توهمی بنام “ملت ایران” – یاشار اسدی

واژه “ملت ایران ” موضوع مورد بحثی است که در ادبیات سیاسی و فرهنگی جغرافیای امروزی موسوم به ایران در صد سال گذشته بکار برده میشود، و به اشتباه ملتی بنام “ملت ایران” را از رسانه ها و حاکمان این جغرافیا می بینیم و میشنویم. ابتدا جهت شفاف سازی بعضی از مسائل، به تاریخچه مختصری از چگونگی شکل گیری جغرافیای امروزی موسوم به ایران می پردازم.
بعد از انقلاب مشروطه در جغرافیای امروزی موسوم به ایران که خواستگاه آن نیز آذربایجان بود این تحولات باعث تضعیف حاکمیت ترکان قاجار و در نهایت به سقوط این حاکمیت منجر شد و نتیجه مبارزه مردان آزادیخواه انقلاب مشروطه به مانند از چاله در آمدن و به چاه افتادن شد. این در حالی است که نام جغرافیای کنونی که امروزه ایران نامیده میشود قبل از حاکمیت ترکان قاجار بنام امپراطوران و حاکمان وقت ( صفوی ها- خوارزمی ها- سلجوقیان – غزنویان- آق قویونلو – قارا قویونلو – افشاریان ) و نهایتا در زمان حاکمیت ترکان قاجار بنام ممالک محروسه قاجار شناخته میشد اما بعد از پایان حاکمیت ترکان قاجار در جغرافیای کنونی و از طرفی به روی کار آمدن مزدوران پهلوی اسم جعلی ایران و همچنین استفاده از کلمه نامفهوم “ملت ایران” با هدف یکسان سازی ملل به نفع راسیزم فارس و آسمیله کردن سایر ملل در این جغرافیا اصطلاح غلط”ملت ایران” بر مللهای این جغرافیا تحمیل شد. کار به جایی رسید که استفاده از زبان های ترکی – عربی – بلوچ و غیره در مدرسه و مکانهای رسمی جرم به حساب آمد و همین روال در جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران نیز با چاشنی زیاد و تحت نام اسلام و ایران ادامه دار است اما نکته جالبتر این است، در عصری که دموکراسی و حقوق انسانها و ملتها مورد بحث بیشتر دولتها و جوامع جهانی است مهمترین و جدی ترین بحث و گفتمان جوامع روشنفکری ملل در ایران با حاکمیت فعلی جغرافیای موسوم به ایران امروزی تحصیل به زبان مادری و حقوق اولیه انسانی میباشد که این موضوع تقریبا در اکثر کشورها بخصوص در کشورهای غربی و آمریکا براحتی حل شده است این درحالی است که بسیاری از روشنفکران ملل غیر فارس در ایران، هم قبل از انقلاب 1357 و هم بعد از آن بخاطر اعتراض به منع تحصیل زبان مادری شان روانه زندان و شکنجه گاههای رژِیم ایران میشدند میشوند. آیا این افکار و اعمال غیر انسانی و شوونیستی مزدوران رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران بی انصافی در حق سایر ملل نبوده و نیست !!؟؟
این در حالی صورت میگیرد که، پیش از آنکه شوونیست های در خدمت راسیزم فارس به حاکمیت برسند نزدیک به هزارسال این جغرافیای کنونی تحت حاکمیت ترکان بود در طول هزار ساله حاکمیت ترکان در این جغرافیا هیچ کدام از ملتهای این جعرافیا نه تنها مورد تحقیر و بی مهری حاکمان ترک نشدند بلکه در راستای تحقق فرهنگی و سیاسی سایر ملل خدمات ارزنده ای داشتند. و همه ملل آزادانه در راستای فرهنگ و زبان و هویت خویش گامهای موثرتری برداشتند.
دکتر رضا براهنی یکی از نویسندگان مشهور ترک آذربایجانی در این مورد میگوید: “اگر در مناطق فارس که مدت‏ها ترکان بر آن حکومت کردند، امپراطوران ترک زبان فارسی را قدغن می‏کردند، آیا سعدی و حافظی در کار می‏بود؟ و اگر سلطان محمود می‏خواست زبان مادری خود را در سراسر خطه‏ی ایران حاکم کند، شما شعر خراسانی داشتید؟
با کمی نگرش به گذشته و ورق زدن تاریخ این جغرافیا کنونی خواهیم دید که، امپراطوران ترک در این جغرافیا به همه ملل خدمات ارزنده ای داشتند و در عکس نزدیک به 90 سال است که تمام ملل این جغرافیا ( ترک – عرب – بلوچ و غیره ) توسط حاکمان وقت از حقوق اولیه و انسانی خویش محروم شده اند. و جالبتر آنکه رژیم در خدمت راسیزم فارس و حتی به اصطلاح روشنفکران سیستم پان ایرانیزم برای کوچک شمردن سایر ملل به صورت بی شرمانه به جای ملت ترک یا ملت عرب از واژه قوم و یا اقلیتهای قومی استفاده میکند ! و حتی زبان آنها را لهجه و هویت ترکی شان را آذری خطاب میکنند.
آیا به جمعیت 35 میلیونی ملت ترک که از نظرآمار جمعیتی در این جغرافیای امروزی موسوم به ایران، حتی بیشتر از ملت فارس هستند میتوان اقلیت و یا قوم گفت !!!؟؟؟؟
در این قسمت از مقاله، قبل از آنکه برای شفاف سازی و معنی واقعی کلمه “ملت” از نظر محققان و جامعه شناسان به تعریف مفاهیم حقوقی و سیاسی این کلمه بپردزام گفتنی ام، قبل از جنگ جهانی اول تعریف صاحبنظران که از”ملت” کرده اند یک تعریف کلاسیک بوده و کاملا متفاوتر از تعاریف جامعه جهانی امروزی و غیر قابل قبول صاحبنظران امروزی است. اما بعد از جنگ جهانی اول و پس از بوجود آمدن کشورها و دولتهای مختلف تعریف از “ملت” کاملا به رنگ واقعی خود در آمد.
چند تعریف و معنی و مفهوم از “ملت” توسط صاحبنظران
ملت يك واحد بزرگ انساني است كه اصلی ترین مشخصه آن يك فرهنگ مشترك است. از اين پيوند است كه احساس تعلق به يكديگر و احساس وحدت ميان افراد متعلق به آن واحد پديد مي آيد.
مبتکران آلمانی با تکیه بر مکتب آلمانی مفهموم حقوقی و سیاسی ملت را در عواملی همچون قوم، نژاد، زبان و باورها تعریف میکنند.”
با توجه به تعریف، معنی و مفهوم کلمه “ملت ” که اصلی ترین مشخصه آن فرهنگ مشترک است و همچنین مفهوم ملت را در عواملی چون نژاد، زبان، وباورها تعریف میکنند جهت شفاف سازی این موضوع به تعریف هر یک از این واژه ها که از نظر کارشناسان و جامعه شناسان تایید شده است بپردازیم.
تعريف فرهنگ
فرهنگ مجموعه اي از باورها و پندارهاي ارزشي است كه در آداب و رسوم، زبان، ادبيات، مذهب، و ساير ميراث هاي فرهنگي تجلي مي يابد و و روي هم رفته بر خلق و خوي مردم اثر مي گذارد
تعریفی دیگر از فرهنگ توسط “راد کليف براون:
 “فرآيندى است که از راه آن در يک گروه يا طبقه اجتماعى معين زبان، باورها، تصورات، پسندها، دانستنى‌ها، چيره دستى‌ها و انواع عرف‌ها دست به‌دست از شخصى به شخصى و از نسلى به نسلى ديگر منتقل مى‌شود.”
با طرح یک سوال ساده از این تعریف خواهیم دید که ملتهای کنونی جغرافیای امروزی موسوم به ایران هیچ تشابهاتی با یکدیگر ندارند.
آیا ملتهایی که در جغرافیای امروزی موسوم به ایران (ترکها، عربها، فارسها، بلوچها و کردها) طبق تعریف فرهنگ از یک فرهنگ معین و مشخص برخوردارند ؟ مسلما جواب منفی است
تعاریف بالا به خوبی نشان میدهد یکی از مشخص ترین ویژگی یک ملت، زبان و نژاد و باورهای اجتماعی اوست آیا زبان ترکها، عربها، فارسها همه یکی است ؟ باز جواب کامل روشن و واضح است.
تعریف زبان
زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسانهای متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود.
باز تفاوتی دیگر این بار در زبان! بنا به نظریات زبانشناسان، زبان ترکی جزء شاخه های التصاقی است در حالی که فارسی جزء شاخه های هند و اروپایی، با این تفاوتهای اساسی در زبان، محققان و جامعه شناسان حتی زبان مشترک را نیز دلیل بر از یک ملت واحد بودن نمی دانند. چرا که این نظریات را میتوان براحتی در مقاله های بسیاری از صاحبنظران واندیشمندان دید.
نکته دیگر و خیلی مهمی که میتوان به ملت و رابطه آن با زبان بدان اشاره کرد این است هر ملتی با توجه به همان نام ملت زبانی نیز به همان نام دارد
برای مثال اگر میگویند ملت ترک، ملت عرب و یا ملت آلمان، به همان نام ملتشان هم زبانی دارند.
مثلا ملت ترک= زبان ترکی
ملت عرب = زبان عربی
ملت آلمان = زبان آلمانی
ملت فارس = زبان فارسی
ملت ایران = زبان !؟
با این استدلال علمی اگر ملتی بنام ملت ایران داشته باشیم پس آنوقت زبانی بنام زبان ایرانی هم باید داشته باشیم. آیا زبانی بنام زبان ایرانی داریم تا ملتی بنام ملت ایران داشته باشیم!؟
ملت و رابطه آن با زبان
به نظر صاحبنظران “زبان مشترک به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر هویت ملی مشترک و تعریف یک ملت باشد، چرا که نمونه‌های عینی بسیاری نیز وجود دارند که اﺛبات کننده این نظریه است و چه بسیارند مردمی که زبانی مشتُرک دارند ولی خود را از هم جدا و متعلق به هویت و ملیتی متفاوت می‌داند.
بهترین نمونه این مردم،” انگلیسی زبان‌ها بویژه در بریتانیای بزرگ و ایرلند است. علی رغم آنکه مردم دو کشور از یک زبان مشتُرک یعنی انگلیسی برخوردارند ولی از نظر تاریخی و هویتی خود را به طور کامل دو ملت متفاوت می‌دانند و اگر کسی یک ایراندی را با نام زبان او یعنی انگلیسی، یک انگلیسی خطاب کند به مانند یک توهین به او خواهد بود.
مِلَّت را می‌توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ ملی استوار است. عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق با آن واحد پدید می‌آید. از جمله ویژگی‌های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین.
علاوه بر آن، نیروی حیاتی پیوند دهندهٔ ملّت از احساس تعلق قوی به تاریخ خویش، دین خویش، فرهنگ ویژهٔ خویش و نیز زبان خویش بر می‌خیزد
نتیجه گیری:
به اسنناد به تعاریف بالا و با توجه به تعاریف و مشخصه های ملت توسط صاحبنظران و اندیشمندان استفاده از کلمه “ملت ایران” کاملا یک اشتباه محض است چرا که ملل موجود در جغرافیای امروزی موسوم به ایران مثل ملت ترک آذربایجان هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ زبانی، و حتی باورهای اجتماعی با دیگر ملل موجود در جغرافیای امروزی موسوم به ایران تفاوتهای اساسی دارند و دیگر مساله ای که میتوان به آن اشاره کرد حضور و وجود ملت و دولت جمهوری آذربایجان است نمونه مهمی که میتواند به صورت مستقیم سند و ثبوت محکمی بر ملت بودن ترکان آذربایجان جنوبی باشد. در پایان این نوشته لازم به یاد آوری است که از نظر بنده هیچ ملتی بالاتر و یا پائین تر از ملت دیگر نیست و همه ملل یک شهروند جهانی هستند.
یاشار اسدی تورکیه –

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn