پايان اعتصاب غذاي عباس لساني در دوازدهمين روز و قول دادستان شهر اردبيل بر عدم تبعييد ايشان در آينده

آذوح: روز جمعه 27 شهريور جمعي از فعالين ملي شهر اردبيل با خانم رقيه عليزاده همسر آقاي لساني ديدار و از ايشان خواهش كردند كه ازطرف فعالين حركت ملي شهر اردبيل از آقاي لساني بخواهند كه به اعتصاب غذاي خود پايان دهند و بيش از اين به سلامتي خود آسيب نرسانند.
به گزارش آذوح به همين دليل روز يكشنبه خانم رقيه عليزاده و عارف لساني برادر آقاي لساني (از فعالين باسابقه شهر اردبيل) بهمراه چند تن از اقوام نزديكشان با آقاي عتباتي دادستان شهر اردبيل ديدار كرده و مراتب اعتراض خود و فعالين ملي را به وضعيت موجود با ايشان در ميان گذاشته و مسئليت اقدامات بعدي فعالين ملي در اين خصوص را متوجه ايشان كردند .
در ادامه آقاي عتباتي با قول اينكه هيچ گونه برنامه اي مبني بر تبعييد آقاي لساني نخواهند داشت و از مسئولين زندان خواهند خواست به اقدامات تبعيض آميز خود پايان داده و مانند ديگر زندانيان سياسي با آقاي لساني برخورد كنند و از ملاقات كنندگان خواست از آقاي لساني بخواهند به اعتصاب خود پايان دهند.
در ادامه به دستور دادستان اردبيل قرار ملاقاتي با آقاي لساني در زندان اردبيل به خانواده ايشان داده مي شود و همسر آقاي لساني بهمراه نزديكانشان در زندان اردبيل حضور پيدا مي كنند.
قاضي ناظر زندان آقاي لطفي و رييس زندان مركزي اردبيل آقاي سرباز جيدا آقاي لساني را به اتاق قاضي زندان آورده و در حضور بستگان از ايشان خواهش مي كنند كه به اعتصاب غذاي خود پايان دهند و همانند دادستان زندان اردبيل قول مي دهند روند پيشين برخورد با اين فعال ملي متوقف شود ولي آقاي لساني مخالت كرده و مي گويند به اعتصاب غذاي خود ادامه خواهند داد كه با صحبت هاي خانم عليزاده مبني بر خواهش و اصرار فعالين مدني شهر اردبيل مبني بر شكسته شدن اعتصاب غذاي ايشان همچنين اهميت سلامتي جسمي ايشان براي فعالين ملي راضي شده و به شرط توقف روند قبلي اذيت هاي سيستماتيك مسئولين زندان به اعتصاب غذاي خود پايان مي دهند/
آذوح
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn