ظلم شوونیسم فارس علیه ملت تورک قشقایی!!- ارسلان قشقایی

شوونیسم فارس که همیشه بی رحمانه به ملت تورک اهانت و فحاشی کرده، اکنون استراتژیهای جدیدی برای مبارزه با هویت و تاریخ تورکان بکار می برد. یکی از این استراتژیها بدینگونه است که مشاهیر تورک را با هویت اقوام همسایه های تورک معرفی میکند تا جنگ قومی بین ملل غیر فارس برپا کند!! مشاهیر تورک آذربایجانی را کورد معرفی میکنند تا اختلاف بین تورکان آذربایجان با کوردها بیندازند و اینبار هم به تورکان مظلوم قشقایی پیله کرده اند!! در موزه رئیسعلی دلواری قشقایی در استان بوشهر در شهر دلوار، علناً و بیشرمانه، رئیسعلی دلواری قشقایی را «لر بختیاری» معرفی میکنند!! و بدینگونه در فکر ایجاد جنگ و رقابت بین ملت تورک قشقایی و لرهای بختیاری هستند.
اولاً رئیسعلی اهل تنگستان بود و مردم تنگستان قشقایی هستند نه لر بختیاری.
ثانیاً لباسها و کلاههای دلیران تنگستانی گواه قشقایی بودن آنها است.
کثافت کاری بیشرمانه ای که جمهوری اسلامی فارس کرده بدینگونه است که حتی عکسهای رئیسعلی را جعل کرده اند و بکمک فتوشاپ، ایشان را با کلاه لر بختیاری نمایش میدهند!! و در موزه رئیسعلی، مانکنهای پلاستیکی از دلیران تنگستانی ساخته اند که لباسها و کلاههای لرهای بختیاری بر تن دارند!! لرها هم از این هدیه جعلی جمهوری اسلامی سوء استفاده کرده و تصاویر جعلی رئیسعلی قشقایی را در وب سایتهای لری منتشر میکنند!!
ما ملت تورک قشقایی به جمهوری اسلامی شدیداً هشدار میدهیم که با مشاهیر قشقایی کاری نداشته باشید زیرا اگر کاسه صبر ملت قشقایی لبریز شود، ناچاراً دست به اسلحه خواهد برد. رئیسعلی دلواری و یار نزدیک او، زائیر خان تنگستانی و تمام دلیران تنگستانی تورک قشقایی بودند و اگر بخواهید هویت آنها را جعل کنید، ملت قشقایی چاره ای جز مبارزه نخواهد داشت. عکسهای به یادگار مانده از دلیران تنگستانی با لباسها و کلاههای قشقایی گواه واقعیت است و اگر فارسها بخواهند با کمک فتوشاپ مشاهیر قشقایی را لر بختیاری بنامند، دیگر باید رسماً خودشان را دشمن قشقایی معرفی کنند.
کثافتکاری دیگری که فارسها بکار می برند چنین است که وب سایتهایی جعلی با اسامی تورکی قشقایی می سازند که پر از ویروس اینترنتی است. هر تورک قشقایی که وب سایت مذکور را باز میکند، کامپیوترش پر از ویروس میشود. از هر سه وب سایت اینترنتی در مورد ایل قشقایی، یکی به ویروس اینترنتی آلوده است!! تله های اینترنتی فارسها با اسامی جعلی تورکی در وب سایتهای جعلی قشقایی بقدری زیاد است که بسیاری از قشقایی ها جرأت باز کردن هیچ وب سایت قشقایی را ندارند زیرا به همه وب سایتهای قشقایی شک میکنند!! شوونیسم فارس با هر وسیله ایکه شده در حال ضربه زدن به ملت تورک قشقایی است!! ملت قشقایی در خطر جدی از طرف شوونیسم فارس است و باید بسیار بیدار باشد که ممکن است شوونیستهای فارس، کثافتکاریهای دیگری بر علیه ملت قشقایی بکار برند.
ارسلان قشقایی
فیس بوک قشقایی سسی     


<br/><a href="<a href=http://oi61.tinypic.com/2igkvua.jpg" target="_blank">View Raw Image">
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn