استراتژي: "همه به سوي بغداد"- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

هدف: ساقط كردن دولت دست نشانده ملاهاي ايران در عراق؛
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
خوشحالم كه پرزيدنت اوباما به توصيه هاي انجام شده گوش و عمل نمود و تصميم درستي پيرامون بحران عراق گرفت و به دفاع چشم بسته از عروسك دست نشانده ملاهاي ايران در بغداد پايان داد و به جنگي كه به آمريكا مربوط نمي شود، وارد نشد. مالكي در نحوه اداره عراق نه تنها كوچكترين توجهي به توصيه هاي دولت و مقامات آمريكا و اروپا نشان نداد، بلكه مو به مو دستورات سپاه قدس ايران را در عراق عملي مي كرد و هر بار كه به مشكل و بحراني برمي خورد، سراغ آمريكا مي آمد. چون رژيم ملاها با تداوم طولاني جنگ در سوريه و تحريم هاي جهاني زير بار هزينه هاي سنگيني رفته كه به تنهايي از پس شان برنمي آيد. اين كار تكراري مالكي بوده كه در شرايط بحراني از همه نيروهاي براي رفع بحران كمك خواسته و گرفته و بعد از اين كه اصطلاحاً خرش از پل گذشت، كاملاً تك روي كرده است. پاسخ درست و معنادار مقامات آمريكايي به دولت مزدور مالكي بايد اين باشد: حالا هم سراغ حاج قاسم برويد تا كمك تان كند! جنگي كه در عراق در جريان است جنگي پيچيده و ناشي از عوامل و متغييرهاي در هم تنيده اي است كه اگر درست شناخته نشوند، هر كسي را مي توانند بفريبند و به بازي غلط در جنگي بكشانند كه از آن ايشان نيست. اولين لايه به جنگ بعثي هاي سابق عراق با سپاه قدس ايران و مزدوران مالكي برمي گردد. اين جنگي است كه نه مال ماست و نه از آن شما. جنگي است حاصل تسويه حساب هاي طولاني و كثيف اين دو جريان در منطقه كه خوشبختانه تا هلاكت كامل يكديگر به دست يكديگر بدان ادامه خواهند داد و هيچ كسي نبايد در آن وارد شود و گرنه قرباني مي شود. دوم، اوباما گفت كه مبارزه با داعش به نفع آمريكاست. البته به شرطي كه بدانيم ماهيت و هويتي اين معجوني كه در منطقه تحت عنوان "داعش" زاده شده و تغيير ماهيت نيز مي دهد چيست. ابتدا بايد توجه كرد كه ما يك داعش مواجه نيستيم، بلكه چندين گروه متفاوت و حتي متعارض با هم در عراق و سوريه مي بينيم كه از نقاب داعش براي كارهاي شان استفاده مي كنند. گروهي از داعش تروريست هايي هستند كه از سراسر جهان گرد آمده اند و توسط برخي از كشورهاي عربي حمايت مالي مي شوند تا برعليه رژيم بعث و سپاه قدس و حزب الله لبنان در سوريه بجنگند و اخيراً دايره كارشان را به ديگر متحد ايران در منطقه يعني عراق نيز توسعه داده اند. دسته اي داعش داريم كه براي آن شكل گرفته و تجهيز مي شوند تا بر عليه كردها بجنگند و نگراني برخي از كشورهاي منطقه از بابت كشور مستقل كرد را برطرف كنند. گروهي ديگر داعش داريم كه با آن كه ستيزه جوياني از نقاط مختلف دنيا را در خود جمع كرده اند، توسط افسران بعثي اداره و مديريت مي شود. رژيم اسد و سپاه قدس ايران تعدادي از افسران بعثي سوري و همين طور افسران بعثي عراقي را كه قبلاً در زندان بودند و دولت مالكي آزادشان كرد، در تروريست ها نفوذ داده و به فرماندهي رسانده اند و اين همان گروهي از داعش است كه در سوريه با نظاميان اسد نمي جنگد و اسد نيز مناطق آنان را بمباران نمي كند و آنان هماهنگي هايي نيز با يكديگر در برخي از عمليات ها بر عليه ارتش آزاد سوريه دارند. حالا همين فرماندهان بعثي عراقي آزاد شده از زندان وقتي خوب تيم هاي زير نظر را در كنترل گرفته اند، از سوريه به سوي كشور خودشان يعني عراق تغيير جهت داده اند و نتيجه اش را مي بينيد. به عبارتي، بخشي از هزينه اي را كه دولت مالكي و رژيم ملاهاي ايران بابت داعش مي پردازد، حاصل شيطنت هاي خودش در سوريه براي حفظ اسد بوده است كه نوش جانشان.
سوم، جنگی است که نه تنها سنی مذهبان عراق با دولت فاسد و امنیتی مالکی دارند که تمامی اقلیت هایی و حتی بسیاری از شیعیان غیرحکومتی عراقی که حقوق شان پایمال می شود و اقشار آسیب پذیر عراقی به سبب محرومیت و فقر در عین خوابیدن بر دریای نفت و ثروت با رژیم مزدور عراق دارند. این رسالت تاریخی ماست که به همه ملت ها در راه تحقق و کسب حقوق شان و رعایت آن توسط دولت ها کمک کنیم. مبارزاني كه اينك يك به يك استان ها و مناطق مختلف عراق را با سرعتي خارق العاده فتح كرده و به سمت بغداد مي آيند، هرگز داعش نيستند، بلكه ارتشيان و نيروهاي امنيتي سابق عراقي هستند كه در يكي از كم نظيرترين عمليات در تاريخ جنگ هاي شهري و "قيام پنهان" انتقال قدرت را از پايگاهي به پايگاهي و پادگاني به پادگاني ديگر و شهر و استاني به شهر و استاني ديگر انجام مي دهند و گروه هاي كوچك نقاب داري كه در خيابان ها داعش خوانده مي شوند، نقابي هستند براي "نقشه تميز و دقيق اين فروپاشي ناگهاني در اختفاء" -كه چيزي نخواهد گذشت كه به عنوان يكي از موفق ترين عمليات نظامي در دانشكده هاي جنگ و افسري دنيا تدريس خواهد شد. به عبارتي، ماهيت اين قيام خاموش كه توسط نظاميان و حتي بعثي هاي سابق عراق عملياتي شد، يكي از بي نظيرترين عمليات نخست امنيتي و سپس نظامي بود (حتي برخي از مكان ها و تسليحاتي كه در آتش مي سوزند، طي درگيري نابود نشده اند، بلكه پس از رها شدن شان آتش زده مي شوند تا بعد نظامي عمليات برجسته شود و بعد امنيتي را بپوشاند) كه علل و ماهيت سقوط استان ها در عراق براي دولت و نيروهاي امنيتي عراقي و سپاه قدس ايران تا اين لحظه نامعلوم ماند و به همين سبب گسترش پيروزي تداوم يافت. مقامات آمريكايي نگران حضور داعش در عراق نباشند، به موقع به حساب آن ها هم رسيدگي خواهد شد.
انقلابيون عراقي اگر مي خواهند به پيروزي هاي شان ادامه دهند بايد مو به مو توصيه هاي انجام گرفته را چون گذشته عملي سازند و گرنه شكست خواهند خورد. نخست اين كه تداوم پايبندي نسبت به عدم تعرض به مردم و غيرنظاميان و حتي نظامياني كه تسليم مي شوند يا فرار مي كنند و رفتار با مردم مناطق تحت كنترل و همين طور اسيران برطبق اصول انساني و اسلامي. دوم، هدف را نبايد فراموش كنيم كه ساقط كردن دولت مالكي دلقك دست نشانده سپاه قدس ايران است. سناريوي اول ما بايد كنار كشيدن دولت مالكي و دستگاه حكومتي كنوني بدون خونريزي و تنها با هشدار و تهديد است. سناريوي دوم، فتح بغداد است كه باز با دو تاكتيك امنيتي و نظامي بايد توأمان صورت گيرد. پس هدف نبايد شهرها و مناطق شيعه نشين باشد. شما ديديد كه چگونه به سبب پشتيباني هاي مردمي و محلي به سرعت در مناطق سني نشين پيروز شديد، در صورت ورود به مناطق شيعه نشين با همين سرعت شكست خواهيد خورد. نه تنها شانسي براي پيروزي نداريد كه حتي تارو مار خواهيد شد. مهمتر از آن، تجاوز به مناطق شيعي نشين از شما به عنوان كساني كه اينك مي خواهيد مردم سني را از دست ظلم و كشتار نيروهاي نظامي و امنيتي مالكي نجات دهد، متجاوز به حقوق ديگران (شيعيان) مي سازد و از حق به باطل بدل خواهيد شد. درضمن، حمله به مناطق شيعه نشين و اماكن مذهبي شان نه تنها مغاير با حقوق ديني ديگران است، جنگ را به جنگ شيعه و سني بدل مي كند و اين يك موفقيت براي مالكي و رژيم ملاها خواهد بود كه كمبودهاي شان براي يارگيري در مقابل شما را از طريق تهييج احساسات شيعي جبران كنند. ديديد كه گزارشات برخي مقامات آمريكايي در عراق به وضوح مي گفت كه بمب گذاري در برخي از مرقد امام شيعي در عراق كار سپاه قدس و ملاهاي كثيف ايران بوده تا از آن بهره برداري سياسي كنند. در ايران نيز سعيد امامي كه معاونت وزارت اطلاعات ايران را برعهده داشت، اعتراف كرد كه بمب گذاري در مرقد امام هشتم شيعيان در مشهد كه رژيم آن را به مجاهدين خلق نسبت داده بود، كار نهادهاي امنيتي ايران بوده است. پس شما بايد از ورود به اين بازي كثيف و غيرانساني دوري كنيد و همان گونه كه از ورود به مناطق كردنشين پرهيز كرديد بايد از ورود به مناطق شيعه نشين اجتناب ورزيد و هيچ آسيبي نيز به اماكن مذهبي شيعيان و ساير اقليت ها نمي رسانيد. بنابراين، استراتژي ما براي ساقط كردن رژيم مالكي، "همه به سوي بغداد" است. چه بهتر كه تا نرسيدن رزمندگان و انقلابيون عراقي به دروازه هاي بغداد، مالكي و دولت مسخره اش، خودشان كنار بروند و كار را به يك دولت موقت نجات ملي بسپارند و گرنه با عواقبي ناگوار و غيرقابل پيش بيني مواجه خواهند شد. دولت آمريكا نيز بايد به مالكي براي بركناري فشار بياورد. فرصت اصلاحات گذشته و هيچ كس به وعده هاي سراسر دروغ مالكي اعتنايي نمي كند. انحلال دولت مالكي و سپردن كار به يك دولت نجات ملي از همه گروها و جريانات عراقي بايد در دستور كار قرار گيرد، اگر نمي خواهيم با حمام خوني ديگر در خاورميانه مواجه شويم.   
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn