دستگیری نوید وحاشیه های آن- ارسلان کامرانی

اصولا نحوه مبارزه نسبت به زمان و مکان جغرافیایی فرق می کند هر زمان و مکان مقتضیات خاص خود را دارد که یک مبارز و فعال باید از این زمین نهایت استفاده را ببرد در حرکت ها و جنبش های حساب شده معمولا
برای هر زمان و مکان استراتژی های خاصی ارائه می دهند و منسوبین به آن در راستای آن چهار جوب حرکت می کنند دستگیری اخیر نوید در امریکا از چند نظر هائز اهمیت است چرا که این دستگیری برای اولین بار در خارج از محدوده ی جغرافیایی آ زربایجان جنوبی اتفاق افتاده است و دوم از این نظر که مساله مطرح شده و اساس موضوع آزربایجان جنوبی نیست بلکه کشور تورکیه است در طول تاریخ این حرکت اولین بار است که یک فعال اهل آزربایجان جنوبی در خارج ار منطقه جغرافیای سر این موضوع دستگیر می شود و خبر ساز هفنه می شود  اما مسله اصلی این موضوع رویکردهای مطبوعات چه تورکیه چه ازربایجان شمالی و چه آزربایجان جنوبی میباشد که چگونه به این موضوع عکس العمل نشان دادند
اگر ازلحاظ مدیایی مطبوعات آزربایجان جنوبی را مورد برسی قرار دهیم تقریبا می توان گفت که سهم ما در جوامع بین المللی در حد نزدیک به صفر است اما این مطبوعات که حداقل چند تن مخاطب در داخل دارند  تقریبا میتوان گفت انعکاس خبری انها صفر بود در صورتی که می توانستیم از روی این موضوع بر مطبوعات تورکیه فشار بیاوریم و موجودیت خود و رویکرد ما را نسبت به تورک و تورک گرایی ثابت کنیم در حالی که تقریبا هر روز تیتر اول صفحه های ساییت های آزربایجان جنوبی را هر روز واژه فعال ملی آزربایجان جنوبی و کلمه های بزرگ مزین می کند این بار خبری از این موضوع نبود
و اما مطبوعات آزربایجان شمالی تقریبا با سایت هایی که ارتباط داشتیم سعی کردیم  هویت واقعی نوید در اخبار ها انتشار داده شود انصافا اکثر وب سایت های آزربایجا شمالی از هویت آزربایجان جنوبی استفاده کردند سوای از اینکه شبکه های دولتی هیچ اهمیتی به این موضوع ندادند
اما مطبوعات تورکیه در  ثانیه های اول دستگیری نوید مطبوعات تورکیه هویت نوید را منصوب به شهر ساکاریا می دادند ولی با انتشار گزارشات تصویری بعدا   از واژه آذری و منصوب به آزربایجان شمالی استفاده کردند با پی گیری هایی که بر حسب وظیفه ملی با مطبوعات تورک داشتم  اظهار داشتند مخابر های انها هویت نوید را آزربایجان شمالی ارائه داده اند بیشتر آنها حتی نمی دانستند جایی بنام آزربایجان جنوبی در کره خاکی وجود دارد
نتیجه گیری این موضوع:  وقتی برای اولین بار با این موضوع مواجهه شدم چون تجربه تورکیه را داشتم همه چیز را نرمال می دیدم ولی بعد از  انشار گزارشات تصویری متا سفانه از جواب های سایت های تورکیه متوجه شدم که انها عمدا نمی خواهند نوید را بعنوان یک تورک آزربایجان جنوبی قبول کنند این مساله چند بعد دارد  بعد اول اینکه  روابط دوستانه کشور تورکیه با ایران این  شرایط را می طلبد  که انها فعلا  تورک های آزربایجن جنوبی را نادیده بگیرند مخصوصا در این برهه از زمان که تقریبا سیاست های خارجی دولت اردوغان با شکست روبرو شده است که این یک بحث جدایی هست که فعلا از آن صرف نظر می کنیم بعد دوم دیدگاه ملت تورکیه به ایران هست  بیش از 80 درصد مردم  عادی تورکیه حتی نمی دانند در ایران تورک هست چون این مسله را دولت های روی کار امده به ملت نگفته اند  یک سری از مردم هم هنوز در جنگ چالدران مانده اند و ایران را شیعه می دانند و مهم نیست که انها تورک باشند یا نه  فقط به دید صفوی و عثمانی مسله را  می بینند اما نتیجه گیری اساسی بنده از این موضوع اصل ملت تورک ازربایجان جنوبی میباشد جوانی که در آزربایجان جنوبی زندگی می کند و تورکیه را از نزدیک ندیده بر این باور است که تورکیه کعبه امال اوست و اگر در تورکیه فقط بگوید من تورک هستم اورا مثل برادر قبول خواهند کرد در صورتی که اصل موضوع این طوری نیست به خاطر همین هم اگر دقت کرده باشیم در بازی های تراختور معمولا پرچم تورکیه را فعالین با خود حمل می کردند بنده چون تجربه  پناهندگی در تورکیه را دارم بر این موضوع کاملا واقف هستم که در اماکن دولتی مسئولین حاضر نیستند ما را بعنوان یک تورک قبول کنند بر عکس عمدا ما را ایرانی خطاب می کنند و شاید در مقابل ما یک خوش خدمتی هم به فارسهایی که در تورکیه پناهنده هستند می کنند من این موضوع را کاملا طبیعی می بینیم چرا که اساس یک دولت باید در راستای منافع مردمی آن کشور باشد نوید با این کارش شاید می خواست به نوعی به تورکیه گوشزد کند که دیگر زمان آن رسیده است که آزربایجان جنوبی را ببینی امارویدادها طوریکه دیده میشود گویای این است که هنوز آن زمان نرسیده شاید هم که بنده مطمئن هستم صرف بخاطر پرچم تورک که نخواسته زیر پای ارمنی های اشغالگر لگد مال بشود این کار را کرده است به نظر بنده این عملکرد بما اموخت که مقیاس برتریت یک فعال به حرفهای بزرگ یا تشکیلاتهای روی کاغذی  و  جناح بندی های سیاسی نیست مقیاس .عملکرد یک فعال است
ارسلان کامرانی محل تبعید کشور فنلاند
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn