Ayrılıq- Eldar güneyli

1
Ayrilıq demə, ayrılıq ürəyin dağıdır
Qarındaşlarımızdan
[1] ayrı düşmək acıdır
Bir xalqı ikiyə bölmüş Azərbaycanıdır
        Cənubda
[2] rasisti bir dövlətdən asılıdır
        Milləti öz varlığına sahiblənməyibdir.

2
Şovonistlər qardaşı qardaşdan ayırıblar
Uşaqlarına türkcə adı yasaqlayıblar
Xalqını kəndi adlarına həsrət qoyublar
        Bir xalqı biri birlərindən ayırıbdırlar
        Böyük bir nisgil ürəklərində qoyubdurlar.

3
Məktəbdə farsca oxudur, ayırır dilindən
İş üçün sürgün edir, ayırır öz elindın
Asimiləşdirir, ayırır öz kültüründən
        Xalqımız daha galmayır öz hüveyyətində
        Manqurtlaşır əriyir fars xalqının içində.

4
Bir xalqı ayırmaq istəyirsən vətənindən
Yetərki alasan onun dilini əlindən
Bu sözlər deyilir İran hakimiyyətindən
        Ümmətçi tərbiyət et, çıxar hüveyyətindən
        Ayrılar xalqı öz kültürü ilə mənliyindən.

5
Xalqımız öz kimliyin tanımalıdırlar
Uşaqlarına türk adları qoymalıdırlar
Uşaqları ilə türkcə danışmalıdırlar
        Vətəndaş ilə evlənib yaşamalıdırlar
        Öz soylarını həyatda qorumalıdırlar.

6
Xalqımız özlərinə dəyər verməlidirlər
Suçu başqalarında aramamalıdırlar
Suç vardırsa ilk özlərində bulmalıdırlar
        Özlərinə hörmət qoymayanları minərlər
        Türk “xər” deyib tarixdı həyatın silərlər.

7
Xalqımız oyanıb özünə gəlməlidirlər
kim olduqlarını aydınlaşdırmalıdırlar
Nədən öz anadilin öyrənməməlidirlər?
        Anadilin öyrənməyi kimin zərəridir?
        Başqa insanlarla bu dünyada fərqi nədir?

8
Xalqımız geçmişlərini
[3] öyrənməlidirlər
Kölə olmağın nədənlərin bulmalıdırlar
kölə tək yaşamasına son qoymalıdırlər
        Aydınlarımız bu haqqda çalışmalıdırlar
        Yazılarla xalqımızı oyadmalıdırlar.       10.01.2015 

Eldar Güneyli          http://www.veten-havasi.com/veten-havasi/364-19.html[1] Qarindaş = Bacı və qardaş

[2] Cənubi Azaərbaycanda

[3] Tarixini

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn