داعش ناقوس زنگ خطر برای تجزیه منطقه- باریش جلالزاده

نیروهای رزمی اسلامگرایان معروف به داعش با سرعت غیر قابل باور و با توطئه تسلیم
بخش عظیمی از ارتش عراق و حمایت بخشی از مردم ناراضی در عراق در جریا نست
به باور من این حرکت با روند آغازین تولد طالبان در افغانستان و استارت پروژه بی ثبات 
کردن منطقه  شباهت کاملی را داراست .نکته اصلی این سناریو جدید بی ارتباط با
سازش و تسلیم سران رژیم ولایتی ایران در گفتگوهای به ظاهر مسائل اتمی
وروند گفتگوهای دو طرف امریکا و رژیم اسلامی نیست .همزمانی این تحرکات
و روند سازش و تقسیم مناطق نفوذ مابین امریکا و ایران و نتایح همکاریهای
منطقهای مابین دو طرف بی تردید به مذاق رقبای امریکایی در بخش اروپایی و
قدرتهای منطقه ای همچون عربستان  خوش نمی امد .امریکا و ایران برای
اجرایی کردن این توافقنامه از سوریه آغاز کردند . تغییر جهت سیاست امریکا
و ادامه اقتدار بشار اسد از  اصلیترین بخش سازش امریکا با ایران بود 
دربخش دوم  سازش ایران و امریکا ادامه حاکمییت نیروهای وابسته به
ایران یعنی دولت المالکی بود  
مرحله سوم محقق شدن  آرزوی دیرین و دست نایافتنی اجازه نفود تدریجی
بخش دئموکرات حاکم  سرمایه داران امریکا به رهبری اوباما در غارت ایران بود
درست در مراحل پایانی این  گفتگوها  که پیشرفت محسوسی هم داشت
اربابان حاکمییت وابسته و مزدور حکومت اسلامی   چاره ای جز  دخالت
مستقیم نیافتند بخش اعظم حاکمییت خطر فروپاشی رژیم را اولوییت اصلی
میدانستند و خط سازش با امریکا و تسلیم را در سیاست اجرایی جا انداخته
بودند  حاکمییت  8 ساله دوران احمدی نژاد و طیف راست و ویرانی ما حصلی
ان تسلیم و سازش را اجتناب ناپذیر کرده بود
بخش اعظم حاکمییت رژیم ولایتی با اکره و با شکوه تن به این سازشها داده
بود . تفکر ساخت التر ناتیو جدید اربابان رژیم در گذار از رژیم استارت خورد
به باور من  گروه ارتجاع جهانی  مخالف  سازش امریکا و ایران که منافعشان را
خطر میبینند برای عدم باخت اینده شان در قبال رقیب در منطقه و گسترده 
کردن منابع مالی عظیم اینده اقدام به جنگ افروزی میکنند و داعش اثبات این
ادعاست
میلیتاریزم جهانی  باانتقال داعش از سوریه به عراق و با  حمایت مادی و
تسلیحاتی با جذب همه گروههای سنی و ناراضی در عراق
جبهه جدیدی را باز کردند که رقبای اروپایی امریکا  و روسیه و چین  
و بخشی از جمهوریخواهان سرمایه داری امریکا را شامل میشوند
این جبهه ابتدا در سوریه اختراع شد تا امریکا را درگیر جنگ فرسایشی
کند که با تغییر سیاست اوباما در سازش با ایران موفق نگشت تا به ایحاد
جنگی فراگیر دامن زند بنابر این راهبران این سناریو با انتقال این نیروها
به خاک عراق و هماهنگیهای لازم در مورد پیوستن بخشی از ارتش بعثی
و ناراضیان سنی و تطمیع کردها برای کسب استقلال کامل اینده نزدیک
بصورت برق اسا نقشه خود را عملی کردند
برای امریکا و ایران که بر اساس ثبات نسبی ایجاد شده در همکاریهای سابق
دو طرف  در حمایت از دولت نوری المالکی شوک وارده غیر قابل تصور بود
در روزهای اینده امریکا و ایران در یک جبهه واحد حتی بصورت اشکار
نظامی و تسلیحاتی علیه این جبهه جدید وارد عمل خواهند شد
نتیجه جنگ این دو جبهه سرنوشت آتی منطقه را رقم خواهد زد
ارتجاع جهانی حتی به قیمت تجزیه عراق و کشاندن جنگهای قومی
و  مذهبی و شعله ور کردن ان در داخل ایران روند نفوذ امریکا به ایران
ا  و تقسیم منطقه توسط  ایران و امریکا جلوگیری خواهند کرد
استارت حرکت داعش درست است که در عراق زده شد اما پروژه ایست برای
ایران و منطقه. در نتیجه تبعیضهای قومی وملی و مذهبی و سرکوب وحشی
یانه رژیم ایران  بستر مناسبی فراهم گشته تا با اولین جرقه های این جنگ
در ایران اتش خانمانسوز دامن گیر همه مردم ایران را بگیرد
به باور من در طیف جنبشهای ملی و مذهبی بخاطر عدم پاسخگویی به حتی
کف مطالبات برابری خواهانه  و شکست مدل مدنی و مسالمت امیز. بخش
رادیکال  و خشن جنبش ملی که از دیر باز توسط بخشی از حاکمییت اسلامی
حمایت میشده و میشود با طرح شعارهای پوپولیستی و رادیکال خود بخش
اعظم نیروهای مردمی ملتهای تحت ستم در ایران را در اختیار خواهند گرفت
و همچون عراق که گروه گروه مردم ناراضی به این سناریو جذب میشوند
درگیر این جنگ اجتناب ناپذیر خواهند شد
هزاران نفر از این افراد در اذربایجان و کردستان و بلوچستان وخوزستان
بخاطر عقب نگهداشتگی فرهنگی حتی سواد لازم و کافی را برای درک
سیاسی و تشخیص درست از نادرست را ندارند و این طیف سالهاست
توسط بخش راست و متحجر خاکمییت اسلامی بصورت سیستماتیک 
با تبلیغات فراوان انان به دشمن سازی ملی کشانده شده اند دشمن اصلی
انان نه حاکمییت ولایت اسلامی که فارس اشغالگر.کرد اشغالگر ترک اشغالگر
لر وبختیاری و عرب و بلوچ اشغالگر است
داعش اینده ایران از این طیف با کین و نفرت از همدیگر چنان جنگی را به راه
خواهد انداخت که ابعاد وحشیگری ان غیر قابل تصور خواهد بود
به باور من سناریو اینده ایران نقطه استارتش زده شده است و قدرتهای
ارتجاع جهانی در صورت باخت سیاسی در سازش ایران و امریکا حاضرند
با ایجاد جنگهایی که به مرگ ملیونها انسان منجر می شود ویرانه ای
را تحویل اوباما دهند. با ایجاد این بحران در منطقه  بازار جدید و نامحدود برای
فروش تسلیحات نظامی ایجاد میشود تا ارتجاع جهانی بتواند همچون تاریخ
گذشته نه چندان دور به قیمت خون ملیونها انسان در کره خاکی به بحرانهای
اقتصادی خود پایان دهد  این هدف اصلیست
باریش جلال زاده
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn