آنچه عراقيان بايد در الانبار و ساير مناطق عراق انجام دهند- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

از تخليه برخي شهرها تا قيامي مردمي
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
عشاير و مبارزان عراقي در الانبار و به خصوص در شهرهاي فلوجه و رمادي كه تحت حملات كور و از راه دور رژيم مالكي قرار دارند، بايد با خوانش درست وقايع پيش روي به راهكارها و تاكتيك هاي مناسب مبادرت ورزند.
ارتش مالكي بعد از حملات خمپاره اي و توپخانه اي و پس از اين كه چند بار يورش جدّي براي تصرف فلوجه و رمادي برد و با تلفات شديد مجبور به فرار شد، دريافت كه ديگر از اين تاكتيك نمي تواند استفاده كند، بنابراين همان راهي را در پيش گرفته كه اسد از روز نخست عليه مردم و مخالفان در سوريه در پيش گرفت؛ يعني كوبيدن شهرها و روستاها با انواعي از سلاح هاي زميني و هوايي و سبك و سنگين و به نام ضربه زدن به عشاير عراقي و داعش، و درحقيقت تنبيه همگان كه به ويراني هر دو شهر رمادي و فلوجه منتهي خواهد شد. واكنشي كه رزمندگان و عشاير عراقي در مواجه با آن بايد اتخاذ كنند، اين است كه كليه خانواده ها و مردم عادي غيرنظامي را بايد از اين دو شهر تخليه كرده و تا درگيري ها بالا نگرفته به ديگر مناطق امن عراق منتقل سازند و اين دو شهر كاملاً نظامي شوند؛ چون ارتش مالكي با وجود محكوميت حملات كورش به اين دو شهر نه تنها منصرف نشده كه آن را شدت نيز بخشيده است و از اين سبب، رزمندگان بايد براي سناريوي پيش رو خود را آماده و مجهز سازند. براي اين كه رزمندگان و عشاير عراقي در اين دو شهر در مقابل بمباران هاي هوايي و بشكه هاي انفجاري و سلاح هاي مخرب ديگر بتوانند مقاومت كنند، راهكار مناسب همان حفر زمين و كندن تونل هايي در زيرزمين خانه ها و ساختمان ها و مناطق ديگرشان است و با شروع بمباران هاي سنگين به آنجا پناه برند. از تجارب رزمندگاني كه قبلاً در سوريه نيز جنگيده اند، مي توانيد استفاده كنيد، اما نه اعمال خشن و راهكارهاي غيرانساني شان. برحق خواهيد بود تا وقتي كه به اصول اسلامي، اخلاقي و انساني در عمل پايبند باشيد و گرنه همچون مزدوران مالكي باطل خواهيد شد و نبايد فراموش كنيد كه "تنها حق ماندي است و باطل رفتني است".
درضمن، با توجه به اين كه هم تقريباً تمامي احزاب و جريانات سياسي و حتي علما در عراق با انتخاب مالكي براي دور سوم نخست وزيري مخالف اند و هم از بابت اوضاع ناجور خدماتي در مناطق مختلف عراق همگان ناراضي هستند، مالكي در انتخاباتي سالم هيچ شانسي براي پيروزي ندارد، اما وقتي او با اصرار دارد، موضوع را دنبال مي كند، يعني همچون اربابانش در ايران مي خواهد در انتخابات تقلب كند و بايد مردم، عشاير و كليه احزاب و علما آماده باشند تا به محض خوانش دروغين آمارهاي انتخاباتي به نفع مالكي به سرعت و هماهنگ با يكديگر به خيابان ها بريزند و طي قيامي مردمي، مالكي و سپاه قدس را سرنگون و از عراق اخراج كنند. اين حتي از تبليغات انتخاباتي مهم تر است؛ چون بعيد است كه مالكي كه در همه زمينه از رژيم ايران دستور گرفته، تقلب در انتخابات را از اين قاعده مستثني سازد؛ آن هم با اين جو ضد مالكي و ضد ايراني كه در عراق راه افتاده است. در صورتي كه اين هشدارها را جدّي نگيريد، بايد خود را براي تبديل عراق به ويرانه اي با جوي خون همچون سوريه آماده سازيد كه آن گاه تاوان هاي تان بسيار سنگين تر خواهد بود.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn