از لورنس عربستان تا ابوبکر البغدادی- آذرخش

                                 
  (توماس ادواردلورنس)        ماژور ایمبری کنسولیار آمریکا       ابوبکر البغدادی ( رهبر داعش)         ( بن لادن )
آیا استعمار پیر انگلیس اینبار لوُرنس و یا لورنسهای جدیدی را به صحنه خونبار خاورمیانه آورده است ؟
شاید برای بعضیها تعجب آور باشد ! که عملیات تروریستی و جنایات وحشیانه گروه  های متعدد دراین قطعه جغرافیائی از جمله داعشی ها و سایر گروههای تروریستی اسلامی چه ربطی به لورنس عربستان و قتل ماژور ایمبری بی گناه کنسولیار آمریکا و سایر بازیهای شیطانی که همچنان ادامه دارد داشته باشد ! ؟
این نوشته در دو بخش نه چندان طولانی ، تا آنجا که توان شرح آن را داشته باشیم در اختیار علاقه مندان خواهیم گذارد ، تا شاید بهانه ای باشد برای اندیشیدن و ابراز عقیده سایر صاحبان قلم و اندیشه .
بهمین جهت با قدری مرور کوتاه بر تاریخ نه چندان دور گذشته تا به امروز به وضوح ردپای استعمارگران انگلیسی را خصوصاً ، و دیگر دول قدرتمند شناخته شده را در همه حوادث خونبار مناطق پهناور خاورمیانه خواهیم دید.
خاورمیانه ایکه ضمن دارا بودن موقعیت بی همتای استراتژیک ، و همچنین داشتن انواع منابع و ثروتهای بی نظیر طبیعی که در وجب به وجب خاکهای سیاه آن نهفته است دارای امتیازی ممتاز در دنیا میباشد .
با درنظر گرفتن چنین موقعیت بی نظیر، متأسفانه ملتهای ساکن در این قطعه ثروتمند فکرشان دچارکابوس وحشتناکی بنام تعصبات تند واپسگرایانه دینی و مذهبی میباشند ، همین واپسگرائی خود امتیاز بزرگی برای سلطه یابی قدرتهای استعماری را به آسانی فراهم نموده است .     
بطوریکه با کمال تأسف در پروسۀ تاریخی چند دور یکی دو  قرن اخیر یعنی از  زمانی که پای استعمارگران اروپائی خصوصاً استعمارگران حیله گر انگلیس پایشان به این منطقه باز شد ، تیره روزیها و بلاهای متعدد نیز گریبان ملتهای ساکن در این جغرافیای بزرگ را با خود آورداند
ابتدا سفرهای هدفمند اروپائیها تحت عنوانهای سیاح ، تاجر ، باستان شناش و غیره به مناطق گوناگون آسیا و خاورمیانه باز شد ، که هیچکادم آنها بهیچوجه با نیت خوش و بشر دوستانه نبوده ، بئلکه هدفهایشان مطالعه و شناخت احوال ، روحیّات و میزان باورهای دینی ، مذهبی و تعصبات واپس گرایانه این ملتها را بررسی نموداند ، تا برنامه جامعه برای اقدامات بعدیشان تدوین نموده و بتوانند بر اساس شناختی درست و عینی زمینه اجرای اهداف استعماری دراز مدت خود را مهیا نمایند .
از جمله این کاوشگران زیرک فردی بنام (توماس ادوارد لورنس ، معروف به لوُرنس عربستان )بود که برای انجام مأموریتی سرنوشت ساز به میان قبائل عرب رسوخ نمود و در اندک مدتی به فردی قابل احترام و اعتماد در میان قبائل  عرب تبدیل شده بود . این شخص یکی از همان عناصر ماجراجو و فتنه برانگیز انگیلیسی بود ، که زمینه قیامهای اعراب را بر ضد امپراطوری عثمانی فراهم نمود .
در آن دوران اعراب به تنگ آمده از ظلمهای امپراطوری عثمانی ، خصوصاً در زمان سلطان عبدالحمید آخرین سلطان عثمانی قیامهائی بر ضد او مینموداند ، ولی از آنجائی که سلطان عثمانی فردی مغرور بود  ، او از درک تحولات نوین در دنیا عاجز مانده بود ، و به همین جهت اهمیتی به افکار تودها و مطالبات تحصیل کرده گان خودی و اعراب نمیداد .
ظهور ترکهای جوان و تحصیل کرده به رهبری مصطفی کمال آتا تورک و همرزمانش در اواخر دوران دولت عثمانی که به ناچار  رو به اضمحلال نهاده بود ، ضربه دیگری برسلطان عثمانی بود . آتاتورک و همرزمانش ایده های بزرگی برای ترکیه آینده داشتند ، آنها دارای افکاری آزادیخواهانه ، لائیک و دمکراتیک بوداند ، به همین جهت موجب خشم ، مخالفت و کارشکنیهای متعدد جیره خواران دربار عثمانی و طرفداران متحجر قشری خلافت اسلامی قرار میگرفتند ، زیرا آتاتورک و همرزمانش میدانستند که هدف بعدی امپریالیستها بعد از فروپاشی عثمانی محو کامل سر زمین ترکیه و ملت ترک میباشد . به همین جهت اکثریت بزرگ ملت ترک با جدیت و فداکاریهای بی نظیر پشتیبان ایده های آتا تورک بوده و آنرا در میدانهای نبرد بزرگ رهائی بخش نشان داداند
همگام با شکل گیری نهضت های دمکراتیک و ضد خلافت ، خواسته ها و مطالبات مطرح شده از سوی سران عرب نیز خوانی با نتیجه دگرگونی اوضاع سیاسی و ژئوپلتیک جهان داشت و هم مقاومت خلافت عثمانی در مقابل آن تحولات بی فایده بود ، لذا از یک سو بحران جهانی که با  آغاز جنگ اول جهانی و پایان خونبار آن با دگرگونیهای بزرگ همراه بود ، پا فشاری سران عرب که پشتیبانی امپریالیسم انگلیس و فرانسه را هم در پی داشت هر روز جدّی تر میشد
لذا با پایان جنگ جهانی اوّل زمینه ظهور پادشاهی عربستان سعودی وهابی ، عراق ، اردن ، سوریه ، لبنان را فراهم نمود . ولی نه استقلال کامل  ، بلکه باز هم به شکل تحت الحمایه انگلیس و فرانس در آمداند ، که ألبته چنین تقسیمات استعماری خوشایند آزادیخواهان ومیلیون عرب نبود .
معمار فکری قیامهای قبایل عرب بر ضد امپراطوری عثمانی و تشکیل دولت های مستقل را لورنس عربستان و تشکیلاتی جاسوسی فراماسونری انگلیس رهبری مینمود که نقش خود را با زیرکی و مهارت انجام میداد ، بی جهت نبود که پس از مرگ لورنس در یک حادثه تصادف ، چرچیل برسر مزار او زار زار میگریست
استعمارگران غربی با چنین شناختی از ملل خاورمیانه و داشتن اطلاعات غنی و همه جانبه ای که طی سالیان دراز گرد آوری نموده بوداند ، قادر بوداند هر تحولی را در کشورهای مسلمان در جهت اهداف استعماری خود با موفقیت به سر انجام دلخواهشان برسانند . که تا به امروز هم همان سیاستها با اشکال مختلف ادامه دارد ، آنها علیرغم رقابت هائی که باهم مینموداند ، ولی در فرصت های به دست آمده ،ابتدا انگلیسها و بعد دیگران با استفاده از نقاط ضعف این ملتها که همان بیسوادی ، نا آگاهی و تعصبات شدید دینی ، مذهبی و فرقه گرائی کور میباشد ، توانسته اند سلطه استعماری خود را گسترش دهند
در ممالک محروسه ایران نیز ، انگلسیها با گسترش محفلهای گوناگون جاسوسی از جمله ( تشکیلاتهای فراماسونری )  آنها توانسته بوداند عواملی را در بین رجال درباری ، بخصوص آخوندهای تشنه پول و مقام رسوخ نموده  و به تدریج سایر وابسته گان حکومتی را در اختیار گرفته ، برای رسیدن به مقاصد سیاسی ، اقتصادی ، ژئوپولیک خود اهداف تعیین شده را یکی پس از دیگری بوسیله همان عوامل به اجراء بگذارند .       
در این بین شیعه گری برُنده ترین سلاح برای تبلیغ و رواج خرافات بی اساس توسط همان عوامل محسوب میشد که ، میتوانست زمینه اسارت و عقب مانده گی هرچه بیشتر را فراهم نماید ، و سرنوشت توده های نا آگاه در دستان مشتی آخوند واپسگرا در چنگال خود گرفته ، با تبلیغ و رواج واپسگرائی دینی ، تشویق مردم به گریه و زاری در مساجد و مراسم های دینی که به مثابه مسخ اندیشه سالم و شخصیت انسانی میباشد را رواج داده و از سوی دیگر با جلوگیری از سواد آموزی توده ها خصوصاً زنان و دختران ، موانع متعددی را ایجاد نموده راه بیداری توذه ها را سد نموده  و از رشُد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، علمی افراد جامعه  ، همچون سایر ملل عقب نگهداشته شده خاورمیانه را موجب میشداند  . 
حوادث خونبار گوناگونی که در پروسه ای بیش از یکصد سال گذشته تا به امروز درنقاط مختلف این جغرافیای پهناور و ثروتمند رخ داده و همچنان درحال رخ دادن است ، همه و همه ریشه در منابع طبیعی سر زمینهای دور و نزدیک خاورمیانه و تسلط به بازارها از هر نوعش که باشد دارد . خصوصناً منابع  نفت ازهمان ابتدا تا به امروز دارای اهمیت ویژه ای برای غرب داشته و دارد  .
همه گان میدانیم که با گسترش و جهش صنعت و صنایع در غرب و پا به پای آن احتیاج این صنایع به نفت و سایر محصولات جانبی آن ، به مثابه جاری شدن بی وقفه خون در رگهای صنایع رو به گسترش دول غربی محسوب میشود ،  تا بوسیله آن بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند که امروز هم چنین است .   
منابع نفت خاورمیانه ، این طلای سیاهی که بلای جان ملتهای ساکن در نقاط گوناگون آن شده ، از اعرابش گرفته تا ممالک محروسه ایران در پروسه ای بیش از یک قرن ، ضمن اینکه موجب ثروتمند شدن برق آسای غولهای سرمایه داری غرب و شکوفائی اقتصادی این دول گردیده ، در عین حال باعث پریشانی ملتهای صاحب این ثروت شده است .
دول غرب به دلیل رقابتهای دائمی برای دست یابی هرچه بیشتر بر مناطق و منابع نفت خیز منطقه ، دائماً کشمکش های پنهان و آشکاری در بینشان بوده و هست   همین رقابتهای انحصار طلبانه موجب جنگها ، کشتارهای وحشتناک مردمان بی گناه و ترورهای سیاسی بیشاری را در پی داشت که موجب ویرانی شهرها و عدم آسایش و عقب مانده گی هرچه بیشتر ملل خاورمیانه را باعث شده است که هنوز هم ادامه دارد .
پایان قسمت اوّل ـ آذرخش ــ 26 / 6 / 2014
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn