جبهه متحد کورد و اصرار بر اشتباهات!- اوختاى بهزادى

جبهه متحد کورد بيانيه ای هفت ماده ای در واکنش به مذاکراتش با اقای یونسی در سایت جبهه متحد کورد درج کرده اند که بر اشتباهات خود اصرار یا حتی افتخارانه پافشاری کرده اند!
البته پنج بند اعلامیه کلی است و در رابطه با حقوق کوردها میباشد،که نقد ان را به جامعه مدنی کورد واگزار میکنیم.و دو بند ان راجع به اذربایجان و تورکها میباشد!كه بطور خلاصه به استحضار ميرسانم!
در بند دوم ادعای ۶۴ درصدی زندگی کوردها در اذربایجان غربی را تخمینی ذکر کرده اند که البته خواستار امار گیری رسمی شده اند تا نسبت به جمعیت استان سهمی در مدیریت استان داشته باشند،البته نقد این قسمت در نوشته قبلی ذکر شده بود و نمی خواهم تکرار مکررات کنم،خواننده را به خواندن مقاله قبلی دعوت میکنم!
بند سوم این بیانیه اعلام میدارد که در مذاکره انجام شده،جبهه متحد کورد به اقای یونسی تذکر دادند که بر خلاف تبلیغات اذری ها تورک نیستند،انها ایرانی هستند!
۱ـ در اینجا این سوال پیش میاید که بنا به کدام صلاحیت و یا بنا به کدام مشروعیت جبهه متحد کورد در مورد تورکها و نژادشان مذاکره میکند؟
۲ـ بنا به کدام صلاحیت علمی و یا تحقیقاتی این ادعای کذایی و بیشرمانه نژاد پرستانه را مدعی شده اید؟
۳ـ هر کس که در ایران زندگی میکند و صاحب مدارک شناسایی ایرانی میباشد،ایرانی است!و او را نمی توان بصرف نژاد یا مذهب و زبانش از حقوق انسانی اش محروم کرد!تعریف نژادی از ایرانی ترویج نازیسم و هیتلریسم از قانون شهروندی است و حتی با قوانین نظلام جمهوری اسلامی هم مغایرت دارد!. (جمهوری اسلامی خود لااقل در ظاهر همه را فارغ از نژاد و مذهب و زبانشان ایرانی میداند)این قضیه قابلیت طرح شدن شکایت حقوقی در دادگاههای صالحه بجرم ترویج نفرت قومی و نژادی را دارا است.
۴ـ جامعه مدنی کورد،جبهه متحد کورد را دارای انحراف پان ایرانیستی میداند،و البته این برای ما لااقل در این قضیه ثابت شد که این جبهه انحرافات پان ایرانیستی اشکاری دارد و انکار زبان تورکی ماهیت ضد تورکی این جبهه را اشکار میکند،در نوشته قبلی مطرح کردم که این جبهه در ایام انتخابات اذربایجان غربی ظاهر میشود و بشدت فضای دو قطبی تورک و کورد را دامن میزند!این جبهه با گرایشات پان ایرانیستی خود،سعی دارد به جنبش رفع تبعیض کوردی ماهیت ضد ترکی ببخشد.و شوربختانه تا اندازه ای موفق بوده است.
۵ـ تعریف نژادی از ایرانی و ایرانی بودن نشان میدهد که جبهه متحد کورد در ادعای احترام و همزیستی مسالمت امیز و پیشرفت کشور صداقت ندارد،و بیشتر به دنبال تفرقه و اختلاف و اهداف ارتجاعی است!
ضرورت گفتگو و دیالوگی که جبهه متحد کورد پیشنهاد کرده است را به فال نیک میگیریم،اما!
۱ـ این جبهه شدیدا از سوب جامعه مدنی و تشکیلاتی کوردستان مورد انتقاد است و اعضای ان متهم به همکاری با سپاه در سرکوب جامعه کوردستان در اوایل انقلاب هستند!همچنین از سوی جامعه کوردستان متهم به داشتن گرایش های پان ایرانیستی هستند!
۲ـ تاکید دوباره این جبهه بر گزاره معجول و نژادی پرستانه اذری راه هر گونه اعتماد سازی دو طرفه را مسدود میکند!
۳ـ حرکت ملی اذربایجان نه با این جبهه فاقد مشروعیت که اصولا باید با تشکلهای مترقی و صاحب مشروعیت کوردستان دیالوگ و ارتباط برقرار کند!
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn