ارومیە: بخاری نفتی غیراستاندارد، مدرسه‌ای را به تلی از خاکستر مبدل کرد*****

آذوح: در ادامە‌ی آتش‌سوزی در مدارس آذربایجان جنوبی، مدرسە یکی از روستاهای حومە ارومیە بە علت آتش گرفتن بخاری نفتی، در آتش سوخت.
مدرسە ابتدایی روستای "نای‌بین" از توابع بخش مرکزی ارومیه بە علت انفجار بخاری نفتی آتش گرفت.
این انفجار خسارت جانی در پی نداشتە است.
بە گفتە منابع مطلع، تمامی کتاب و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان و میز و نیمکت داخل مدرسە در شعلە‌های آتش سوخت و خسارات مالی زیادی بە بار آوردە است.
در همین ارتباط و نزدیک بە دو هفتە قبل، بخاری نفتی مدرسە ابتدایی روسیای "کریزە شیخان" در حومە مهاباد(سویوق بولاق)، بە علت نااستاندارد بودن آتش گرفتە بود.
این آتش‌سوزی‌ها در حالی روی می‌دهد کە سقف این مدارس از چوپ ساختە شدە است و در مقابل آتش مقاوم نیستند.
از دیگر سو، وزارت آموزش و پرورش حکومت اسلامی ایران بعد از حادثە‌ی مدرسە شین‌آباد تعهد دادە بود سیستم گرمایشی مدارس را استاندارد و مجهز کند.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: هم‌اکنون ٤١ درصد(٩ هزار) از کلاس‌های درس استان آذربایجان‌غربی از بخاری‌های نفتی جهت سیستم گرمایشی استفاده می‌کنند که عمدتاً در روستاها واقع شده‌اند.
آذوح
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn