ایران، قتلگاه زبان مادری ملل غیرفارس

در سی و پنج سال گذشته شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران همواره خط مش فارس محوری را پیشه کرده و رسماً به قتلگاه زبان مادری ملل غیرفارس ایرانی تبدیل شده. شهر تهران با اکثریت جمعیت تورک و جمعیت قابل توجهی هم از دیگر ملل غیرفارس رسماً تبدیل شده به کارخانه فارس سازی و انسانها را در آن شهر در فرهنگ تاجیکی که امروزه بغلط فارسی نامیده میشود، ذوب میکنند! هر موقع که زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا میرسد، وعده های شیرین با عنوان آزادی آموزش زبان مادری مطرح و بعد از انتخابات آن وعده ها فراموش میشود!
اما آیا در نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران میتوان دل به وعده های سر خرمن جمهوری اسلامی خوش کرد؟ آیا بن بست سیاسی در نظام جمهوری اسلامی میتواند روزنه آزادی آموزش بزبان مادری ملل غیرفارس باشد، یا مانند یوگسلاوی سابق فقط با جنگ داخلی و تجزیه کشور، آزادی ملل اسیر فاشیسم ممکن خواهد شد؟!
فقط یک نگاه ساده به جغرافیای قومی ملی ایران کافیست تا روشن شود که جمهوری اسلامی هرگز آزادی آموزش بزبان مادری ملل غیرفارس را پذیرا نخواهد بود. بالغ بر 50% جمعیت ایران را ملت تورک تشکیل میدهد. (تورک قشقایی، تورک آذربایجانی، تورک غرب کرمان، تورک افشار، ترکمن، هزاره). فارس زبانان ایرانی (تاجیکها در اصل) همیشه با ارقام تقلبی جمعیت قوم فارس را اکثریت اعلام کردند!! حال اگر آموزش بزبان مادری آزاد شود، از تعداد و ظرفیت کلاسهای تورکی رسماً جمعیت تورکان ایرانی تخمین زده میشود. فرض کنید که اجازه آموزش بزبان مادری دهند، فکر میکنید که چند کلاس تورکی باید در شهر چند زبانه شیراز افتتاح کنند؟! شوونیسم فارس ادعا دارد که فقط 10% شهر شیراز از ملت تورک قشقایی است، حال اگر مثلاً 20% بچه های شیراز در کلاسهای تورکی ثبت نام کنند، آیا این بدان معناست نیست که 20% شیراز از ملت تورک قشقایی است؟ تازه اگر کلاسهای عربی، لری، کردی نیز در شهر شیراز افتتاح شوند، آنوقت معلوم خواهد شد که چه جمعیت کثیری از ملل تورک، عرب، کرد، لر در شهر شیراز زندگی میکنند. معلوم خواهد شد که نزدیک به نیمی از شهر شیراز از ملل غیرفارس است. آیا فارسهای (تاجیکهای) ایران ظرفیت پذیرش این موضوع را دارند؟ آیا میدانید که اگر کلاسهای بلوچی و تورکی در استان کرمان تأسیس شوند آنوقت معلوم خواهد شد که اکثریت جمعیت استان کرمان از ملل تورک و بلوچ بوده و فارسها (تاجیکها) اقلیتی کوچک در شمال استان کرمان هستند؟! اگر آموزش بزبان مادری آزاد شود و نزدیک به نیمی از محصلان استان خراسان رضوی در کلاسهای تورکی حاضر شوند، آیا بدان معنا نیست که نزدیک به نیمی از استان خراسان رضوی از ملت تورک است؟ (تورک افشار، ترکمن، هزاره)
شوونیسم فارس همیشه سعی کرده جمعیت تورکان ایرانی را کمتر نشان دهد زیرا از تورکها بیشتر از دیگر ملل میترسد. اگر آموزش بزبان مادری آزاد شود و نیمی از محصلان استان کردستان در کلاسهای تورکی حاضر شوند، آنوقت سوال میشود که چرا اصلاً چرا به آن استان میگویند کردستان؟ اگر در شهر تهران، اکثر محصلان در کلاسهای تورکی حاضر شوند، آیا فارسها (تاجیکها) دیگر میتوانند شهر تهران را فارس معرفی کنند؟! در حقیقت آموزش بزبان مادری نگرانی جمهوری اسلامی نیست، بلکه کثرت تابلوی مدارس ملل غیرفارس ایرانی مانند اداره آمار مشخص کننده جمعیت آنان خواهد بود. شوونیسم فارس چه توضیحی خواهد داشت که اگر در استانهای فارس، کرمان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، تعداد محصلان تورک بیشتر از محصلان فارس (تاجیک) باشد؟! آیا میدانید که چه جمعیت قابل توجهی از اعراب در استانهای فارس، یزد و هرمزگان زندگی میکنند؟ آیا میدانید که چه جمعیت قابل توجهی از ملت بلوچ در استانهای خراسان جنوبی، رضوی، هرمزگان و کرمان زندگی میکنند؟ تمام نیمه جنوبی و شرق استان کرمان از ملت بلوچ است، آیا جمهوری اسلامی جرأت میکند آموزش بزبان بلوچی را در استان کرمان آزاد کند؟ فرض کنید که یکنفر توریست به استان کرمان برود. با دیدن تابلوی مدارس تورکی در غرب استان و مدارس بلوچی در جنوب و شرق استان کرمان میتواند بفهمد که اکثریت جمعیت استان کرمان را تورکها و بلوچها تشکیل میدهد و اقلیت فارس (تاجیک) در شمال استان کرمان ساکن هستند.
آیا میدانستید که دانشجویان تورک قشقایی در دانشگاه شیراز، کلاسهای غیر رسمی آموزش بزبان تورکی تشکیل داده اند؟ آیا میدانستید که اقلیت قومی بنام "ونشونی" در شمال استان اصفهان، کلاسهای آموزش بزبان ونشونی، بصورت غیر رسمی دایر کرده اند؟ آیا میدانستید که کتاب دیکشنری و کتاب خود آموز زبان ونشونی بطور مخفیانه چاپ و توضیع شده است؟ آیا میدانستید که کتب دیکشنری و کتب خود آموز زبانهای تاتی و سنگسری، بطور مخفیانه در استان سمنان چاپ و توضیع شده اند؟ حتی آن کتابها در اینترنت هم بطور مجانی قابل دسترسی هستند.
هم اکنون که آموزش بزبانهای مادری ممنوعه اینهمه کتابهای خود آموز به زبانهای مادری متنوع در ایران مخفیانه چاپ و توضیع شده، در نظر بگیرید روزی را که آموزش بزبانهای مادری آزاد شود. آیا اصلاً کسی در کلاسهای فارسی (تاجیکی) شرکت میکند؟!
فارسها (تاجیکها) اقلیت کوچکی در ایران هستند و از آن بیم دارند که روزی اقلیت بودن آنها اثبات شود. فقط آموزش بزبان مادری نیست که فارسها را به وحشت می اندازد. کافیست یکبار درخواست کنیم که یک سرشماری قومی ملی صحیح در ایران شود و روی کارت ملی افراد، ملیت آنان نوشته شود. فکر میکنید که فارسها قبول خواهند کرد؟
مطمئن باشید که تا تجزیه کامل ایران و استقلال ممالک محروسه از استبداد شوونیسم فارس، هیچوقت ملل غیرفارس اجازه آموزش بزبان مادری خود نخواهد گرفت. وعده های شیرین سر خرمن در موقع انتخابات ریاست جمهوری، نیز مشکل گشای درد ملل غیرفارس نیست. کشورهای شوونیستی مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان، عراق و سوریه به سراشیبی تجزیه شدن میروند و شوونیستهای آزادی کش با خونریزی و نسل کشی فقط آبروی خود را در تاریخ بر باد میدهند. دیر یا زود ایران تجزیه خواهد شد ولی آبروی ملت فارس (تاجیک) بر باد رفته.
ارسلان قشقایی     

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn