ابعاد روانی تکرار توهمات تروریست ها (قسمت دوم)- آراز پولاد اورگ

در مقاله ی قبلی گفته بودیم ابعاد روانی تکرار توهمات اکراد؟  در این قسمت نوشتیم تروریست ها...چرا؟
پاسخ به سوال فوق موضوعی است که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر ایمیل های مکرری به این نوشته آمد که خوب اگر ادعاهای تروریست ها بر سرزمین تورکان را جدی نگیریم و تکرار و تفسیر نکنیم، ملت ابعاد این موضوع را حس نمی کند. در پاسخ به این عزیزان نیز راه کارهایی در این مقاله ارائه شده است.
کلمه و واژه وبه طبع آن زبان مهمترین دست آورد تکاملی نوع بشر می باشد. کلمات در راستای تکوین خود از هجاهای بی معنی و هیا هوی انسان های اولیه تا به امروز مسیر پر پیچ و خمی را پیموده است. و بزرگترین شاهکار خلقت معنا بخشی به کلمات در بین متکملین زبان ها می باشد. کلمات در هر مسیر تکاملی در نئو کورتکس (قشر بالایی مغز که مختص انسان است) مغز انسان ها راه یافته اند. و برای خود مسیرهای شناختی را درست کرده اند. هر کلمه بنا به خواستگاه خود مسیر های شناختی خاص و به طبع آن عصب های خاصی را تداعی می کند که بر عواطف و رفتار انسان ها تاثیر دارد. برای مثال واژه ی دیپ در تورکی یا deep  انگلیسی به صورت د+ ی (بلند)+ پ(ساکن) تلفظ می شود. و تکراردر انگلیسی به صورت (i:) ای بلند تلفظ می شود یعنی عمق. بلند تلفظ کردن (ی) در دیپ و کشیده تلفظ شدن آن دلالت بر عمق دارد. که معنی دیپ هم عمق می شود. و اگر عمق یک پدیده در طبیعت بسیار بیشتر باشد، متکلمین حرف (ی) را بلند تر تلفظ می کنند. برای مثال فرض کنید شما صحنه ای را دیده اید که در آن سنگی به داخل چاهی می افتد. اگر عمق چاه کم باشد. گفته می شود: دوشدو دیبینه. و اگر عمق چاه بسیار بیشتر باشد، گفته می شود: دوشدو د+ (ی ی ی ی ی) بینه، یعنی (ی) را بسیار بلند تر تلفظ می کنید تا هیجان خود را نیز همراه با انتقال معنی خود به مخاطب انتقال دهید. همین انتقال هیجان از راه واژگان عنصر مهم روان شناسی رسانه ها می باشد. برای مثال وقتی می گوئیم: ابعاد روانی تکرار توهمات اکراد و یا ابعاد روانی تکرار توهمات تروریست ها. هیجان های متفاوتی در مخاطب بر می انگیزد.
راهکارهای استفاده از روان شناسی واژگان:
1.       از واژگان بحرانی و بحران استفاده نکنیم: به جای اینکه بگوئیم بحران مهاجرت کوردها، بگوئیم حضور مهاجران روستایی به ...، به جای خطر در کمین است... یا خطر اکراد... بگوئیم: کنجکاوی تروریست ها. به جای کردستان شمالی در مجلس ایران... بگوئیم: کج فهمی نمانیده ی کوردها از استان آزربایجان غربی در مجلس و...
2.       همه جا نگوئیم تروریست ها خوب عمل می کنند. یک تروریست در هر شرایطی تروریست بوده و در هر شرایطی دستش به خون بیگناهان آلوده است. تروریست ها هرگز هم در مسیر مبارزاتی خود خوب عمل نکرده  اند و تا زمانی که سلاح را بر زمین نگذارند در قلب ملل منطقه (نگوئیم جهان چون تعدادشان اندک است) تروریست هستند. اگر هم سر و صدا می کنند ناشی از ضعف آنهاست. چرا باید ملتی با شعار آزادی تمام هم و غم خود را برای اشغال سرزمینی دیگر آن هم به صورت مرضی و متوهمانه که از دید روانی و حتی از دید رئال کاملا مضحک است قرار دهد؟ یادمان نرود که شیخ عبید اله در قلعه ی شیخ تپه ی اورمیه عمارتی از خون عجم می ساخت.
3.       دائما در غرب آزربایجان مانور ندهیم و این همان چیزی هست که تئورسین های امپریالست ابزار گرای کورد ها می خواهند. به جای آن در قروه و بیجار و تا قلب سنندج و دل کرکوک مانور دهیم و خودشان را با تحلیل های خودشان در گیر کنیم. به جای اینکه آنها ما را با سرزمین خودمان درگیر کنند ما آنها را با سرزمین (تاریخ تورکان: قروه، بیجار، بوکان، مهاباد، پیرانشهر و....) درگیر کنیم، بگذارید تحلیل کنند و جنجال کنند.
4.       در مورد کوردهای تورکیه دخالت و تفسیر نکنیم که ممکن است اسباب بازی آینده و تحولات مذاکراتی آینده شویم.
5.       کورد ها در ناخودآگاه خود وحشت دائمی از تورکان دارند و این به حافظه ی تاریخی آنها بر می گردد. لذا هرگز آنها را بزرگنمایی نکرده و جو سازی نکنیم. (منظور از وحشت در این مقاله واکنشی به تروریست ها می باشد نه ماهیت قلبی حرکت مدنی آزربایجان).
6.       صاحب نظران تاریخی ما نباید قدرت نوشتن و حتی هزاران و هزاران بار تکرار مستندات تاریخی جنایات کورد ها در غرب آزربایجان را فراموش کنند. و نباید اهمیت مستند سازی تاریخی تورک نشین بودن کل کوردستان را بنا بر گواهی تاریخ فراموش کنند. و دائما بر تغییر اسامی تورک مناطق تقریبا کورد های حاشیه نشین مثل پیران شهر که نام اصلی آن خانا می باشد را فراموش کنند. یا صائین قالا که امروزه شاهین دژ گفته می شود.
7.       کورد ها تا زمانی که در ادبیات خود متوهمانه روح سرزمین مادری ما را می آزرند در ادبیات ما تروریست هستند و تا زمانی که برای آزربایجان سلاح را زمین نگذاشته اند تروریست هستند. و بدانند و باور کنند ما تا می توانیم شما را به صلح دعوت می کنیم ولی اگر نژاد پرستی و الحاق گرایی چشمتان را کور کرده است بدانید ما منتظر کنجکاوی شما در مام وطنمان هستیم چرا که با جرقه ای از طرف شما برای همیشه کوردستانی نخواهد ماند.
شرطی سازی رسانه ای:
شگرد دیگر روان شناسی رسانه ها استفاده از مکانیزم شرطی سازی می باشد. برای مثال همیشه بر روی سینه ی قهرمانان جهانی هالیودی پرچم آمریکا چسبیده است یا بالای هر برج بلندی که مرد عنکبوتی می نشید پرچم آمریکاست این یعنی شرطی سازی اذهان، و تداعی: قهرمان=آمریکا، ناجی جهان=آمریکا. می توان در رسانه در مقابل هر مطلبی از کوردهای تروریست عکسی از جنایاتشان نمایش داد. و تکرار یک تصویر تکراری موثر تر است.
تلقین مثبت:
روان شناسان بین دو نوع تلقین تفاوت قائل می شوند، مثبت و منفی. به جای: من بیمار نیستم(تلقین منفی)، می گویند: من سالم هستم(تلقین مثبت). در مورد تروریست ها: مثالا نگوئیم اخراج کورد ها از غرب آزربایجان. بگویئم: پاسداشت سرزمین مادریمان غرب آزربایجان (و توضیح مقصود نویسنده در داخل متن نه تیتر). یا نگوئیم: غرب آزربایجان در نقشه ی کوردستان بزرگ. بگوئیم: غرب آزربایجان در نقشه ی آزرباجان جنوبی (و در داخل متنی با این تیتر یا خبری با این تیتر خبر ظهور نقشه ی کوردستان را نیز توضیح دهیم). منظور این است که این چنین مواردی را تیتر خبری نکنیم.
آلترناتیو شرایط زمانی و مکانی:
جهت جلوگیری از سو برداشت ابتدا داستان تاریخی نقل می شود: انگلستان که مرکز ثقل ظهور مفاهیمی چون سکولاریست و نظریه های مارکس می باشد. در 100 سال پیش برای فرستادن مردم جنوب آزربایجان به کربلا و مراکز متبرکه تشیع، خود هزینه های گزافی را صرف می کرد تا جلوی گسترش کمونیست شوروی را بگیرد. لذا استفاده از هر نوع شگردی به جهت شرایط زمانی و مکانی نباید کوته فکری یا قهرقرا و پس روی تلقی شود. یا حتی نباید بگویئم استفاده از عنصر مذهب بازیچه قرار گرفتن ما و همکاری با حکومت می باشد. هرگز.... باید تا می توانیم احساسات تشیع را در غرب آزربایجان گسترش دهیم. و راهکاری که در مقالات بعدی مفصل تر بدان پرداخته خواهد شد این است که:
در مراسم عاشورا بهتر است فوج فوج به اورمیه رفته و با برگزاری مراسم مذهبی-ملی تمامی دسیسه های ریخته شده برای سرزمین مادریمان را و برای قلبمان را قفل کنیم.
Netherlands: 2014/19/1
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn