اپوزيسيون بي عرضه عراقي بنشيند و تلفات اش را بشمارد- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

پشت صحنه انتخابات عراق چه خبر است؟
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
اپوزيسيون عراق هنوز نفهميده اند كه مالكي از طريق سپاه قدس دارد چه كار مي كند؟ آنان پس از موج اول تقلب به نفع متحدان شان (دولت قانون و اتحدايه ميهني كردها)، با اين ترفند كه گزارشات تقلب در انتخابات بايد از طريق قانوني پيگيري شود، در موج دوم پس از بررسي ها، تقلب بعدي را از طريق ابطال بيشتر صندوق هاي رأي رقيبان شان، بازمهندسي مي كنند. يعني با آرام كردن معترضان به بهانه پيگيري از كانال هاي قانوني، پس از بررسي، تنايج را از آنچه قبلاً بوده حتي بدتر كنند (يعني آمارهاي دورغين بالاتر به نفع خود) و نسبت به اعتراضات مردم و اپوزيسيون مدعي شوند كه اعتراضات بررسي شده و آراء و صندوق هاي تقلبي ابطال شده، تا در نهايت مزدوران ايران به اكثريت قاطع براي تشكيل دولت دست يابند. اپوزيسيون عراق نيز باز منفعل و كاملاً مبتدي در خوانش وقايع عراق، منتظر معجزه نشسته –كه شايد از اين امام زاده نيز معجزه يا كرامتي رسد!- و با دل بستن به اتحاد ايوزيسيون، نه تنها اعتراضات خياباني راه نيانداخته كه حتي نسبت به تقلب در انتخابات نيز سكوت كرده است (به استثنای ایاد علاوی و حزب اش) و اين جامعه بين المللي را نيز گمراه كرده است. انتخابات اخير عراق يكي از ناسالم ترين و گمراه كننده ترين انتخابات در سال هاي اخير در خاورميانه بود و دولت عراق تقلب سيستماتيك از كانال هاي مختلف را (پر كردن برخي از صندوق ها از قبل، دستكاري برخي از صندوق ها هنگام انتقال شان، ابطال يا از بين بردن برخي از صندوق هايي كه اپوزيسيون و سني ها در آن از آراي بيشتري برخوردار بودند، دستكاري هنگام وارد ساختن آمارها به سيستم، تقلب در آراي صندوق هاي رأيي كه از ايران آماده و خلاصه بازمهندسي تقلب ها پس از دريافت و بررسي گزارشات تخلفات و تقلبات انتخاباتي) در دستور كار گذاشت و اجرا كرده و مي كند. برخلاف اپوزيسيون عراقي، عشاير و معترضان الانبار عراق به خوبي مي دانند چه مي كنند و منتظر ننشسته اند تا سپاه قدس با تطميع، تهديد، تخريب يا ترور، كارشان را تمام كند. با اين وضعيت، حتي اگر اپوزيسيون عراق، دولت نيز تشكيل دهد، از پس بحران هايي كه سپاه قدس و تيم امنيتي كنوني عراق برايش فراهم خواهد ساخت، برنخواهد آمد و اساساً اپوزيسيوني كه با چنين تيم هاي امنيتي دهشتناكي روبروست، اما در مقابل خودش بي عرضه است (از همان دو سال پيش كه قادر به حتي يك بار كشاندن مالكي به مجلس براي پاسخگويي نبوديد، معلوم شد كه بسياري از شما اين كاره نيستيد)، بايد بنشيند و كشته هايش را بشمارد و عزاداري كند و بس.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn