کاهش قیمت نفت و ورشکستگی ارمنستان- آتابای همدانی

با کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور ارمنستان در حال ورشکستگی قرار گرفته و تظاهرات مردم ارمنستان در اخبار جهان بازتاب گسترده ای داشته است.
هرچند که کشور ارمنستان جعلی (ارمنستان خاک آذربایجان است) صادر کننده نفت نیست ولی چون درآمد کشور ارمنستان از کمکهای روسیه و ایران تامین میشود و دو کشور ایران و روسیه هر دو صادر کننده نفت هستند، بنابراین درآمد ارمنستان غیر مستقیم تحت تأثیر قیمت جهاین نفت است. بیش از 80% درآمد ایران و روسیه از صادرات نفت تامین میشود و مشخص است که کاهش 50% قیمت جهانی نفت، هر دو کشور ایران و روسیه را بزانو در آورده است. طوریکه کمکهای اقتصادی ایران و روسیه به ارمنستان کاهش یافته و وضعیت ارمنستان بیش از پیش بحرانی شده و در فقر بیشتر غوطه ور شده است.
کاهش کمکهای اقتصادی ایران و روسیه به کشور ارمنستان جعلی، باعث شده است که برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش قیمتها بکنند. شرکت برق ارمنستان در اختیار کشور روسیه است و از طرفی بحران اقتصادی در روسیه باعث شده که شرکت روسی قیمت برق را افزایش دهد. همین مسئه عمق فلاکت اقتصادی روسیه را نشان میدهد زیرا با اندک افزایش قیمت برق در ارمنستان نمی توانند کسری عظیم بودجه را جبران کنند ولی با این وجود به همین پول اندک نیز محتاج شده اند.
همین نکته نشان میدهد که اگر کشور جمهوری آخوندی فارس ایران از ارمنستان جعلی حمایت نکرده بود، ارمنستان نمی توانست با کمک روسیه خاک آذربایجان را اشغال کند.
اما برخورد رسانه های خارجی در رابطه با تظاهرات مردمی در ارمنستان جای بررسی دارد.
بی بی سی فارسی بعد از یک هفته سکوت، بالاخره مجبور شد به تظاهرات گسترده در ارمنستان اشاره کند. بی بی سی بیش از یک هفته سکوت اختیار کرده بود تا شاید تظاهرات گسترده در ارمنستان تمام شود و بذکر آن خبر نپردازد ولی تدوام تظاهرات در ارمنستان و انتشار تصاویر آن از رسانه های تورکی باعث شد که بی بی سی فارسی بعد از یک هفته سکوت، دهانش را باز کند. در حالیکه در تظاهرات «پارک گزی» ترکیه، خبرگزاری  بی بی سی فارسی از همان روز اول اقدام به پخش تصاویر تظاهرات کرده بود و هر روز اخبار لحظه به لحظه از تظاهرات پارک گزی ترکیه ارائه میداد!!!!!
رئیس جمهوری کشور اکراین در رابطه با تظاهرات ارمنستان گفت؛ ایکاش این تظاهرات در کشور آذربایجان رخ داده بود!!!!!! رئیس جمهور کشور اکراین در حالی از ارمنستان حمایت میکند که سه استان کشورش توسط ارتش روسیه اشغال شده و کشور ارمنستان تنها کشور در جهان است که سه استان جدا شده از کشور اکراین را بعنوان کشورهای جدید به رسمیت می شناسد!!!! اظهار نظر رئیس جمهور اکراین نشان دهنده وسعت نژاد پرستی در آن کشور است، زیرا حاضرند از کشورهای روسیه و ارمنستان که اکراین را به خاک و خون کشده اند حمایت کنند ولی به آذربایجان بیطرف فحاشی کنند!!!!
خبرگزاریهای کشور جمهوری آخوندی ایران حتی کلمه ای از تظاهرات ارمنستان را بر لب نیاورده اند ولی کوچکترین تظاهرات در ترکیه را با آب و تاب فراوان منتشر میکنند!!!!
آتابای همدانی از کشور جمهوری آذربایجان جنوبی و شمالی      

armanestan
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn