملت ترک آذربایجان را هدف گرفته اند یا  ملت ترک آذربایجان با سکوت ، انفعال و مماشات خود در برابر این اقدام اشغالگران  شرف و غرور ملی خود را زیر چکمه های پانفارسیستهای بی اصل و نسب می اندازد و تن به خفت و خواری می دهد یا اینکه  به خود آمده  در مقابل زیاده خواهی ،گستاخی ، بی شرمی و پرده دری آنها  ایستاده ، در این جنگ حیثیتی پیروز می شود اگرملت  ترک آذربایجان با تاریخی شکوهمند و غرورآفرین  می خواهد با سرفرازی و افتخار آنچه را که لایقش است بدست آورد بی تردید راه دوم را انتخاب خواهد کرد دراین مقطع زمانی لازم است  جوانان این  ملت در اولین فرصت مجسمه شیطانی فردوسی  را ازمیدان شهر سلماس  و مجسمه های شبیه به آن را از میادین شهرهای دیگر آذربایجان  به زیر کشیده ، سمبلهای اشغالگران پانفارسیست و  آریا پرست  را از کوچه ها ، خیابانها  و جای جای آذربایجان پاک کنند ملت ترک باید  شعار مقدس  آذربایجان جنوبی ایران نیست را در عمل به اشغالگران فارس و به دنیا نشان دهد .
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn