از لورنس عربستان تا ابوبکر البغدادی ! قسمت دوُم- آذرخش

در ابنجا بجاست که به یک اعتراف تاریخی و در حال پرمعنای وزیر خارجه انگلیس  که در سالهای بعد از پایان جنگ دوّم جهانی بیان نموده اشاره ای کوتا نمائیم ، و آن چنین است :
داستان از این قرار است: هنگامی که آقای خلیل ملکی نمایند روزنامه رهبر با تعدادی از روزنامه نگاران دعوت شده از طرف  وزارت خارجه انگلیس سفری به لندن مینمایند ، خلیل ملکی با عصبانیت انتقاد گونه ای از وزیر خارجه انگلیس آقای بوئن سئوال میکند که شما انگلیسها از جان ملت ما چه میخواهید ؟ چرا نمیگذارید این ملت روی آسایش ببیند ؟ چرا باندهای فاسد و تبهکاران جیره خوار خودتان را تقویت میکنید ؟ چرا نمیگذارید ملت ما به پیشرفت و  ترقی دست یابد ؟ و چندین چراهای دیگر از همین نوع را  سئوال میکند . آقای بوئن پس از شنیدن سئوالات ، در جواب همه چراهای آقای خلیل ملکی یک کلمه را سه بار تکرار میکند و با پوزخند تحقیر آمیز ی به او چنین جواب میدهد  :
اوُیل ، اوُیل ، اوُیل . نفت ، نفت ، نفت .    
آری هنگامی آقای بوئن درست جواب میدهد ، زیرا از زمانیکه استعمارگران انگلیس بومهای استخراج معادن نفت را در مسجد سلیمان و سپس در خاورمیانه عربی و دیگر مناطق جنوبی ممالک محروسه ایران برپا میساختند ، در واقع ناقوسهای فلاکت و تیره روزی ملتهای ساکن در این جغرافیا را بصدا درمیآوردند .
ازهمان تاریخ تا به امروز بازیهای خونبار سیاسی در بین استعمارگران قوت بیشتری گرفت و قربانیان اصلی رقابت های بین امپریالیستها ملتهای تحت ستم ساکن در این قطعه جغرافیائی پهناور نیز آغاز گردید که تا به امروز همچنان دارد .
نکته دیگری که هرگز نباید فراموش نمود  ، اتحاد ناگسستنی و تاریخی امپریالیسم روس و انگلیس در پروسه ای بیش از 200 ساله را نباید ساده و یا بی اهمیت دانست  ، زیرا در هر شرایطی و دوره ای از تاریخ ، چه در زمان امپراطوری تزارها و چه در دوران حکومت شوروی سابق و یا   هم اکنون در دوران روسیه پوتین علیرغم فراز و نشیبهای گذرا و بعضاً حتی مصنوعی ، هر دو امپریالیسم در راستای منافع مشترک استعماریشان حرکت ها  تاکتیکها سیاست ها ،  و استراتژی همخوان با یکدیگر داشته اند ، خصوصاً در خاورمیانه نفت خیز و سایر مناطق عقب مانده دنیا  همگام بوده اند  . 
انقلاب مشروطه ای که به مشروعه تبدیل شد و کسی صدایش در نیامد ! از دوحال خارج نبود ، یا ملت معنای مشروطه و مشروعه را نمیدانست و یا در جهنم خرافات و شریعت تمامی شعور و تفکر و اسانیتش مسخ و پوچ شده بود . وقتی آخوند میگفت مشروطه کفر است ! عده ای نان به روز خور هم مانند بز اخوش از همان فتوا و سخن بیهوده آخوند پیروی میکرداند .
آخوندی بنام شیخ فضل الله نوری که ابتدا خود را هوادار مشروطه نشان میداد ، چه گونه و با أمر چه شخصی در اندک مدتی با تمام کینه دشمن مشروطه شد و حرف ( مشروعه را بجای مشروطه) به میان آورد ، یعنی به جای رژیم مشروطه که قوانین باید با  رأی ملت تدوین شوند  ، شیخ با الهام از پشتیبانی محمد علی شاه و لیاخوف روسی فتوا میداد که قوانین باید طبق شریعت اسلام تدوین شوند !
بدین ترتیب اگر انگلیسها با سیاست های پنهانی و موذیانه با مشروطه دشمنی مینموداند ، روسها نیز به شکلی دیگر و بطور علنی ، با کشتار و بدار آویختن مشروطه طلبان و آزادی خواهان نظیر کربلائی علی مسیو و دو فرزندش و دیگر پیش گامان آذربایجانی در تبریز و سایر نقاط جانایات خود را اجراء مینموداند ، بدین ترتیب با محو رهبران مشروطه  سیاستهای روس و انگلیس در یک خط مشترک  هم خوانی داشتند .  
با قدری توجه متوجه میشویم که انگلس و روس هرگز و هیچوقت دشمن یکدیگر نبده اند !  گر انگلیسها بعد جنگ دوّم جهانی در بعضی مواردی مقطعی متحد آمریکا میباشند ، ولی در مواردی بسیاری رقیب یکدیگر هستند ،
انگلستان خاورمیانه را با تمام ثروتهای طبیعی اش منطقه نفوذ خود میداند ، و تحمل پذیرفتن هیچ رقیب دیگری ، از جمله صاحب نفوذ شدن آمریکا را در این مناطق ندارد ، و از هر شیوه ای استفاده میکند تا از صاحب نفوذ شدن آمریکا جلو گیری نماید . اوّلین و بارزترین نمونه آن قتل مآژور ایمبری بود .
گاهاً درگذشته نه چندان دور بعضی از رقابتهای سیاسی ، اقتصادی خصوصاً بدست آوردن امتیاز نفت بین انگلیس و آمریکا با خون هم آغشته بوده همچون قتل ماژور ایمبری کنسول یار سفارت آمریکا و دوست همراه اش ملوین سیمور در تهران را میتوان نام برد ، ماژور ایمبری ضمن اینکه کنسول یار سفارت آمریکا بود همچنین نماینده شرکت نفت سینکلر آمریکائی هم بوده ، که برای عقد قرارداد نفت با گرفتن مأموریت ازطرف شرکت مزبور به ایران آمده بود  ، ولی در یک ماجرای ساخته گی که توسط انگلیسها و مذهبیون آن زمان بنام معجزه سقاخانه شیخ هادی در دوران سردار سپه بودن رضاخان میرپنج با زمینه چینی قبلی رُخ میدهد ، به ناگهان مورد هجوم گروهی از تروریستهای اسلامی در آن دوران قرار گرفته ، هر دو بطرز فجیعی به قتل میرسند . بدین ترتیب ماجرای قرارداد نفت با کمپانی سینکلر آمریکائی هم لغو میگردد .
                                        یکی از سقا خانه ها                      
آن حادثه یک رقابت آشکار و خونبار بین کمپانیهای نفتی انگلستان و انحصارات نفتی آمریکا بود که سرانجامی خونبار داشت ، زیرا انگلیسها هرگز حاضر نبوداند پای کمپانیهای نفتی و تجاری آمریکا به حریم اختصاصی و انحصاری آنها در ایران و سایر نقاط نفت خیز خاورمیانه باز شود . گرچه امروز با تبدیل شدن آمریکا به قدرت مافوق این روند قدری تغییر یافته ، ولی هنوزهم در بسیاری موارد با چهره دوستانه رقابتهای سختی باهم دارند !  
از سوی دیگر مهم ترین مسئله در قتل برنامه ریزی شده ماژور ایمبری و ملوین سیمور که با سوء استفاده از حادثه سقاخانه بوجود آمد ، تغییر دادن جوّه سیاسی مغشوش در آن دوران به نفع رضاخان میر پنج در جهت بدست گرفتن کامل حاکمیت بود ، لذا  تشکیلات MI6 انگلستان که خود طراح اصلی ماجراها بود ، از فرصت بدست آمده استفاده نموده و زمینه انتقال سلطنت را از سلسله ترک قاجار به رضاخان میر پنج که هم نماینده شوینیسم فارس و هم نوکر حلقه بگوش انگلستان بود هموار ساخت  .
پس از لغو سلطنت قاجارها و خوشحالی انگلستان از این ماجرا ، رضاخان سیاست آسیمیلاسیون  ملت آذربایجان را  به اجرا گذاشت و ملت ترک آذربایجان را تبدیل به برده شوینیسم فارس نمود که تا به امروز هم ادامه دارد و آخوندهای جانشین  سلسله راسیست پهلوی فارس در همان  جهت به منظور تکمیل اهداف نژاد پرستانه سلسله پهلوی ، اینبار تحت پوشش امّت اسلامی همان سیاست را با شدّت و قدرت سرکوب اجراء میکنند .
پایان قسمت دوُم ــ آذرخش ــ 29 / 6 / 2014
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn