گؤزوموز آیدین- تبریزلی

   امروز درمحافل ومجالس آذربایجانی صحبت از اتحاد وهمدلی با حس و حرارتی خاص در جریان است.                 
   وسعت روزافزون نهضت بیداری آذربایجانیها دوران خاصی از حیات خود را سپری می کند.از قراری که شایع است گویا تمامی احزاب و سازمان های آذربایجانی  برخلاف                         
 گذشته دورهم آمده درصدد ایجاد شورای ملی آذربایجان جنوبی هستند. دراین راستا دیدار دکترمحمود علی چهره قانلی یکی ازشخصیت های برجسته ی حرکت ملی با آقای احمد اوبالی مدیر تلویزیون گون آزتی وی از نقاط برجسته این روند می باشد که ثمرات مثبت آن درآینده ای نزدیک نمایان خواهد شد. مرحله ی گذاری که طی شد علیرغم تجربیات تلخ وشیرینش لطمات زیادی به حرکت بیداری وارد کرد. بخش بزرگی ازنیرو وانرژی این نهضت صرف بگومگوهایی می شد که زندگی حرکت را تهدید میکرد. چه بسا که افراد زیادی برای در امان ماندن ازغوغا های فرد گرایی وانحصارطلبی به انزوا کشیدند و یا به حیات مبارزه ملی – میهنی خود پایان دادند.                                         
   امروز خیلی از هموطنان دیگر به این نتیجه رسیده اند که همدلی و همزبانی تنها راه نجات وطن از اشغال فاشیسم فارس میباشد. باید عادات و بدعت های فردپرستی و خودپرستی را از فضای موجود خارج کرده، به درخواستهای ملی – میهنی خود جواب مثبت بدهیم. باید با جسارت و از خودگذشتگی و با فداکاری در راه ملتمان کارها را سروسامان داده آینده را دردستمان بگیریم. البته می دانیم تشکیل جبهه ای واحد با یک نشست وبرخاست به عمل نمی آید و آزادی خواهان باید برای اجرای قوانینی که مابین خود وضع می کنند عمل نمایند. صحبت کردن و وضع قانون با اجرا وعمل  کردن مسافت زیادی دارد. ملت ما احتیاج به این اتحاد دارد. احتیاج به عمل به قول وقرارها دارد. احتیاج به مردان وزنانی است که سرمایه های مالی وانسانی  آذربایجان را در زیر یک چتر گرد آورده ،در جبهه ای فراگیر به سوی اهداف عالی خویش رهنمون سازد.                                                  
   البته بد خواهان وعمال شوونیسم ساکت نخواهند ماند، بلکه این بار آنها بیشتر از گذشته به تخریب وانهدام ساختارهای اتحاد گرایانه آذربایجانیها خواهند کوشید، گاهاً با رویی گشاده، گاهاً با قیافه ای دوستانه وگاهی هم با نصیحت های پدرانه سعی در شکستن تلاشهای پلورالیستی بر خواهند آمد.                         
   وظیفه ی ملی- میهنی ماست که تا آخرین نفس درمقابل افتراق و تفریق دشمنان هوشمندانه مقاومت نماییم. وظیفه و تکلیف انقلابی ماست که از دستاورد ها وتلاشهای اخیر پاسداری کنیم. دوستان اگر میل به آزادی دارند، اگر به استقلال و خوشبختی ملتمان اعتقاد دارند، اگر مایل به پیشرفت و ترقی آذربایجان می باشند می بایست ازوضعیت گذشته درس گرفته به اتحاد و اتفاق یاری برسانند.     
   انتظار این است فعالین آذربایجانی از امروز برای زدودن غبار های گذشته به دیدار های برادرانه بشتابند و نهایت به وضع اصول و قوانین مبارزه ضد نژاد پرستی اقدام کرده، درنتیجه آزادی ملت ستم دیده، آذربایجان جنوبی را میسر سازند.
ما باید به این مسئله بیشتر دقت بکنیم که موفقیت بدون فداکاری شبانه روزی،بلی شبانه روزی حاصل نخواهد شد. مبارزه با فرد پرستی و خود پرستی، مبارزه با تفریق و افتراق، مبارزه با منیت گرایی وفرد گرایی از اصول اولیه مبارزه با شوونیسم می باشد.
                     پیش به سوی اتحاد وهمبستگی و تلاش مستمرانه             
                                                      تبریزلی
10/4/1393
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn