ای آذربایجان

ای آذربایجان
سنه اوُلسون جانيًم قوربان
سن منیم وطنیم، یوردوم، یووام
نئجه آیريًلسيًن سنده ن ائلین اوُبان؟
 
سنده من دوُغولدومّ ، گوُز آچديًم بو دونیایا
سنده من دیل آچديًم، بوُیودوم بو دونیادا
 
ای آذربایجانیم،
 ائ هئی .........آذربایجان
سنه اوُلسون جانيًم قوربان
سن منیم وطنیم، یوردوم، یووام
نئجه آیريًلسيًن سنده ن ائلین اوُبان؟
 
سنین وار قوُجا تاریخین
اوُدلار یوردو آدلانيًر آديًن
آلوُولانيًر یانيًر هر یانيًن!
سن بابکلر یوردوسان،
اولو خلیل، ممد آرازلار
قوردولار شوماليًندا ایستیقلاليًنيً
یاراتديً گولوستان پایئماسيًن اولو بختییار،
آشيًلاديً گونئیینده خالقيًنا ،
 بو ایدئیانيً بالتاجيً آراز:
اوُتای ایله بوتای واحید بیر جانديًر ،
            آديً اوُدلار یوردو آذربایجانديًر
 
ای آذربایجانیم،
                        ائ هئی .........آذربایجان
سنه اوُلسون جانيًم قوربان
سن منیم وطنیم، یوردوم، یووام
نئجه آیريًلسيًن سنده ن ائلین اوُبان؟
 
سن آلوُولار یوردوسان
سوُنمه یه جک کوُزون، یاخاجاق دوشمانلاريًن
آلاجاق تورُپاخلاريًن، ائرمنی داشناکلاريًندان
هارایلاريًن گونئیین ده،  گوُیهقلاخاجاق
شوماليَنا  یان قالاجاق
اوُتای بوتای اوُلمایاجاق
بوتوُو آذربایجان یاراناجاق
خالقيًميًز بیرلشیب، بیر یاشایاجاق
 
ای آذربایجانیم،
 ائ هئی .........آذربایجان
سنه اوُلسون جانيًم قوربان
سن منیم وطنیم، یوردوم، یووام
نئجه آیريًلسيًن سنده ن ائلین اوُبان؟
 
ای آذربایجانیم ،
 ائ هئی .........آذربایجان
 
ائلدار گونئیلی
هجدهم بهمن ۱۳۹۲
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn