Azərbaycan xalqı düşünür istiqlalına- Eldar Güneyli

 (            (Möhsün bəy İbrahimiyə yanıt
 
1
Deyirlər hizbe" komunist" kargəri
İddea edir nəcat verəcək işçiləri!
İşçi problemini çözər işçi sinfiləri (Partiyaları)
     Siz əgər təmsil edirsiniz Iran işçilərin?
     Buraxın Xalqın özünə milli məsələsin*!
   *- Azərbaycan xalqına
2
Azərbaycan xalqı düşünür istiqlalına
Milli haqların alıb azad  olmasına
Son qoysun sərvətlərinin çapılmasına
     Son versin daha sömürgə qalmasına
     Qurtarsın xalqını əsarətdə qalmasına
3
"Komunist" qilıflı Möhsün Bəy İbrahimilər*
Adlandırıblar özlərini "işçi"lərə dəstək
Çalırlar şovonist Farslara böyük dəflər
     Vururlar Azərbaycanlıya çoxlu töhmətler
     Şovonistlərə qarşı mucadilədən əl çəksinlər
     *- Möhsün İbrahimi
4
Farsca yazır çarıx geyən  ailəsinə
Deməyir çapılır sərvətləri Vətənində
Azərbycanlı iş arayır Şiraz ilə Yəzdində
     Sökülür Süngün misi ilə Tikantəpə qızılı
     Qurulur fabrikaları Farsistan şəhərlərində
5
Alırlar Azərbycanlıdan vergiləri
Tikirlər Farsistanda Üniversitələri
Gəlişdirirlər biganə dili ilə bizləri
     Məhsulu olur manqurt M. Bəy İbrahimiləri
     Fars şovonizminə qulluq etsin düşüncələri
6
Biz hələ əsarətdən qurtulmamışıq
Özümüzü Farslar kimi insan saymamışiq
Aynı haqları özümüzə almamışıq
     Haqlarımızı istəyənlərə “ Xər” deyirlər
     Vurub yerə sərməyə “ Pantürkist”* də deyirlər
     *- Və ya Nasyonalist
7
İlk öncə öz varlığımızı bir insan kimi tanımalıyıq
İkincisi başqaları* kimi ayaq üstə durmalıyıq
Üçüncüsü Vətənimizə, sərvətlərinə sahiblənməliyik
     Məmləkətimizi qurduqdan sonra bir komunist kimi
     İşçi, Qadın, haqlrını tanıyıb insan kimi yaşamalıyıq
     *- Farslar kimi
8
Azərbaycanlı haqların almağa ayağa durubdur
Fars şovonizmin quluqçıları təhlükəyə düşübdür
Manqurt olub özündən biganələri əl ayağa düşübdür
     “Komunist” adı ilə millətimizi caydırırlar
     Fars şovonozminə qulluq etməyə utanmayırlar
 
9
Möhsün bəy İbrahimilər İran “Komunist” ləridirlər
Onagörədə Fars şovonizmin işinə gəlməlidirlər
Azərbaycan komunistləri  öz xalqına düşünürlər
    Azəerbaycanlı ayağa durub istiqlalın alacaq
    İşçi, Qadın haqların qoruyub, insan kimi yaşayacaq.
10
Azərbaycan komunistləri öz partiyaların qurmalıdırlar
İranbaycançı partiyalardan daha çıxmalıdırlar
Fars şovonizmin Azərbaycandan qovmalıdırlar
     Öncə Azərbaycanın istiqlalını almalıyız
     Sonra başqa xalqılara yan durmalıyız
 
     Eldar Güneyli
 
     03.02.2014
 
 
 
 
 
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn