آنا دیلینده مدرسه آچيًلماليًديً هر کسه!- ائدار گونئیلی

1

بیر خرُداددا خالقيًميًزيًن هارایيً چيًخديً

حاقلاريًن آلماغا کوچه لره چيًخديً

آنا دیلینده مدرسه آچماغا چيًخديً

     آللاهيًن حاکیم اوُلدوغو بیر اوُلکه ده

     حاقسيًزليًقلاريًن هارایيً گوُیلره چيًخديً.

2

آنا دیلینده مدرسه آچيًن بیزلره

هارایلاديًلار خالقيًميًز کوچه له رده

دویماديًلار حاقلاريًنيً دئیه ن ایسته کلرده

     دوٌیمه کله قناعت ائتمه دی ضولم لر

     سیلاحلا اوٌلدوردولر، کوُر اوُلدو نئچه گنجلر

3

آنا دیلینده آچيًلسيًن خالقيًميًزا مدرسه

بسیط بیر حاقديًر بو گون بیزله ره

خوُشلاريًنا گلمه ییر حاققيً ایسته ینلره

     آللاه آديًنا حاقلاردان دانيًشيًرلار

     حاقيًن ایسته ینلری گوُر نه گونه ساليًرلار؟

4

آنا دیلینده مدرسه ایسته ین گنجلر

دوستاقدا یاتيًرلار یوزلرجه هموطن لر

آللاها دوشمان سایيًليًر حاقلاريًنيً ایسته ینلر

     دئییرلر بو اینسانلاريً آللاه یاراديًبديًر

     نیه یارادديًغيًنا آنا دیلینی یاساقلایيًبديًر؟

5

آنا دیلینده آچيًسيًن اینسانلارا مدرسه

دوُغال حاقديًر یارانميًش هر بیر کسه

آللاها دوشمانچيًليًق نه دیر؟ بو ایسته کلرده؟

     آنا دیلینده مدرسه گوناه ديًرسا بیزلره؟

     حاق ندیر؟ حاقليً کیمدیر؟ یارانميًش بشره!

6

خالقيًميًز یئنه ده کوچه لره چيًخيًب هارایلاماليًديًر

آللاه دان دانييًشانلارا حاقلاريًميًزيً تانيًد ماليًديًر

گوُره سن بو آللاه نییه فارسلاريًن آللاهيًديًر؟

     فارسا آنا دیلینده مدرسه حاقديًر!

     آذربایجانليًیا اوُز دیلینده مدرسه گوناه ديًر؟

7

آنا دیلینده  مدرسه آچيًلماليًديً هر کسه

بو بیر دوُغال حاقديًر دونیادا بشرییه ته

اینسان تحصیل ائتملیدیر یارانميًش دیلینده

     کیمسه اینسانلاريًن دیلین یاساقليًیا بیلمز

     یوُخسا اینسان حاقلاريًندان دانيًشا بیلمز.

 

     ائدار گونئیلی نوزدهم خرداد ۱۳۹۳

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn