حسین خان بیچاقچی رهبر تورکان استان کرمان- ارسلان قشقایی

تورکان بیچاقچی بزرگترین طایفه در استان کرمان بودند و هستند و این طایفه همیشه حالت خودمختاری داشته و توسط ایلخان اداره میشده اند. معروفترین ایلخان طایفه بیچاقچی جناب «اسفندیارخان بیچاقچی» بود که در سیرجان به قتل رسید. بعد از اسفندیارخان بیچاقچی پسرش «حسین خان بیچاقچی» ایلخان ایل تورکان بیچاقچی در کرمان شد.
در خلال جنگ جهانی اول نیروهای انگلستان وارد ایران شدند و با نام «پلیس جنوب» بر نیمه جنوبی ایران حکومت میکردند. در آنزمان سه قهرمان تورک بنامهای «حسین خان بیچاقچی» از استان کرمان، «صولت الدوله قشقایی» از استان خمسه (فارس) و «رئیسعلی دلواری» از استان بوشهر بر علیه نیروهای متجاوز انگلستان وارد جنگ شدند. چون ارتش انگلستان بسیار مدرن بود و ایران از نظر لجستیکی بسیار ضعیف بود بنابراین تعدادی متخصص نظامی آلمانی که دشمن انگلستان بودند، بطور داوطلب بکمک آن رهبران تورک آمدند تا گلوی انگلستان را در ایران بفشارند. اما تعدادی از آن مستشاران نظامی آلمانی توسط «ژنرال پرسی سایکس انگلستانی» اسیر شدند. حسین خان بیچاقچی با شجاعت کم نظیر توانست در سیرجان 25 اسیر آلمانی را از اسارات ژنرال سایکس انگلیسی نجات دهد و بدینصورت بعنوان قهرمان در بین آلمانیها نیز شناخته شد.
حسین خان پسر عموی شجاعی بنام «بیگ میرزا خان بیچاقچی» داشت که او را در این جنگها یاری میداد. علاوه بر پسر عموی حسین خان، پسرش و دامادش نیز او را در این حرکت آزادیخواهانه کمک میکردند. آن قهرمانان تورک بکمک دیگر چریکهای بیچاقچی بر علیه نیروهای متجاوز انگلیسی می جنگیدند.
در یکی از آن جنگها علیه نیروهای متجاوز انگلیسی، حسین خان و پسر عمویش بیگ میرزا خان، هر دو دستگیر شدند و به اسارت قوای انگلستان در آمدند. حسین خان توانست فرار کند ولی پسر عمویش بطرز فجیعی توسط قوای اشغالگر انگلستان اعدام شد. بیگ میرزا خان بیچاقچی را به دهانه توپ بستند و توپ را شلیک کردند و تمام بدن ایشان تکه تکه شد. در یکی دیگر از جنگها، داماد حسین خان بیچاقچی نیز کشته شد. حسین خان عزیزان بسیاری را در راه آزادی و جنگ علیه اشغالگران انگلیسی از دست داد و نتیجه این جنگ طولانی بر طایفه بیچاقچی ها گران تمام شد.
 بخاطر شجاعتهایی که حسین خان در جنگ با نیروهای اشغالگر انگلیسی نشان داد، از طرف دولت مرکزی لقب «نایب السلطان» را گرفت و به خدمت در ارتش فرا خوانده شد، زیرا نیمه جنوبی ایران کاملاً نا امن شده بود و دولت مرکزی قادر به تأمین امنیت نبود و از حسین خان کمک طلبیدند. حسین خان با درجه نایب السلطانی وارد ارتش شد و تمام راهزنان را سرکوب و امنیت ایجاد کرد.
دشمنی انگلستان با حسین خان بیچاقچی تا جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت ولی با وساطت استاندار کرمان تا حدودی تخفیف یافت. حسین خان در سال 15.3.1329 در سیرجان فوت کرد و در صحن امامزاده علی دفن شد.
همه ساله در سالگرد بزرگداشت حسین خان بیچاقچی، از طرف کشور آلمان، تقدیر نامه ای خدمت ملت بیچاقچی فرستاده میشد که بعد از رویکار آمدن جمهوری اسلامی متوقف شد!!
حسین خان بیچاقچی ایلخان آزادیخواه تورکان استان کرمان نباید فراموش شود، هرچند که جمهوری اسلامی شوونیست فارس، مانع از یادبود و گرامیداشت او میشود و حتی بخاطر فشار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران علیه سفارت آلمان، تقدیر نامه کشور آلمان دیگر به ایل تورکان بیچاقچی فرستاده نمیشود!! 
تهیه و تنظیم از ارسلان قشقایی
فیس بوک قشقایی سسی<br/><a href="<a href=http://oi59.tinypic.com/anhvfq.jpg" target="_blank">View Raw Image">
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn