تورک هضم شده و تورک هضم نشده!- آتابای همدانلی

فارسها بعضاً واژه هایی اختراع میکنند که غیر از خودشان برای هیچکس دیگر معنایی ندارد. یکی از آن واژگان من درآوردی که اخیراً رایج شده واژه مجعول «تورک هضم شده» است. منظور فارسها از تورک هضم شده، آندسته از تورکهایی هستند که برای حفظ هویت تورکی خودشان فعالیت نمیکنند. که آندسته از تورکان نیز خودشان به دو گروه تقسیم میشوند:
1 . دسته اول تورکانی هستند که اصطلاحاً نان به نرخ روز خورند. یعنی منافع مادی برای آنها مهم تر از منافع ملی تورکان است. چون حکومت مرکزی در اختیار فارسها افتاده، بنابراین این دسته از تورکان کارهایی میکنند تا فارسها خوششان بیاید و به آنها پول و مقام دهند. مثلاً این دسته از تورکان با بچه های خود فارسی حرف میزنند تا فارسها خوش بحالشان شده و به آنها پاداش دهند. یا موقع حرف زدن به تورکی آنقدر کلمات فارسی بکار میبرند که شنونده نمی فهمد یارو فارسی حرف میزند یا تورکی. با اینگونه افراد همه آشنا هستیم زیرا اینگونه افراد نه تنها در بین تورکان بلکه در همه جای جهان هستند و اصطلاحاً «افراد عوام» نامیده میشوند.
2 . دسته دوم تورکانی هستند که هویت تورکی خود را فراموش نکرده اند ولی بخاطر مشغله بسیار زیاد در تأمین معاش، فرصتی برای فعالیتهای ملی و هویتی ندارند. مثلاً تورکان کرج فعالیت ملی زیادی از خود نشان نمی دهند و رژیم فارس آخوندی آنها را تورکان هضم شده مینامد!!!!! اما واقعیت بگونه دیگریست. تورکان بظاهر هضم شده مانند کرج آنقدر مشغله تأمین معاش دارند که بیچاره ها حتی فرصت سر خاراندن هم ندارند چه رسد به فعالیتهای ملی. بیش از 70% جمعیت شهر کرج بیکار هستند و برای کار کردن هر روز باید به شهر تهران بروند و شبانه نیز به کرج برگردند!!! در تهران هم به مشاغل کم درآمدی مانند کارمندی، فعلگی، مسافرکشی، دستفروشی و دلار فروشی مشغولند. اگر کسی منصف باشد به آنها حق میدهد که به فعالیتهای ملی مشغول نیستند. فقط ترافیک و زمان رفت و آمد از شهر کرج به تهران را مجسم کنید می فهمید که بیچاره تورکان کرج برای درآوردن یک لقمه نان چه عذابی میکشند. آیا چنین گمان میکنید که آن بیچاره ها نمی دانند که چه کسی باعث بیکاری و بدبختی آنها شده است؟ البته که میدانند ولی فعلاً چاره ای ندارند ولی بمحض آنکه روزنه ای از امید ظاهر شود خواهید دید که چگونه بپا خواهند خاست.
این واژه مسخره را برای تورکان تهران نیز بکار میبرند که تورکان تهران هضم شده اند!!! کافیست یکبار به تهران بروید و ببینید که فارسها هضم شده اند یا تورکان. چه در فرودگاه، چه در راه آهن و چه در ترمینالهای تهران همه تورکی حرف میزنند. حتی رانندگان تاکسی غیر تورک وقتی مسافر تورک سوار میکنند بشوخی و بامزه چند کلمه تورکی حرف میزنند تا وانمود کنند که کمی تورکی بلدند. به بازار تهران بروید ببینید که همه تورکی حرف میزنند. حتی غیر تورکها وقتی میخواهند یک معامله بزرگی در بازار تهران بکنند، یک نفر تورک از بین دوستان صمیمی خود پیدا کرده و بعنوان دلال با خود به بازار میبرند تا تورکی حرف بزند!!! در بازار تهران یک ضرب المثل فکاهی است که میگوید: اگه تورکی حرف بزنی میتوانی نسیه بخری، اگه فارسی حرف بزنی باید نقد بخری!!!
هرچند که تورکان تهران بخاطر مشغله تأمین معاش بظاهر غیر فعالند ولی در «قیام جنبش سبز» شاهد بودیم که چگونه تیشه بر ریشه پوسیده رژیم آخوندی فارس زدند. میدانیم که بیش از 70% جمعیت تهران را تورکان تشکیل میدهند و با آن حساب بیش از 70% قیام کنندگان در «جنبش سبز» نیز از ملت تورک بود، علی الخصوص که رهبر جنبش سبز نیز «میر حسین موسوی» خودش از ملت تورک آذربایجان است. البته در بین قیام کنندگان جنبش سبز تمام انواع ضد انقلابها وجود داشت و فقط منحصر به مذهبیها نبود بلکه ناچاراً در آن صف ایستاده بودند زیرا در جمعیت بزرگ، امنیت وجود دارد. پس شاهد بودیم که چگونه ملت تورک تهران در جنبش سبز فعال شد و آنها منتظر فرصتی هستند تا بیرون بریزند.
اما سخن در مورد آندسته از تورکانی است که نان به نرخ روز خورند. اینگونه افراد همیشه فرصت طلبند. امروز که حکومت بدست فارسها افتاده، آنها هم پاچه لیس فارسها شده اند، اما اگر کشور ایران در معرض تجزیه شدن قرار گیرد، آنها خیلی زود به صف تورکان بر میگردند زیرا ایندفعه ثروت در دست تورکها خواهد بود. همه میدانند که بعد از تجزیه کشور ایران، ایالتهای آذربایجان جنوبی و الاحواز عربی به کشورهای ثروتمند تبدیل خواهند شد و فارسستان بسیار فقیر خواهد ماند زیرا منابع درآمدش را از دست خواهد داد. آنزمان خواهیم دید تورکان خود فروش که سهل است بلکه حتی فارسها سعی خواهند کرد تا یک سند ولو جعلی پیدا کنند تا خود را تورک یا عرب بنامند به امید آنکه بتوانند در آذربایجان یا الاحواز ثروتمند زندگی کنند. یک سفری به کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی بروید و ببینید که فارسها برای گرفتن اقامت در آن کشورها به چه خفتی تن در میدهند! فارسهائیکه بزور و غلط و غلوط عربی یا تورکی صحبت میکنند، چقدر تملق و پاچه لیسی تورکان و اعراب را میکنند و حتی کلمه ای فارسی حرف نمی زنند. پس سخن را خلاصه کرده و خطاب به فارسها میگویم که زیاد در مورد تورکان هضم شده صحبت نکنند، زیرا تورکان هضم نشده اند بلکه نان به نرخ روز خورها فعلا در صف فارسها ایستاده اند، هر وقت ببینند که صفحه برگشت، خواهیم دید که چگونه تورکی صحبت کردن یادشان خواهد آمد و چگونه بر علیه فارسها شورش خواهند کرد. اگر فارسها به امید آنگونه تورکان خود فروش و عوام میخواهند کشور داری کنند، بدانند که سخت در اشتباهند، زیرا شاهد بودیم که حکومت شاه چگونه بدون پشتیبان ماند و همه پاچه لیسها، شاه را در روزهای حساس تنها گذاشتند
آتابای همدانی از کشور آزربایجان جنوبی هضم نشده     


Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn