آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 
1
گونئیینده اورمو گولون سوسوزلاديًرلار
آنا وطنین قورودوب دوزلاشديًريًرلار
خلاقيًن اوین- ائشییین الیندن اليًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
2
خالقيًميًزيً ایشسیزلیکدن یوردونو ساتديًريًرلار
ایش اوچون فارسیستانا سيًغاديًب وطنیندن آیيًريًرلار
کوردلری یئرلشدیریب شیمالی کوردیستان یاراديًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
3
بیلیکسیزلیکدن خالقيًميزً فارس کولتورونده اریییرلر
خالقيًميز یوخلایيًب اویانماق ایستمه ییرلر
سببلرینی دوشونمه ین، کوک لریندن کسیلیرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
4
مکتبده اوشاقلاريًن آسیمیلشدیریرلر
اونلاری اوزگه دیلییله گلیشدیریرلر
وارليًغيًميًزيً یئر اوزوندن سیلیرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
5  *- گلیشمه
داغلارین، چایلاريًن، آتالاريًن و آنالاريًن
آدلاريًن دییشیب فارسجا آدلانديًريًرلار
آديًنا تمدون* دئییب بیزلری آلچاديًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
6
نووروز بایراميًندا فارس دیلیلری تبریک ائدیرلر*
باشقا خالقيًلاريً زیر- زیبیل* سایيًب کیملییین سیلیرلر
بیزیمکیلره آر اولسون فارسلارا قویروق اولماق ایستییرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
  *- ایران پرئزیدنت لریندن صحبت گئدیر
**- خس و خاشاک (پرئزیدنت احمدی نژاديًن دئییشی)
7
گلجکده* فارس دیلینی گلیشدیرمکایستییرلر
باشقا دیللری ایران خریته سینده ن سیلمک ایستییرلر
(ایسرائیل دولتینیده دونیا خریته سینده ن سیلمک ایستییرلر)
نه یازيًق بیزلره فارسجا نيً لهجه سیز اویرنمک ایستییرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
*- 20 ایلیک دولت پروقرامی  *- چشم انداز 20 سالهدولت
8
بیزیم ورگیلریله افغانا، تاجیکه  TV آچيًرلار
فارس دیلینی تبلیغ ائتمگه ایمکان یاراديًرلار
باشقا دیل لری یاساقلایيًب، اینسان حاقلاريًندان دانيًشيًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
9
تورپاقلاريًميًزيً بوُلوب یادلارا وئریرلر
ایشسیزلیکدن خالقيًميًزيً سورگون ادیرلر
سورگونده باشقا کولتورله مانقورت ائدیرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
10
فابریکالاريًن آذربایجاندا کاپاديًرلار
یئرآلتيً ثروتین فارسیستانا داشيًیيًرلار
فارسیستاندا یئرلشدیریب یاراديًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
11
آیديًنلاريًن آسیمیلشیب مانقورت لاشيًب لار
اوشاقلاریله فارسجا دانيًشيًب، یازيًشيًرلار
نه یازيًقلار اولسون کوکلریندن آیريًليًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
12
توی، دویونلرینده فارس ماهنيًسيًیلا حاللانيًرلار
گوره سن نه اوچون فارسلاریلا یاخيًنلاشيًرلار
البته کی کوکوندن آیريًلانلار ساتقيًنلاشيًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
13
نییه عيًرقيًچيً فیردوسوچولار بیزه ترس یاناشيًرلار؟
اولمایا عيًرقيًچي اولدوقلاريًنيً باشقالاريًندا آرایيًرلار؟
اینسان حاقلاريًن پوُزوب، اوزلرینی حاقلي سایيًرلار
بلده ایش اولار؟ اوز دئیر دللک قایيًشيً
بونلارا نه دئسن، گرچک یاراشيًرلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
14
عيًرقيًچيً فیردوسوچولار 2500 اونجه دن سوُیله ییرلر
21- جی اثیرده عینی ایمپریا  قورماق ایستییرلر
اوتانمایيًب اوزلرینی چاغداش اینسان گوستریرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
15
عيًرقيًچيً فیردوسوچولار بیلمه لیدیرلر
بئیینلرین گئریده ن سیلمه لیدیرلر
چاغداش اینسان حاقلاريًن گورمه لیدیرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
16
2500  ایل اوُنجده تاریخ یارادديًلار
فیروتئشلرین بورنون کسیب آسديًلار
بیستون داشلاريًندا بو ایشلرین* یازديًلار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
*- جنایت لرین
17
عيًرقيًچيً فیردوسوچولار جینایت لرینه  فخر ائدیرلر
انوشیروان، کوروش کیمی جینایت ائدنلر
بوگون عادیل آدلانيًب کبیرده دئییرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
18
گئچمیش  1200  ایل تورک تاریخین آديًن سیلیرلر
فارس تاریخی آدلانديًريًب میلتینه یئم وئریرلر
اینگیلیس گوجو ایله داماد اولوب بیزلره حوکوم ائدیرلر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
19
تاریخیمیزده تومریس کیمی جنگ آورلرین وار
قاتیل کوروش لارا اوُز قانيًنيً یئدیدن لرین وار
آیاق اوسته دورماقا بوُیوک خالقيًن وار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
20
سنین تاریخینده بوُیوک ضییاليًلاريًن وار
بالتاجيً آراز کیمی ایستیقلالچيً شاعیرلرین وار
وطنین قورتولوشونا یازميًش  3 - جیلت ده اثرین وار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
21
"آذربایجان حامیله دیر ایستیقلال"ا
"اویقارلاش" ایله"اوتای بوتای وطن دیر" کیتابلار
آذربایجان اوُلاديًنا قالميًشديًر شاعیردن یادیگار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
22
سنین  40  میلیون ایگید قوچاغيًن وار
میللی شعور و ایستیقلال اوچون یازيلًميًش اثرین وار
بونلاريً تئوریزه ائدن بالتاجيً آراز کیمی معماريًن وار
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
23
 آذربایجان حامیله دیر ایستیقلالا!
آديًندان بللی دیر نه لازيًمدیر آذربایجانا؟
رذالت دن قورتولسون یئتیشسین کاما
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
24
اویقارلاشيً اوخویان یئتیشر بو گونکی چاغا
اوُیره نر اوُز آیاغيً اوستونده دورماغا
 قورتارار تحقیردن آنا باجيًسيًنيً آذربایجاندا
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
25
"اوُتای بوتای وطن دیر"، آديًندان بللیدیر
پارام- پارچا اولموش بیر خالقيًن، وطنین دردیدیر
بو  اوچ اثرین معماری بالتاجی آراز شاعیردیر
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
26
بیز بوگون میللی شوورا سیلاحلانماليًیيًق
تاپتالانميًش حاقلاريميًزی ظلايًمدان آلماليًیيًق
اوُز آیاغيًميًز اوستونده  دورماغا لاییق اینسانلاريًق
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
27
میللی شعورا سیلاحلانماق اوچون
حاقلاريًميًزيً تانيًیيًب آلماق اوچون
بالتاجی آراز شاعیری تانيًماليًیيًق
وطنیمیزی، خالقيًميًزيً اسارت دن قورتارماليًیيًق
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn