خشکاندن چاههای آب قشقایی ها توسط شوونیسم فارس! - ازسلان قشقایی

جمهوری اسلامی حاکم بر ایران شوونیستی بعد از خشکاندن عمدی دریاچه اورمیه در آذربایجان، اکنون در صدد خشکاندن عمدی چاههای آب در اقلیم قشقایی است! بدستور استاندار شوونیست استان فارس قراراست چاههای آب در روستاهای قشقایی نشین با خاک پر شوند و آب اقلیم قشقایی به شهر شیراز فرستاده شود! قوم خونخوار فارس که به آشامیدن خون و آب در سرزمینهای غیرفارس عادت کرده، بی مهابا به کثافت کاری خود ادامه میدهد و هر روز دریاچه یا رودخانه ای جدید را در سرزمینهای غیرفارس میخشکاند و آبش را به منطقه کویری فارس نشین منتقل میکند! چند سال پیش با سد سازی غیر مجاز بر رودخانه هیرمند باعث خشکیدن دریاچه هامون در اقلیم بلوچستان شدند و بسیاری از باغات ملت بلوچ خشکیده و به بیابان تبدیل شد! بعد با سد سازیهای غیر مجاز بر رودخانه های دریاچه اورمیه باعث خشکیدن آن دریاچه چند میلیون ساله شدند! بعد با کانال کشی های غیر مجاز بر رود کارون و انتقال آب به استانهای فارس نشین اصفهان و یزد، رود کارون را در خطر خشکیدن قرار داده اند! بعد با حفر دو فقره تونل در استان چار محال و بختیاری آب منطقه قشقایی نشین سامان شهر (شهر کاه) را به استان اصفهان منتقل کردند! و امروز هم کثافتکاری دیگری شروع شده و قرار است تمام چاههای روستاهای قشقایی نشین استان فارس با خاک پر شوند تا آب اقلیم قشقایی به فارسستان شیراز منتقل شود! فارسهای از خدا بی خبر بدتر از لشکر مغول در حال غارت اموال و روستاهای ملل غیر فارس اسیر ایران هستند!
در اخبار بی بی سی هم اشاره ای بسیار گذرا به کثافتکاری قوم فارس در خشکاندن عمدی چاههای اقلیم قشقایی شد ولی بخاطر عرف دیپلماتیک بسیار سطحی و گذرا توصیح داده شد
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2014/07/140702_userphoto_fars_pits.shtml
قوم وحشی فارس که مانند سگ هار افسار گریخته، بی مهابا در حال نسل کشی و مهاجرت اجباری ملل غیرفارس به جاهای دیگر است تا خاک ملل غیرفارس را مصادره کند. هدف شوونیسم فارس از دزدی آب شهر ترک نشین سامان در استان چار محال و بختیاری، و خشکاندن عمدی چاههای آب در مناطق فیروز آباد و فراشبند، فقط مجبور کردن تورکان قشقایی به مهاجرت از سرزمین اجدادی به تهران هستند تا در تهران که به کارخانه فارس سازی تبدیل شده، بچه های قشقایی مظلوم، فارس تربیت شوند و شوونیستهای فارس هم بتوانند براحتی اقلیم قشقایی را که پر از نفت و گاز است مصادره کنند! دیگر کارد به استخوان رسیده. ملت قشقایی کاسه صبرش لبریز شده. برای مبارزه و شهادت بخاطر آزادی آب و خاکمان حاضر هستیم. اگر لازم شود قشون استقلال طلب صولت الدوله قشقایی و پسرش ناصر خان قشقایی را دوباره بازسازی میکنیم. اما ملت قشقایی به کمک آذربایجان نیازمند است و با کمک آذربایجان میتوان قوم وحشی و هار شوونیست فارس را از سرزمین اجدادی خودمان بیرون کنیم و با اتحاد دو اقلیم قشقایی و آذربایجان، کشور آذربایجان کبیر را از قفقاز تا خلیج کنگر (خلیج بالصطلاح فارس) آزاد کنیم و در سرزمین اجدادی با افتخار و بدور از ظلم شوونیسم فارس زندگی کنیم
ارسلان قشقایی از اقلیم قشقایی در اسارات         
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn