- (Nasyonalizm milli haqları tələb edər(Möhsün Ibrahimiyə yanıt- Eldar Güneyli

Nasyonalizm milli haqları tələb edər
      Möhsün Ibrahimiyə yanıt(2)
1
Bu günlər hizbe "komunist" kargəri
Əl ayağa düşübdür satqın üyələri
Özündən biganə olmuş İbrahimiləri
Şovonizmə xidmət edir düşüncələri
*- Fars şovonizmi
 
2
Bu günki İran adlanan Məmləkətində
Dirçəlir Xalqların milli düşüncələri
Öz haqlarına sahib olmaq istəkləri
Rahatsız edib Möhsün İbrahimi*ləri
*- Manqurt olmuş özünü Ayərbaynalı tanıdan
     İran işçi “komunist” partiyasının üyəsi    
 
3
Buraxıblar ırqıcı şovonistləri
Atıblar ortaya saçma ideolojuları
Caydırırlar xalqımızın milli hərəkətin
Şovonistlərə qarşı mubarizə etməsin
 
4
Deməyirlər Azərbaycan əyaləti
Bir Ölkədir, Farsistan bölgəsi deyil
Sərvətləri öz xalqına aiddir
Fars şovonistlərinə aiddeyil
 
5
Biz hələ sosiyalizmə düşünməyiriz
Çünkü şovonizmin* əsarətindəyiz
Hələ müstəmləkədir Azərbaycanımız
İstiqlalı üçün, ayağa durmalıyız
*- Fars şovonizminin
6
Həddad* kimi irançılığa israrınız var!
Çünkü satqınlığa qabliyyətiniz var!
Azərbaycana nə biçim marağınız var?
İstiqlalımızın kimlərə zərəri var?
  *- Həddad Adel= Fars elmlər Akademiyasinin prezidenti
       
7
Nasyonalizm milli haqları tələb edər
Azərbaycan xalqı o yolu təmsil edər
Fars şovonizmi milli haqları ibtal edər
Həddad* ilə Möhsün bəy, bu yolu təmsil edər
  *- Həddad Adel= Fars elmlər Akademiyasinin prezidenti  
 
 
8
Fars elmlər Akademiyasının üyələri
Qey fars xalqlara qərarlarını* verdilər
Sizində münasibətlərinizi onlara  
Bu haqqda xalqımız yetərli qədər gördülər
*- bu gün, 27.01.2014
9
Fars şovonizmi çalıp-çapır Azərbaycanı
Alırlar vergiləri, gömrük ilə faızlərı
Yatırırlar Farsistanda bizim sərvətləri
Sənayələşdirirlər öz fars şəhərlərini
10
Alınır Üniversitələrə 70% fars dilliləri
Alırlar 30% qalmış səhmini qeyr fars millətləri
İran büdcəsinin 70% Farsistanda yatırılır
Qalanı gör neçə..... əyalətlərə bölünür*?
(Azərbaycan, kürdistan,loristan, Ərəbistan,
Bəluçistan və Türkmənisatn....................)
*- Yalansa, doğru amarları ortaya qoyun.
11
Neçə faız Sərvətlər farsistanda yatırılır?
Onun neçədə biri Azərbaycanda yatırılır?
 
Neçə faız Üniversitəlrdə  fars dillilər alınır?
Onun neçədə... biri Azərbaycanlı alınır?
 
Neçə faız Xəstəxanalar farsistanda tikilir?
Onun neçədə...... biri Azərbaycanda tikilir?
 
Neçə faız Fabrikalar farsistanda tikilir?
Onun neçədə  biri Azərbaycanda tikilir?
 
Neçə faız Avtubanlar farsistanda tikilir?
Onun neçədə    biri Azərbaycanda tikilir?
 
Ən önəmlisi
İran millətinin neçə faizi Fars millətidir?
Onun neçə .... .......faizı Türk millətidir?
Axtaran tapar!
12
Bu səbəbdəndir Azərbaycan xalqı,
Milli haqlarını almağa dalıb
"Komunist" qılıflı İbrahimi bəylər,
Şovenistlərin xeyrinə ayağa qalxıb
 
Eldar Güneyli  12.02.2014
 
Azərbaycan xalqı düşünür istiqlalına
     Möhsün Ibrahimiyə yanıt(1)
1
Deyirlər hizbe" komunist" kargəri
İddea edir nəcat verəcək "işçiləri"!
İşçi problemini çözər işçi sinfiləri (Partiyaları)
     Siz əgər təmsil edirsiniz İran işçilərin?
     Buraxın Xalqın* özünə milli məsələsin
 *- Azərbaycan xalqına
2
Azərbaycan xalqı düşünür istiqlalına
Milli haqların alıb azad  olmasına
Son qoysun sərvətlərinin çapılmasına
     Son versin daha sömürgə qalmasına
     Qurtarsın xalqını əsarətdə qalmasına
3
"Komunist" qilıflı Möhsün Bəy İbrahimilər*
Adlandırıblar özlərini "işçi"lərə dəstək
Çalırlar şovonist Farslara böyük dəflər
     Vururlar Azərbaycanlıya çoxlu töhmətler
     Şovonistlərə qarşı mucadilədən əl çəksinlər
     *- Möhsün İbrahimi
4
Farsca yazır çarıx geyən  ailəsinə
Deməyir çapılır sərvətləri Vətənində
Azərbycanlı iş arayır Şiraz ilə Yəzdində
     Sökülür Süngün misi ilə Tikantəpə qızılı
     Qurulur fabrikaları Farsistan şəhərlərində
5
Alırlar Azərbycanlıdan vergiləri
Tikirlər Farsistanda Üniversitələri
Gəlişdirirlər biganə dili ilə bizləri
     Məhsulu olur manqurt M. Bəy İbrahimiləri
     Fars şovonizminə qulluq etsin düşüncələri
6
Biz hələ əsarətdən qurtulmamışıq
Özümüzü Farslar kimi insan saymamışiq
Aynı haqları özümüzə almamışıq
     Haqlarımızı istəyənlərə “ Xər” deyirlər
     Vurub yerə sərməyə “ Pantürkist”* də deyirlər
     *- Və ya Nasyonalist
7
İlk öncə öz varlığımızı bir insan kimi tanımalıyıq
İkincisi başqaları* kimi ayaq üstə durmalıyıq
Üçüncüsü Vətənimizə, sərvətlərinə sahiblənməliyik
     Məmləkətimizi qurduqdan sonra bir komunist kimi
     İşçi, Qadın, haqlrını tanıyıb insan kimi yaşamalıyıq
     *- Farslar kimi
 
8
Azərbaycanlı haqların almağa ayağa durubdur
Fars şovonizmin quluqçıları təhlükəyə düşübdür
Manqurt olub özündən biganələri əl ayağa düşübdür
     “Komunist” adı ilə millətimizi caydırırlar
     Fars şovonozminə qulluq etməyə utanmayırlar
 
9
Möhsün bəy İbrahimilər İran “Komunist” ləridirlər
Onagörədə Fars şovonizmin işinə gəlməlidirlər
Azərbaycan komunistləri  öz xalqına düşünürlər
    Azəerbaycanlı ayağa durub istiqlalın alacaq
    İşçi, Qadın haqların qoruyub, insan kimi yaşayacaq.
10
Azərbaycan komunistləri öz partiyaların qurmalıdırlar
İranbaycançı partiyalardan daha çıxmalıdırlar
Fars şovonizmin Azərbaycandan qovmalıdırlar
     Öncə Azərbaycanın istiqlalını almalıyız
     Sonra başqa xalqılara yan durmalıyız
 
     Eldar Güneyli
 
     03.02.2014
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn