نمایش # 
عنوان کلیک ها
قتل های تاثیرگذار در نظم سیاسی ترکیه، آذربایجان جنوبی و سازمانهای امنیتی ایران – بابک شاهد 1298
بیزسیز بیزیم اوچون 1544
توسعه ناهموار راههای خلخال در گستره تاریخ؛ یک قرن وعده و تلاش نافرجام- تایماز نظمی 1475
اوخو تار، سنی کیم انوتار (تار از گذشته تا حال)- حامد لطفی 3034
اول شامپیون تراختور- آتیللا تورک 1857
فرهنگستان حافظ تمامیت ارضی و سپاه پاسداران مروج زبان فارسی ــ علی میدانداغلی 1397
همسویی مسئولان آذربایجانی با جریان مرکزگرا و عدم اختیار آنها- اکبر ابولزاده 1134
خشم جمهوری اسلامی ایران از افشاگری علیه پاکسازی قومی- کریم عبدیان 874
آیا تدریس به زبان‌ مادری عملی میشود؟-حسن راشدی 1084
در رابطه با وعده تدریس زبان مادری ــ یادداشت یوردنت 874
آشفتگــی اشغالگــران بدنبال مذاکــرات لندن ــ محمــد کریــم بلـوچ 1195
سیاستهای پیش روی حرکت ملی آذربایجان و تجربه جنبش سبز (علی – سلیمانی) 946
ای آذربایجان 1337
اشغال نرم غرب آزربایجان در چهار گام ابتدایی‌اش- ائلدار حاجی 1027
نگاهی انتقادی به متدهای تحلیلی اشرف دهقانی- یونس شاملی 1054
گونشیسم، آفتی خطرناک- حسن لاوی 1652
تجزيه و تحليلي از وقايع به ظاهر متناقض يك انقلاب؛(بخش سوم)- دكتر كاوه احمدي علي آبادي 937
كردها به سوي كنفدراسيون به جاي تشكيل كشور يا تجزيه- دکتر کاوه احمدی علی آبادی 858
سبد حمایتی یا سبد تحقیر و افول کرامت انسانی ــ مهندس اسفندیار سپهری نیا 1187
نظم نوین اقتصادی در ایران پس از انقلاب- مهتاب دهقان 1603
آموزش زبانها در ایران و خوی نژاد پرستانه و استعماری حکومت- یادداشت گروه خبری تبریز سسی 1171
21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان- قسمت دوم- اشرف دهقانی 1256
رانت‌خواران تحریم، مافیای اقتصادی در خدمت نیروی انتظامی- رضا حقیقت نژاد 930
دکتر نقدی بر پروژه “مدرنیته ایرانی” سید جواد طباطبائی و سخنان او درباره زبان ترکی- حیدر شادی 1469
فرهنگستان با “آموزش زبان مادری”مخالف نیست با”آموزش به زبان مادری”مخالف است ــ اومود اورمولو 1573
جدید