Ey Azərbaycan

Ey Azərbaycan
Sənə olsun canım qurban
Sən mənim Vətənim, yurdum, yuvam!
Necə ayrılsın səndən elin oban?
 
Səndə mən doğuldum, göz açdım bu dünyaya
Səndə mən dil açdım, böyüdüm bu dünyada
 
Ey Azərbaycanım,
E……hey Azərbaycan
Sənə olsun canım qurban
Sən mənim Vətənim, yurdum, yuvam
Necə ayrılsın səndən elin oban?
 
Sənin var qoca tarixin
Odlar yurdu adlanır adın
Alovlanır yanır  hər yanın!
Sən Babəklər yurdusan,
Ulu xəlil, Məmməd Arazlar,
Qurdular şomalında istiqlalnı
Yaratdı gülüstan payemasın ulu Bəxtiyar
Aşıladı güneyində xalqına,
bu ideyanı Baltacı Araz:
   O tay ilə butay vahid bir candır,
    Adı odlar yurdu Azərbaycandır
 
Ey Azərbaycan,
E……hey Azərbaycan
Sənə olsun canım qurban
Sən mənim Vətənim, yurdum, yuvam
Necə ayrılsın səndən elin oban?
 
Sən alovlar yurdusan
Sönməyəcək közün, yaxacak düşmanların
Alacaq torpaqlaın, Erməni daşnaklarından
Harayların Güneyində, göyə qalxacaq
Şumalına yan qalacaq
Otay Butay olmıyaca
Bütöv Azərbaycan yaranacaq
Xalqımız birləşib, bir yaşayacaq
 
Ey Azərbaycanım,
E……hey Azərbaycan
Sənə olsun canım qurban
Sən mənim Vətənim, yurdum, yuvam
Necə ayrılsın səndən elin oban?
 
Ey Azərbaycanım,
 E……hey Azərbaycan
 
Eldar Güneyli
07.02.2014
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn