نماینده مجلس: تیم مذاکره کننده ایران تقویت می شود

آذوح: ایران تیم مسئول مذاکرات اتمی با قدرت های جهانی را با افزودن افرادی که تند رو و محافظه کار تلقی می شوند تقویت کرده است. روزنامه دیلی استار چاپ بیروت، این اقدام را کوششی برای خاموش ساختن منتقدین توافقنامه موقت در ژنو توصیف کرده است.
خبرگزاری های نیمه رسمی ایران، مهر و فارس، روز چهارشنبه گزارش دادند اعضای جدیدی به شورایعالی امنیت ملی، که استراتژی های مذاکرات را هدایت می کند، پیوسته اند. اعضای جدید شورای امنیت ملی معرفی نشده اند، اما دو خبرگزاری ایران می گویند نمایندگان «تمام شاخه های دولت و شخصیت های ارشد دیگر» اینک در شورا حضوردارند.
به گزارش دیلی استار این تحول یک روز پس از آن صورت گرفت که مذاکره کنندگان غربی گزارش دادند به تفاهم درمورد جزئیات اجرای توافقنامه نزدیک می شوند.
طی ماه گذشته،  کارشناسان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ در چند جلسه در ژنو درباره جزئیات اجرای توافقنامه به بحث پرداختند. جدید ترین جلسات در روزهای دوشنبه و سه شنبه تشکیل شد و هر دو طرف گزارش دادند پیشرفت هایی صورت گرفته است.
دیلی استار نوشته است روحانی برسر توافق ژنو با انتقادهای تند روها در داخل روبرو شده است. بسیاری ادعا می کنند محتوای مذاکرات مخفی نگاهداشته شد. برخی آن را یک «جام زهر» برای ایران نامیده اند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از روند مذاکرات دفاع کرده است و می گوید رهبری ارشد کشور توافقنامه را پیش از آن که امضا شود تصویب کرده بود، و  پنهان نگاهداشتن محتوا برای مسلم ساختن ادامه گفتگوها لازم بود.
خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل کوثری، که از اعضای تندروی مجلس ایران تلقی می شود، نوشته است «تیم هدایت کننده مذاکرات برای دور بعدی تقویت خواهد شد
دیلی استارمی نویسد تندروها براین عقیده هستند تهران امتیازات بسیار زیادی داده و آنچه دربرابر دریافت کرده بسیاراندک بوده است. اما  آیت الله خامنه ای از تیم مذاکرات اتمی حمایت کرده و حتی اعضای آن را فرزندان انقلاب نامیده است.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn