Yüksək Avrupa məqamları ilə görüş

Güney Azərbaycan Alyansı Avrupanın yüksək məqam və məsullari ilə görüşləri olmuşdur
Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP) və Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı (AZOH) birlikdə Güney Azərbycan Alyansı adı altında Avrupanın aparıcı və etgili qurum, təşkilat və tanınmış şəxsiyyətləri ilə yuxarı səviyyədə görüş geçirmişlər. Görüşlərin əsas mövzuları Güney Azərbaycanda baş verən hadisələr, Urmu gölü, İnsan Haqları ,siyasö mähbuslar və sayir milli-siyasi məsələri haqqında olmuşdur. Görüşlər bir neçə gün dəvam etmişdir. Görüşlərin raporu və detayları aşağıda əlavə olunubdur.
Güney Azərbaycan Alyansı`nın (GADP-AZOH) təmsilciləri, Avrupa Parlemanın mərkəzi Brukseldə Avropa parlemenntının ikinci başqanı Jacek Protasiewicz ilə görüşdülər. Bu görüşdə təmsilcilər Güney Azərbaycan millətnin problemlərindən, onların tələblərindən bəhs etdilər. Avrupa Parleman yetgilərini xalqımıza dəstəyini arzuladılar. Jacek Protasiewicz rasizmə qarşı və insan haqlarının qorunması ilə əlaqədar iran rejiminə xəbərdarlıq edəcəklərinə dayir söz verdilər. Güney Azərbaycan məsələri ilə bağlı hər zaman marağlanacaqlarına təkid etdilər. Avprupa Parlemanın sədr muavini görüşun sonunda Güney Azərbaycan alyansı ilə Avrupa Parlemanın dəvamlı olaraq irtibatda olacağını dilədilər.
Adı gedən görüşlərdən əlavə Güney Azərbaycan alyansı Güneylə bağlı hərtərəfli bir rapor təslim etmişlər. Raporda qeyd olan əsas mövzular bunlardan ibarət olmuşdur: Güney Azərbaycan mədəni-siyasi məhbuslar, uzun vədəli həbs hökmləri, Urmu Göülünün vəxaməti, miyonluq Güney Azərbaycan xalqının Urmu gölü ətrafından Tehran remjimi tərəfindən məcburi göçlərə tabe tutulması və ...
Bu və aşağıda qeyd olunacaq digər görüşlərin hamısında GADP`nın sözcüsü M.Bilgin, AZOH`un məsulu Əmir Mərdani və Güney Azərbaycan siyasi faallı Ayda xanım Kərimi`nın iştirakları olmuşdur. Rəsmi görüşlər üç gün dəvam etmişdir.
İkinci mərhələdə Güney Azərbaycan alyansı Avrupa Parlemanın digər rəsmi məsulları ilə görüşləri sıra ilə geyd edilir:
Paolo Bergamaschi ilə görüş. P.Bergamaschi Yaşıl partiyaların fraksiyon sədrinin muşaviri məqamında çalışır. Avrupa Parlemanın etgili məqamlarından biri sayılır. Güney Azərbaycan alyansı Urmu gölü, siyasi məhbuslar və digər Azərbaycan məslələrini mətrəh etdilər. Vəzifəsi ilə əlaqədar P.Bergamaschi Urmu Gölü üzərində təkidlə duraraq bu məsələni beynəlxalq bir faciyi kimi qiymətləndirərək məsələni lazımı məqamlara ötürməsinə və rəsmi toplantılarda qeyd edəcəyinə söz verdilər.
Avrupan Parlemanın İran və İraq məsələri üzrə uzmanı Roberto Olmi ilə görüş səmərəli keçmişdir. Xatırladaq ki, R.Olmi Avrupa Parlemanın iran bölümünün sədri Katherin Sturn`un muşaviri postunda çalışır. Roberto Olmi İranda milli məsələri yaxından təqib edən bir uzmandır. O, Urmu Gölü faciəsini Aral gölü hadisəsindən daha vəxim olduğuna işarə edərk bildirdi ki, bu məsələ artıq beynəlmiləl bir karakter daşıyır. Ayrıca, O bu məsələnin peşini biraxmiyacağını söylədi.
Digər görüş İlya Subutin cənabları ilə olmuşdur. İ.Subutin Avrupa Şurasi ilə Avrupa Birliyinin tənzimlənmə komsyonun sədr muavini vəzifəsində çalışmaqdadır. O, üzüntü ilə bunu təsdiq və təyid etdilər ki, İran rejiminin hazırkı prezidenti, rohaninin siyasətləri özündən öncəki prezidəntə görə daha sərt və qeyri-fars millətlərə qarşı daha da pis vəziyyətdədir.
Güney Azərbaycan alyansının Növbəti görüşü Avrupa Parlemanın nufuzlu məsullarından biri sayılan Louis Janathan ilə olmuşdur. Bu cənab, Avrupa Parlemanın NATO ile bağlı komsiyonun önəmlı üyəsinin ,muşaviri vəzifəsində işləyir. O, söz verdilər ki, Güney Azərbaycan ilə bağlı muzakirələrin şərhini və sənədlərini Nato komsyonunun vasitəsi ilə İranla bağlı keçiriləcək qarar verici iclasa təqdim etsin. O, həmçinin Güney Azərbaycan məsələsini rəsmiləşdirmək istiqamətində Avropa parlementində olan imkanların qullanmağa çalışmasına söz verdı.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn