کودکان افغان همدردیم- مهدی کوخیان

چند روز پیش خبری که در رسانه ها و روزنامه های وابسته به حکومت ایران مبنی بر تحقیر و تنبیه چهار دانش آموز افغان در پاکدشت رخ داده بود ذهن مرابه این مسئله مشغول کرد.
و خودم را در موقعیتی احساس کردم که کلید دلم را برداشته وصندوقی که پر بود از الفاظ رکیک و قبیح از نژاد پرستی و توهین، تحقیر که در رسانه ها ، رادیو ،تلویزیون در مورد ترک ها ،کردها بلوچ ها،عرب ها،لرها ملت های تحت ستم ایران که همیشه قربانی نژاد پرست های فارس بوده و قتل عام فرهنگی می شوند باز کرده و لب به سخن بگشایم
چرا که ادبیات جدیدی از نژاد پرستی توسط عده ای فاشیست به موارد قبلی که از زمان پهلوی ها ریشه در خود گنجاده است وارد محیط مدارس در ایران شده و با این روش سعی بر ترور شخصیتی دانش آموزان می کنند.
قضیه بدین قرار است که چهار کودک مظلوم افغان که به همراه خانواده های خود که به هر دلیلی ازجمله مشکلات اقتصادی اجتماعی ،جنگ و غیره.. از بد روزگار و سرنوشت ،خواه نا خواه به ایران مهاجرت کرده و در برخی از شهر ها از جمله تهران سکنی گزیده اند ازسوی معلم خود به شکلی «تحقیرآمیز» تنبیه شده اند این اتفاق نا خو شایند در حالی می افتد که فارس ها افغان ها را از ریشه نژادی خود دانسته و به این طرز فکر و ریشه می بالند.
می خواهم به این کودکان بیان کنم که کودکان ترک چندین سال است که با قضیه نژادپرستی دست و پنجه نرم می کنند و باید استوار بود همچون کوهی در مقابل باد هایی که زودگذر هستند و از فعالان مدنی خواستار اعتراض واندیشیدن راهکارهایی برای جلوگیری از چنین رفتار های نژاد پرستانه باشند
کودکان دوست داشتنی افغان من به عنوان یک ترک باید بگویم که هم سن سال های شما از بدو ورود به مدارس و شروع آغاز سال تحصیلی مورد بدترین تحقیر ها قرار گرفته اند و در آخر آرم کودن و نفهم بر پیشانی شان توسط مسئولان مدارس چسبانده و از مدارس اخراج شده و یا به دلیل ناسازگاری به این محیط ترک تحصیل کرده اند که این عدم ادامه تحصیل بدان جا ختم نمی شود چرا که با پیشرفت علم و گسترش روز به فن آوری در دنیای کنونی انسانها ملزم به داشتن سواد و آگاهی هستند تا از تکنولوژی اطراف خود نهایت استفاده را کرده باشند.
اما متاسفانه این روند ترک تحصیل در میان دانش آموزان قومیت ها که زبان فارسی بر آنها تحمیل می شوند روبه رشد بوده است که این در نوبت خود می تواند از نژاد پرستی نشات بگیرد که استارتش از مدارس خورده می شود.
ودر سالیان اخیر نیز با توجه به تکنولوژی‌های بوجود آمده، این روند نژاد پرستی سرعت بیشتری پیدا کرده است و می‌‌توان با نگرشی عمیق از میان صدها و هزاران لطیفه، بخش عظیمی را در لیست منفی و سیاه قرار داد که به نوعی موضوع خشونت، بی‌عدالتی و بی‌احترامی به افراد، خانواده‌ها و اقوام مختلف را دامن می‌زنند.
متاسفانه امروزه تحقیر قومیت ها ازجمله: ترک ها ،کردها ،لرها و... توسط فارس های نژاد پرست تاجایی پیش رفته است که این روزها حتی اقشار تحصیل‌کرده جامعه نیز در خلال اوقات خود با استفاده از جوک‌ها بعنوان نوعی سرگرمی یا بدتر ازآن بعنوان گزینه‌ای برای نمود برتری قومیتی یا برعکس استفاده می‌کنند.
نکته متبلور این است که نباید موضوع و یا به عبارتی بهتر ماجرای توهین و تحقیرهای قومیتی را دست کم گرفت .
آنچه مهم و حیاتی است باید بدانیم که تنها این سونامی‌های اقیانوس هند و یا دیگر بحور نیستند که درمی‌نوردندو می‌بلعند بلکه باید دانست که سونامی‌ نژاد پرستی از طرف راسیست ها در ایران نیز اقدامی مشابه یا حتی مهلک‌تر است و باید همه در دست هم دهیم تا با اعتراضات و همکاری لازم فکر اساسی جهت کاستن و ریشه کن نمودن این مقوله ذهنی برتری نژادی که خود را نسبت به سایر اقوام و حتی تبعه های افعان در مقام بالا احساس می کند قدم بداشت تا شاهد چنین تبعیض های نژادی در مدارس ورسانه های دولتی و غیره نباشیم.Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn