Ana dilində Mədrəsə açılmalıdı hər kəsə! -Eldar Güneyli

1

22 Mayda xalqımızın harayı çıxdı

Haqlarin almağa küçələrə çıxdı

Ana dilində mədrəsə açmağa çıxdı

     Allahın hakim olduğu ölkədə

     Haqsızlıqların harayı göylərə çıxdı.

2

Ana dilində mədrəsə açın bizlərə

Harayladılar xalqımız küçələrdə

Duymadılar haqlarını deyən istəklərdə

     Döyməklə qənaət etmədi zülmlər

     Silahla öldürdülər, kor oldu neçə gənclər.

3

Ana dilində açılsın xalqımıza mədrəsə

Bəsit bir haqdır bu gün bizlərə

Xoşlarına gəlməyir haqqı istəyənlərə

     Allah adına haqlardan danışırlar

     Haqqını istəyənləri gör nə günə salırlar?

4

Ana dilində mədrəsə istəyən gənclər

Dustaqda yatırlar yüzlərcə həmvətənlər

Allaha düşman sayılır haqlarını istəyənlər

     Deyirlər bu insanları Allah yaradıbdır

     Niyə yaraddığına ana dilini yasaqlayıbdır?

5

Ana dilində açılsın insanlara mədrəsə

Doğal haqqdır yaranmış hər bir kəsə

Allaha düşmançılıq nədir? bu istəklərdə?

     Ana dilində mədrəsə günahdırsa bizlərə?

     Haqq nədir? haqlı kimdir? yaranmış bəşərə!

6

Xalqımız yenedə küçələrə çıxıb haraylamalıdır

Allahdan danışanlara haqlarımızı tanıtlmalıdır

Görəsən bu allah niyə farsların allahıdır?

     Farsa ana dilində mədrəsə haqqdır!

     Azəbaycanlıya öz dilində mədrəsə hünahdır?

7

Ana dilində Mədrəsə açılmalıdı hər kəsə

Bu bir doğal haqdir dünyada bəşəriyyətə

İnsan təhsil etməlidir yaranmış dilində

     Kimsə insanların dilini yasaqlaya bilməz

     Yoxsa insan haqlarından danışa bilməz.

 

Eldar Güneyli     09.06.2014

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn