داعش اينجا، داعش آنجا، داعش همه جا!!- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

انقلابيون عراقي يا شبح و لولويي به نام داعش؟!
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
واقعاً تبديل داعش به عنوان مسئول هر جنايتي در خاورميانه به موضوعي مضحك بدل شده است. آن هم وقتي كه هر كشوري در خاورميانه كه بدنبال منافعي است، يك داعش در سوريه و عراق ساخته است و داعش به لولوي مناسبي بدل شده كه هر كشوري كه بخواهد خواسته هاي جاه طلبانه اش را بدون برعهده گرفتن مسئوليت اعمالش اجرا كند، داعش را به عنوان متهم و مقصر معرفي مي كند. در اين كه داعش همچون القاعده از هر جنايتي فرو گذار نيست، شكي نيست، ولي اگر هر فاجعه يا حتي مشكلي را كه در خاورميانه روي مي دهد به نام داعش تمام كنيم، مشكلات و فجايع همچنان بازتوليد خواهند شد و حل نمي گردند. مگر ممكن است كه با اين سرعت بخش هاي بزرگي از يك كشور توسط يك گروه شبه نظامي چند هزار نفري كه وسيله نقليه شان تنها وانت بار است، بتواند ارتشي بزرگ، منظم و آموزش ديده را با توپ و تانك و زرهي، چنين يك طرفه و سريع و قاطع شكست دهد! سرعت تسخير پايگاه هاي نظامي و شهرها آنقدر بالاست كه حتي اگر كسي با عجله بدنبال دستشويي بگردد نمي تواند با اين سرعت به آن برسد، چه جاي آن كه اين همه مكان نظامي و حساس و شهر و روستا را طي درگيري مسلحانه فتح كند؟ وقت آن رسيده تا ناظران خارجي خاورميانه ديدگان خود را به روي حقايق و واقعيات موجود باز كنند. آنچه در عراق روي مي دهد به كنترل در آوردن تمامي مراكز نظامي و حكومتي توسط نيروهاي انقلابي عراق از طريق هماهنگي قبلي با ارتشيان و مقامات مناطق تسخير شده است. همان گونه كه قبلاً به آنان گفته شده بود: «... در استان هايي كه با مقامات و مسئولان شان قبلاً براي قيام هماهنگ كرده باشيد حتي نياز به درگيري هاي مسلحانه چنداني نيست و خيلي آرام و امنيتي مي توانيد انتقال قدرت را صورت دهيد و مراكز پليس محلي نيز بسياري به شما بپيوندند. روش تان براي اين كار بايد چنين باشد كه نخست به كمك پيك ها و رابط هايي با عشاير ديگر استان ها و به خصوص سني هاي ناراضي ديگر استان ها ارتباط برقرار مي كنيد و بعد از اين كه شبكه هاي پنهاني را در مناطق مختلف شهرها و استان ها سازماندهي كرديد، نقطه آغاز قيام را همزمان و هماهنگ در يك روز و به شكلي ناگهاني و غافلگيرانه شروع مي كنيد و نيروهاي مسلح تان به مراكز امنيتي و نظامي شهر يا استان حمله مي كنند. اين گونه با كمترين تلفات ناگهان بخش هاي وسيعي از استان ها و حتي كشور از دست مزدوران مالكي خارج مي شود». آن هم با كمترين تلفات انساني و با رعايت حقوق تسليم شوندگان. در سوريه ديديم كه داعش به هر كجا كه پا مي گذارد به صغير و كبير رحم نمي كند و قتل عامي دهشتناك راه مي اندازد، اما انقلابيوني كه اينك شمال غربي عراق را تصرف كرده اند، نه تنها با مردم كاري ندارند كه حتي با نظاميان و مسئولاني كه اسلحه زمين بگذارند، كاري ندارند و امان شان مي دهند و هيچ گزارشي از خرابكاري هاي مشابه القاعده و داعش ديده نشده است، چه رسد كشتار تسليم شوندگان. البته القاعده ثابت كرده به هر جا كه خلاء امنيتي پيش آيد، نفوذ مي كند و به كارهاي تروريستي دست مي زند و اين شامل هر منطقه اي مي تواند باشد.  
انقلابيون عراقي توجه كنند كه تنها با نيروهاي شبه نظامي نمي توانيد به پيروزي هاي تان ادامه دهيد و بايد از فرماندهان و نظاميان فراري براي بازگشت به منطقه و برعهده گرفتن نقش دفاع از مناطق آزاد شده كمك بگيريد و گرنه به تدريج مناطق تصرف كرده را از دست خواهيد داد. طي اعلام بسيج عمومي همه شهروندان بالاي 18 سال مناطق آزاد شده عراق بايد مسلح شوند تا بتوانند در صورت وقوع هر ناامني از خود و خانواده شان دفاع كنند. كار اداره شهرها و استان ها بايد به عراقيان سپرده شوند و رسماً "اقليم سني نشين عراق در چارچوب ارضي عراق و پايبند بدان را" اعلان نماييد. رزمندگان عراقي نيز به مناطق ديگري كه دولت مزدور مالكي در آنجا حضور و حاكميت دارد حمله كنند و تعقيب شان نمايند و قيام مردمي در ساير مناطق سني نشين نيز بايد ادامه يابد و همگان را تشويق به خيزش عليه دولت دست نشانده و مزدور مالكي كنيد. باز تكرار و توصيه مي كنم، ارتشياني را كه از مقاومت با شما دست كشيدند، در صورت تمايل خودشان مي توانيد براي دفاع از سرزمين هاي آزاد شده به همياري فرا خوانيد و آنان آموزش و تجارب زيادي در اين زمينه دارند و حيف است كه از قابليت هاي شان براي دفاع از دستاوردهاي قيام تان استفاده نكنيد. باز تكرار و تأكيد مي كنم، همان گونه كه در حمله اخيرتان به بمب گذاري اماكن عمومي و ترورهاي كور و كشتار بي گناهان و مردم عادي روي نياورديد در تمام مدت مبارزه تان بايد بدان پايبند بمانيد و تنها در آن صورت است كه در مسير حق ايد و گرنه از شما اعلام برائت خواهد شد؛ حجت تمام. هستند كساني كه از سوريه آمده اند و در ميدان عمل چه بسا دچار لغزش هايي شوند و شما انقلابيون عراقي بايد آنان را به سرعت از آن بازداريد و متعهد و مسئول به اصول انساني و اسلامي سازيد. به خصوص القاعده همواره در هر جايي كه خلاء قدرت به وجود آيد نفوذ مي كند و به ترور و بمب گذاري مبادرت مي ورزد كه بايد مانع شان شويد و بدانيد كه علاوه بر مزدوران سپاه قدس و مالكي، آنان ديگر دشمنان شما و مردم تان اند. به گروگان گرفتن اتباع ساير كشورها و مقامات ديپلماتيك كشورهاي ديگر از جمله كار بسياري نادرستي بود كه صورت گرفت و به جز بدنامي نتيجه ديگري ندارد. بايد هر گروهي كه اين عمل غيرانساني و ضد اسلامي را انجام داده آنان را ضمن عذرخواهي به سرعت آزاد كند.
مقامات و اقليم كردستان عراق و پيشمرگه هاي كرد توجه كنند همان گونه كه به انقلابيون عراقي سفارش شده بود، وارد مناطق كردنشين نشدند و شما بايد تنها از مناطق كردنشين در صورت مورد حمله قرار گرفتن دفاع كنيد و هيچ عمليات مشتركي را با ارتش مالكي بر عليه انقلابيون انجام نخواهيد داد. مناطق مورد اختلافي كه توسط ارتش عراق رها شده بايد توسط شما پوشش امنيتي داده شود و بايد انجا حضور نظانمي داشته باشيد و مواظب باشيد به بازي خطرناك به جان هم افتاده عراقيان توسط باند مالكي و مزدوران ايراني فرو نيافتيد. مالكي و دولت اش بايد استعفا دهند و آنچه مي بينيد حاصل عدم نمايندگي دولت اش در اين مدت براي همه عراقيان و اتكاي صرف اش به سپاه قدس ايران و شكنجه گران اش است كه موجب شد نظاميان و مسئولان بسياري از مناطق سني نشين در هماهنگي با رزمندگان و انقلابيون يا سلاح را به زمين بگذارند يا به انقلابيون مسلح به پيوندند. بايد دولت نجات ملي متشكل از كليه جريان هاي عراقي و مقاماتي كه دست شان به خون عراقيان آلوده نيست، تشكيل شود. هشدار مي دهم؛ اگر آمريكا و ساير كشورهاي خارجي و نيروهاي داخلي عراق نتوانند مالكي و دولت مسخره اش را متقاعد به ترك قدرت كنند، بايد منتظر يك جنگ داخلي به دهشتناكي سوريه در عراق بنشينيم.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn