احضار، بازجویی و تهدید رحیم غلامی

آذوح: اطلاعات اردبیل فعال ملی و مدنی آزربایجان جنوبی رحیم غلامی را احضار و بازجویی کرده است
رحیم غلامی فعال ملی و مدنی و روزنامه نگار آزربایجان جنوبی در ۱۳ مهرماه توسط اطلاعات اردبیل  چهار ساعت تحت شکنجه روحی و روانی  بازجویی  و با این جمله مبهم تهدید به حذف شده است”در صورت ادامه فعالیت مجبور به حذف شما هستیم
رحیم غلامی دیروز در اطلاعات اردبیل به مدت چهار ساعت در زیر شدید ترین شکنجه روحی و روانی بازجویی شده و بارفتارهای غیر انسانی ماموران طلاعات تحقیر و تهدید به حذ ف شده است.  رحیم غلامی را اطلاعات با طرح موضوعات  واهی ذیل و فعالیت ها ی مدنی اش  بازجویی کرده اند.
علی رغم اینکه سعید متین پورفرزند صادق ملت آزربایجان میباشد بازم ماموران اطلاعات در راستای تخریب ایشان به رحیم غلامی گفته اند:
چرا به دیدار جاسوس و خاین مملکت سعید متین پور رفته اید و در کنار خودتان جمعی را هم مشتاق به این دیدار نموده اید؟
پلاکارد های که در ورزشگاه اردبیل و دیوارنویسی های گسترده در سطح شهر از جمله فعالیت های شماست ما با کنترل تلفن شما پی به این فعالیت ها  برده ایم
شما باید بدانید  ما توان کشتن افرادی چون شما را داریم در صورت ادامه فعالیت ،خانمتان اخراج و شما را حذف خواهیم کرد.
همچنین شرکت در مراسم عروسی آیت خیرجو و برگزاری مراسم جشن تولد عباس لسانی را از نبایدهای برای عدم شرکت و انجام آن قید کرده اند.
در نهایت با جملات تحقیر آمیز گفته اند با مشکلات عدیده خودت چرا برای پخش کتاب های تورکی و خانواده زندانیان سیاسی اقدام به جمع آوری کمک های مالی میکنید؟
خاطر نشان میسازیم رحیم غو لامی در راستای تحقق حقوق ملی و مدنی  ملت آزربایجان جنوبی مکررا محکوم به تحمل حبس های زیادی شده است  به خاطر فعالیت های مدنی اش به  دفعات مختلف دستگیر وروانه سلول انفرادی شده است این فعال ملی و مدنی در نشر کتاب های تورکی و در زمینه ی روز نامه نگاری فعالیت های چشمگیری داشته است. ایشان در سطح شهر اردبیل  فعال در گروه های  کوهنوردی و مسائل  محیط زیست هستند. ضمنا ایشان تحقیقات گران بها در زمینه فولکولور ملت آزربایجان انجام داده بودند بطوریکه نزدیک به ۵۰۰۰ ضربالمثل تورکی و “آغی بایاتیلار” و “امک ماهنیلاری” و… کرده بودند در جریان تفتیش خانه اش توسط ماموران اطلاعات برده شده است هنوز هم با گذشت چند سال از تحویل آنها اطلاعات سرباز میزند.
گونئی نیوز
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn