جنگنده های روسیه تورکمانان سوریه را هدف قرار داد

آذوح: روسیه تورکمانان سوریه در باییربوجاق را هدف قرار می دهد.
فرمانده تورکمانان باییربوجاق که از مخالفین میانه روی سرویه می باشند گفته است که تا بحال چنین بمبارانی را ندیده بودند روسیه آنان را هدف شدیدترین بمباران هوایی خود قرار داده است.
عبدالرحمن مصطفی رییس مجلس تورکمانان سوری در گفتگو با الجزیره  نیز گفته است :
جنگنده های روس با همراهی نیروهای اسد منطقه ی باییر بوجاق را به شدت بمباران می کند. همچنین تانک ها و توپخانه ی روسیه در منطقه مستقر شده است و “کوه تورکمان” را آتشباران نموده اند. تانک های تی۷۲ و تی۸۲ روسیه در حال پیشروی در منطقه ی ما هستند. آنها با موشکهای ردیابی که از کشتی های جنگی خود شلیک می کنند نیز ما را هدف قرار داده اند. روسیه جنگنده های سو۳۴ و سو۳۰ خود را نیز به منطقه اورده است.
لازم به ذکر است در منطقه ی باییربوجاق بیش از  ۱۰۰ هزار تورکمان زندگی می کنند.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn