نمایش # 
عنوان کلیک ها
قتل های تاثیرگذار در نظم سیاسی ترکیه، آذربایجان جنوبی و سازمانهای امنیتی ایران – بابک شاهد 1369
بیزسیز بیزیم اوچون 1616
توسعه ناهموار راههای خلخال در گستره تاریخ؛ یک قرن وعده و تلاش نافرجام- تایماز نظمی 1538
اوخو تار، سنی کیم انوتار (تار از گذشته تا حال)- حامد لطفی 3150
اول شامپیون تراختور- آتیللا تورک 1942
فرهنگستان حافظ تمامیت ارضی و سپاه پاسداران مروج زبان فارسی ــ علی میدانداغلی 1472
همسویی مسئولان آذربایجانی با جریان مرکزگرا و عدم اختیار آنها- اکبر ابولزاده 1193
خشم جمهوری اسلامی ایران از افشاگری علیه پاکسازی قومی- کریم عبدیان 935
آیا تدریس به زبان‌ مادری عملی میشود؟-حسن راشدی 1147
در رابطه با وعده تدریس زبان مادری ــ یادداشت یوردنت 911
آشفتگــی اشغالگــران بدنبال مذاکــرات لندن ــ محمــد کریــم بلـوچ 1244
سیاستهای پیش روی حرکت ملی آذربایجان و تجربه جنبش سبز (علی – سلیمانی) 996
ای آذربایجان 1403
اشغال نرم غرب آزربایجان در چهار گام ابتدایی‌اش- ائلدار حاجی 1083
نگاهی انتقادی به متدهای تحلیلی اشرف دهقانی- یونس شاملی 1097
گونشیسم، آفتی خطرناک- حسن لاوی 1706
تجزيه و تحليلي از وقايع به ظاهر متناقض يك انقلاب؛(بخش سوم)- دكتر كاوه احمدي علي آبادي 987
كردها به سوي كنفدراسيون به جاي تشكيل كشور يا تجزيه- دکتر کاوه احمدی علی آبادی 913
سبد حمایتی یا سبد تحقیر و افول کرامت انسانی ــ مهندس اسفندیار سپهری نیا 1242
نظم نوین اقتصادی در ایران پس از انقلاب- مهتاب دهقان 1655
آموزش زبانها در ایران و خوی نژاد پرستانه و استعماری حکومت- یادداشت گروه خبری تبریز سسی 1215
21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان- قسمت دوم- اشرف دهقانی 1310
رانت‌خواران تحریم، مافیای اقتصادی در خدمت نیروی انتظامی- رضا حقیقت نژاد 990
دکتر نقدی بر پروژه “مدرنیته ایرانی” سید جواد طباطبائی و سخنان او درباره زبان ترکی- حیدر شادی 1542
فرهنگستان با “آموزش زبان مادری”مخالف نیست با”آموزش به زبان مادری”مخالف است ــ اومود اورمولو 1655
جدید