اساساً چه دستاوردي در عراق قرار است، حفظ شود!- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

چرا آمريكا درعراق اشتباه بازي مي كند؟
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
چرا همگان در خاورميانه متفق القول اند كه آمريكا در عراق دارد اشتباه بازي مي كند؟ اظهارنظر رسمي مسئولان آمريكايي مبني بر آشتي ملي و دعوت به گفتگو از همه طرف هاي عراقي براي مذاكره به منظور تشكيل دولتي با مشاركت همگان، اصلي كلي است، اما بدون در نظر گرفتن شرايط و بحران حاكم بر هر كشور و منطقه، اين توصيه كلي مشكلي را حل نمي كند. به اوكرايني ها حالا مي توان توصيه كرد تا به گفتگو و مصالحه براي يك توافق ملي روي آورند؛ چون در نتيجه هم درگيري ها قطع مي شود، هم مانع از تجزيه كشور مي گردد و هم بحران جهاني روسيه با غرب فروكش مي كند. اما در عراق چه چيزي اساساً مطلوب است كه بخواهيم با چنان توصيه اي كلي، دستاوردها را حفظ كنيم؟ يك دهه است هر روز بر اثر بمب گذاري و ترور مردم بيگناه در شهرهاي بزرگ عراق كشته و زخمي مي شوند كه حالا به ترورهاي هدفمند مخالفان دولت مالكي نيز كشيده شده است. با آشتي ملي آن قطع نمي گردد. عراق پس از ايران به بزرگترين ناقض حقوق بشر در زمينه تعداد اعدام ها بدل شده است؛ آيا اين دستاورد مثبتي است كه آمريكا مي بيند حيف است و بايد حفظ شود؟! مالكي در تمام طول اين سال هاي گذشته (8 سال) فرصت داشت كه دولتي تشكيل دهد كه نظر سني ها و ديگر اقوام را جلب كند و نه تنها نكرد، هر چه گذشت مواضع اش شديدتر بر عليه شان شد؛ حالا قرار است معجزه اي اتفاق بيافتد كه اميد رود مالكي يكدفعه خوابنما شود و از اساس تغيير رفتار دهد؟ اگر مي خواست چنين كند كه تقلب در انتخابات نمي كرد. كردهاي عراق كه سابقاً متحد شيعيان بودند، حالا به بزرگترين مخالفان دولت عراق بدل شده اند و سخن از استقلال مي كنند، چون مالكي كاري به قانون اساسي عراق ندارد و همه جا كارها را از طريق سپاه قدس و تيم امنيتي خودش قبضه كرده و كردها بعد از سال ها زير سلطه بودن، نمي خواهند دوباره عملاً زير چتر ديگري روند و تنها دلشان به اين خوش باشد كه در قانون اساسي نوشته شده كه نظام فدرال و خودگرداني دارند. مالكي به سبب اعمال ديكتاتوري نه تنها كردها كه همه اقوام ديگر را به سوي فرار از قدرت مركزي كشانده كه چيزي نمانده به تجزيه عراق منتهي شود؛ حتي شيعيان احزاب ديگر و متحدان سابق اش نيز به جدي ترين مخالفان اش بدل شده اند. ايران از طريق عراق سعي مي كند بسياري از تحريم هاي جهاني را دور بزند و دولت مالكي، وزير دارايي سابق را كه مانع از اين كار بود، تحمل نكرد و بركنار نمود. بنا بر گزارشات متعدد نهادهاي مختلف در آمريكا –برحسب آن تعدادي كه فاش شده- رژيم ايران بي وقفه از طريق عراق و دولت مالكي به رژيم سوريه كمك مي كند؛ از كمك هاي انساني تا كمك هاي وسيع تسليحاتي (بعد دولت آمريكا يكسال است كه مانده ضدهوايي به مخالفان بدهد يا ندهد و به شكل مستقيم بدهد يا غيرمستقيم!) اين همه آمريكا به مالكي هشدار داد، كوچكترين تغييري در رفتارش داد؟ مالكي نه تنها مشكل داعش را حل نكرده كه با عشاير عراقي در استان الانبار درگيري نظامي پيدا كرده و عملاً حاكميت آن استان بزرگ را از دست داده است و اين ها در حالي است كه اعتراضات پردامنه در استان هاي سني نشين هر جمعه تداوم دارد. نارضايتي مردم عراق از دولت مالكي به مرحله استيصال رسيده، به طوري كه بسياري تنها راه را ترك كشور مي دانند و با اين درآمد نفتي عراق در طول يك دهه، خدمات عمومي بسيار ضعيف است و بيكاري و فقر بيداد مي كند و رژيم مالكي و سپاه قدس ايران براي رفع بيكاري به جوانان شيعه پيشنهاد مي دهد كه در ازاي مزدوري به عنوان نيروهاي شبه نظامي در عراق يا سوريه مي توانند حقوق دريافت كنند. با اين نارضايتي عمومي مالكي حتي 20 درصد از آرايي را كه مدعي است نمي آورد و طي يك مضحكه انتخاباتي كه حالا گزارشات تخلفات بارز و گسترده آن توسط همه احزاب عراقي به استثناي دولت قانون و اتحدايه ميهني –يعني همان دو حزبي كه متهم تقلب انتخاباتي هستند- اعلان و رسانه اي شده است و انتخابات كريمه هزار بار سالم تر از انتخابات عراق بود، وزارت خارجه آمريكا و سخنگويانش به جاي پشتيباني از اپوزيسيون عراقي براي بررسي تخلف در انتخابات، همگان را دعوت به تشكيل دولت ائتلافي برحسب آراي تقلبي مي كنند؟ حتي با فرض اين كه انتخابات عراق سالم بود، تداوم شرايط كنوني عراق كداميك از مشكلاتي را كه ذكر شد، رفع مي كند؟ و آيا تنها موجب تداوم شان نمي شود؟
توصيه هاي ما براي بحران ها و انسدادها بايد براي رفع شان باشد، نه منتهي به تداوم شان. بحران هاي عراق قبلاً نيز بارز شد و  پيش از اين اپوزيسيون عراقي نيز به نزدتان آمدند، اما شما به جاي كمك به آنان، از دولت مالكي حمايت كرديد و آرام شان كرديد تا وضع موجود ادامه يابد و انگار دو كشور تنها از شرايط عراق راضي اند؛ ايران كه خوب مي داند در عراق چه مي گذرد و آمريكا كه ظاهراً اصلاً توي باغ نيست در عراق چه خبر است و تو گويي پيام براي انتخابات سالم يك كشور اروپايي صادر مي كند! وقتي اپوزيسيون عراقي مي خواستند كسي را به جاي رئيس جمهور عراق انتخاب كنند تا بتواند در پست خود ايفاي نقش كند و حداقل دستاوردش اين بود كه بدون امضاي رئيس جمهور بسياري از اعدام هاي فله اي امضاء نمي شد و صورت نمي گرفت، شما مانع شان شديد تا دولت فاسد مالكي و دست نشانده ملاهاي ايران تداوم يابد. مسئولان آمريكايي تنها و تنها "يك" مورد از دستاوردهاي دولت مالكي بگويند تا بپذيريم كه اين بازي اشتباه اش در عراق دليلي دارد! اينك اعراب منطقه هم عقيده اند كه، عامل مشكلات كنوني عراق تنها سپاه قدس نيست، كه مكمل آن سياست هاي غلط آمريكا هم هست كه هر جا رژيم ايران نتوانست به مالكي كمك كند، آمريكا خلاء موجود را پر مي كند. به همين عملكردتان در مصر نگاه كنيد و يك مقايسه با عراق كنيد و دولت مصر نه به تروريست ها كمك مي كند، نه به رژيم اسد كمك مي كند، نه اقوام و اقليت ها را ناديده مي گيرد و نه كشور را به تجزيه كشانده، ببينيد فقط بار رواني تحريم هاي نظامي تان چه فشاري به مصر و حتي كشورهاي عربي متحدتان وارد كرد؛ بعد مقايسه كنيد با دولت عراق كه حتي يك مورد رفتاري موافق خواست حتي آمريكا –ديگران جاي خود- انجام نمي دهد، اما آمريكا همواره از او حمايت مي كند و تازه قول كمك هاي نظامي هم داده تا مردم الانبار را كه حالا با خمپاره و بشكه هاي انفجاري مي كشد، از اين پس با سلاح هاي دقيق تر مورد اصابت قرار دهد و كشته و زخمي سازد!! پس خوب شد در مصر به موقع دستور دخالت ارتش را دادم و ارتشيان مصر نيز از اعتماد به نفس لازم جهت پيشبرد برنامه نجات ملي شان برخوردار بودند، و گرنه قرار بود همين بلا را با اخوان المسلمين سر مصريان آوريد و اخواني ها نيز صرفاً در ازاي پايبندي به قرارداد كمپ ديويد، هر بلايي خواستند سر مردم بياورند و شما نيز لفظاً ابراز نگراني كنيد، اما در عمل از آنان حمايت كنيد. واقعيت آن است اين ها چيزي نيست كه استراتژيست هاي حرفه اي شما نفهمند.
پرزيدنت اوباما به صراحت بگويم، اگر پرونده عراق را از تيمي كه اينك در اختيار دارد، نگيريد و به تيمي ديگر نسپاريد، نه مسأله سوريه حل مي شود و نه مشكلات تان با كشورهاي عربي همپيمان تان و نه مسائل تان با رژيم ايران. شما در مدت كوتاهي پس از اين كه مسئولان آمريكايي پرونده صلح فلسطين و اسرائيل موفق نبودند، بدرستي عوض شان كرديد، بعد چطور است در طول اين سال ها با عدم رضايت شرايط در عراق همچنان آنان را حفظ مي كنيد؟ به شما بگويم تيم كنوني پرونده عراق دانسته يا نادانسته تنها به نفع رژيم ايران بازي مي كند و همان گونه كه تيم برژينسكي، مأمور بزك كردن ملاهاي ايران نزد كارتر در انقلاب 57 بود، "تيم كنوني پرونده عراق، مأمور بزك كردن دولت مالكي در جلوي ديدگان شماست".
رژيم ملاها تنها به اين سبب به مذاكره و مصالحه در مسأله هسته اي روي آورده كه مجبور به آن شده است و تا به كاري مجبورش نكنيد، نه موشك هاي برد بلندش را كاهش مي دهد، نه از حمايت از تروريست ها دست برمي دارد و نه در عراق و سوريه دست از شيطنت مي كشد. روضه خوان هاي كله شق ايران فقط زبان زور را مي شناسند و اگر آنان را زمين نزنيد مشكل سازتر در منطقه ظاهر خواهند شد. راهش اين است ملاهاي ايران اگر نمي خواهند تغيير رفتار در عراق و سوريه دهند بايد زير بار هزينه هر دو جنگ در سوريه و عراق روند تا "زمين گير" شود و قرار نيست كه بخشي از هزينه جنگ مالكي را آمريكا تأمين كند. اگر چه فكر مي كنم همين حالا نيز براي راه مناسب كم هزينه در عراق خيلي دير شده است و من راه هاي ديگر را براي بيرون كردن مزدوران ايران از عراق دنبال مي كنم، اما توصيه آخرم اين است كه اگر در عراق مفيد واقع نمي شويد، لااقل مشكل ساز نشويد و در جنايت هاي مالكي شريك نگرديد.   
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn